понеделник, 31 декември 2018 г.

КАЦАЛ ЛИ Е ХРИСТОС С КОСМИЧЕСКИ КОРАБ И КАКВО КРИЯТ УНИКАЛНИТЕ ИКОНОПИСИ В БЪЛГАРИЯ


Преди няколко дни черквата в село Добърско, в която Христос е изобразен с приличащата на космически кораб сияеща аура - меркаба, официално е  обявена за културна ценност от национално значение с предоставен статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Средновековието с категория „национално наследство“, съобщава сайтът СЕЛО.БГ. Предложението е на директора на Национален институт за недвижимо културно наследство.
Години наред легенди се носят за този "космически" стенопис в Добърско, който е сред най-ярките образци на изкуството и християнската култура у нас. Църквата е строена през 1112 година според 
голяма мраморна плоча, вградена пред олтара. През османското нашествие тя е опазена и превърната в непристъпна крепост на Християнството и на българския дух. Никога не е опожарявана или събаряна. Тя е част от 100-те национални туристически обекта на България.
По стените й има над 460 изображения, част от които уникални и различни от наложените канони. Например образите на свети Димитър и свети Георги  са в цял ръст, а не на кон. А при сцената Сретение Господне Христос е с вързана на плитка коса.
Най-голяма популярност църкавата придоби със стенописа „Преображение Господне”, където аурата на Христос години наред бе описвана като космически кораб. С църквата „Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ Разложкият регион се превръща в един от най-популярните обекти за туризъм у нас. 


Запознатите с Библейските канони често се възмущават от търсенето на сензации и извънземни теории за тези стенописи. Които не се срещат само в църквата в Добърско - има ги на много места в България, на Балканите, в Русия и Украйна. 
(На снимката е стенопис от скалния манастир в Иваново - датировка 12-13 век.)
Всъщност така се изобразява сцената на Преображението. От евангелията знаем, че Исус Христос в проповедите си говорел за себе си като предсказаният и очакван Месия (Спасител). След една беседа с учениците си за предстоящите му страдания, кръстна смърт и Възкресение, Исус се изкачва на планината (в евангелията има планини, но да уточним, че в Йерусалим няма и това никара да мислим, че най-вероятно цялото действие от Новия завет е на нашите земи) с трима от апостолите - Петър, Яков и Йоан. Уморени от пътуването те заспиват. И докато се молел, Исус  изведнъж се издигнал над земята и засиял в силна светлина. Лицето му заблестяло, дрехите му станали искрящо бели. Като свидетели на това от небето се явили Мойсей и пророк Илия, които разговаряли с него за предстоящите драматични дни. 
(Стенопис от манастир в Букурещ - 16 век)
Учениците се събудили от блясъка на божествената слава и се удивили от видяното. Апостол Петър казал: ”Господи, добре ни е да бъдем тук! Да направим три сенника - един за Теб, един за Мойсея и един за Илия, и да останем тук, огрени от тази невеществена, божествена светлина, обгърнати от този дивен покой." 
След това пожелание на небето се появил облак и се чул глас: ”Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение! Него слушайте!" Учениците паднали на земята и като дигнали очи, видели единствено Исуса.  Преображение Господне е сцена от Библията, който предшества  Разпятието и Възкресението, т. е. още в земният живот на Исус. Той не "каца" и не “отлита” от земята, а е озарен от небесната светлина. Свидетели на сиянието са трима от учениците му, а целта е да им се покаже божествената същност на техния учител, когото следват, но не винаги разбират. 

(Още един "космически" иконопис - от българската църква в албанския град Берат)
За Преображението разказват евангелията на Марк, Матей и Лука. Ето един от тях  (Марк 9:1-9):
"... И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила. И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Йакова и Йоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия и Мойсея, и разговаряха с Иисуса. Тогава Петър заговори и рече на Иисуса: Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени. И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте! И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса. А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите."

събота, 29 декември 2018 г.

СВЪЗРАНА ЛИ Е ИРЛАНДСКАТА ЛЕГЕНДА ЗА ФИР БОЛГ С БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ

Историята на българските преселения от изток на запад е ярко запазена и до днес в ирландските легенди за Народа на Болг - Fir BOLG. 
В "Книгата за Нашествията", написна от ирландски монах, е отделено особено внимание на героизма и битието на праисторическите народи на острова, наречени ... FIR BOLG. Тези заселвания предшестват легендата за  Tuatha De Danann (келтска слава). 
Разбира се, преводът на Фир Болг и до днес е обект на всевъзможни тълкувания, за да се избегне връзката на този паметен период в историята на Ирландия с българите и техните преселения, налични в цяла Европа и формирали европейското население. А от изображенията на този тайнствен мистичен народ, описан като Скитски, който е бил поробен след Троянската война и бягайки от робство, достига земите на днешна Ирландия, виждаме огромна прилика с нашите традиции, запазени и до днес в Кукерските събори.
Кукерите, наричани още чауши, бабугери, станчинари, дервиши, старци, сурати или джамалари, са типични карнавални форми, запазени от векове.  Това са мъже, предрешени като зверове или типични персонажи (бабата, дядото, царят, бирникът), винаги с маски на лицата, с чанове на пояса и с кожуси с козината навън. Интересни са имената, които носят тези легендарни ирландски герои - Boan, Semeon, Etar, Gann, Ganann, Gosten, Cnucka, Umor, Dela, Anusht, Adar, Таман, Сенган и т.н. И докато учените се напъват да доказват, че най-вероятно Фир Болг е свързан с името на Belgae и с белгийци, от имената виждаме, че те са идентични и с днешните български названия. 
Неоспоримите факти има за връзката на Фир Болг с българските преселения, предизвикани от заробването на земите на целия Балкански полуостров - бивша Ариана, от елините след Троянската война. Този период е белязан векове преди Христа и е продължил  до подписването на договора с източната Римска империя през 681 г. Римското робство е предизвикало миграция на български племена и в други краищана Европа - Италия и Испания, също и Британските острови, носещи името на българското племе Брити (стара българска дума за бръснати). 
Важно е да припомним, че в писмата си до папа Инокентий, цар Калоян, която настявана за връщане на имперския жезъл и корона, напомня на Ватикана, че българите сме от келто-латински призход. "Кой, освен нас- българите, е наясно с Троянската война", пише още той до папата.
В историята на Ирландия освен Фир Болг има преселения и от Северна Африка - берберите, както и от северните нашествия, споходили цяла Европа. 

Lebor Gabála Érenn ( LGÉ ) разказва, че Ирландия е била заселена шест пъти от шест групи хора. Първите три - хората от Сесаир, жителите на Пархолон и хората на Немед - са унищожени или принудени да напуснат острова.Тя казва, че Ел Болг са потомци на народа на Немед, който е населявал Ирландия преди тях. Една от групите бяга "в северната част на света", една група бяга във Великобритания , а друга група - се връща на Балканите. Онези, които отидоха на север, станали Туата Де Данан (или Туат Де), главните езически богове на Ирландия. Онези, които отидоха в Балканите, станаха Ел Болг. LGÉ казва, че те са били поробени от елините и са принудени да пренесат огромни количества тор върху скалист район, за да бъде пригоден за земеделие.  В Cét-chath Maige Tuired се казва, че те са били принудени да се заселят в бедна, скалиста земя, но че са я превърнали в плодородни полета, като са изхвърлили големи количества почва върху нея. След 230 години робство, те започват преселение, което съвпада с времето, когато израелците напускат Египет. В една голяма флота Ел Болг отплава до Иберия и след това в Ирландия. Водени от петте си вождове, те разделят Ирландия на пет провинции: Ган взима Северен Мюнстер, Сенган - Южен Мюнстер, Генан поема Коннахт, Рудрайж поема Ълстър и Слънга заема Лейнстър. Те установяват високото царство и поредица от девет върхови царя управляват Ирландия през следващите 37 години. Последният върховен крал - Eochaid mac Eirc, е пример за перфектно управление на държавата. За Ел Болг се казва също, че съдържат две подгрупи, известни като Ел Domnann и Fir Gáilióin.
След 37 години Tuath Dé пристига в Ирландия. Техният цар Нуада иска да си раздели острова с БОЛГ, но крал Ел Болг Еохайд отказва. Двете групи се срещат на прохода на Балгатан и последвалата битка - Първата битка на Маг Туир - продължава четири дни. По време на битката, Sreng, шампионът на Fir Bolg, предизвиква Nuada на единна битка. С един меч, Шренг отрязва дясната ръка на Нуада. Въпреки това, Fir Bolg са победени и техният цар Eochaid е убит от Morrígan , въпреки че Sreng ги спасява от пълна загуба. [2] Според някои текстове Fir Bolg бягат от Ирландия. Според други, Tuath Dé им предлага една четвърт от Ирландия като своя собствена и те избират Connacht. Езическите богове (Туат Де) са изобразени като група от хора с магьоснически способности.
Без да стигат до твърдения, историците се опитват да свържат Фир Болг с Belgae. Белгите били група от племена, живеещи в северната част на Галия.
И до днес много източници показват, че жителите на по-изолираните острови край западното ирландско крайбрежие са потомци на Fir Bolg. По-важното е, че тези хора също са смятани за почти преки потомци, тъй като населението на западните острови е останало относително недокоснато и непокътнато от влиянията на цивилизацията и напредъка.
Важно е да се спомене, че Алфред Хадън (английски антрополог и етнограф) съосновава Дъблинската антропометрична лаборатория през 1891 г., "с изричната цел да разбере расовите характеристики на ирландския народ". Хората на островите в западната част на Ирландия - наречени АРАН, внезапно станаха много важни, защото техните „чисти родословия” (като потомци на Ел Болг) означават, че те потенциално държат ключа към произхода на ирландската раса. Междувременно в английския лагер имаше голям интерес да се намерят доказателства, които биха могли да обяснят съществуването на „черно“ или „африканско“ ирландско население и наличието на такова примитивно (бяло) население, живеещо толкова близо до Обединеното кралство. А и ирландците често са изобразявани като английски вестници като „Punch“ и т.н.).

"На каква раса - това е доста очевидно, че те не могат да бъдат Фирболги, ако последните са описвани като малки, тъмнокоси и мургави." 
Тоест - наследниците на Фир Болг са високи, светли и европеидни хора. И до днес на островите са запазени имена, които имат значеине на български - Манастири, Долно, Бурен, Мара и т.н.
 Друга силна теория е, че Ел Болг е синоним на хората, известни на Юлий Цезар с латинското наименование „Белга”, т.е. хората от Белгия, които не биха се подчинили на римското управление и избягали във Великобритания и Ирландия. Определяни са за първите, донесли в Ирландия политически структури и бронзова технология. По-късно те били записани като изхвърлени от Ирландия от още по-технически еволюиралата Туата де Данан, но се върнали при цар Аенгус. И днес на най-големия от Аранските острови - Инишмор, има останки от невероятната древна крепост, наречена Дун Аенгус. Ел Болг продължава да живее в западната част на Ирландия и заедно с Туата де Данаан и милезийците се считат за едно от големите келтски племена в Ирландия.
В  митологичната приказка за „Втората битка на Маг Туил“, текстът  отбелязва, че „тези на Ел Болг, които са избягали от (първата) битка (на Маг Туйрил) са избягали във Фомоар и се установяват в Арран, и в Айлай и в (Ман) и в Ратлин.”
Произход на Fir Bolg
Няколко са версиите - главното стъбло на Ел Болг (но не Ел Domnann и Gáilióin) е клон на Belgae, който се е борил срещу Цезар и е дал името си на Белгия. Затова някои може да са дошли в Ирландия директно от Белгия, а други може да са дошли чрез келтска Великобритания (където мнозина са останали и са описани от Цезар като проблем за римското управление). Т. Ф. О'Рахили отбеляза, че "според ирландската традиция те са същите запаси като британците; и собствената им легенда за нашествие разказва как техният прародител Лугад е дошъл от Великобритания и завладял Ирландия". (10) Но можем ли да намерим допълнителни доказателства?Мисля, че можем. Ето един пример.
Птолемей Александрийски пише географията си на Ирландия през ІІ в. Сл. Хр., Но, както посочва Т. Ф. О'Рахили, тя може да се основава на загубената работа на Питеас от Масалия, която пътува до „Претаниските острови“ (т.е. Около 325 г. пр. Хр. И в двата случая географията на Птолемей включва кратък списък на келтските племена в Ирландия, чиито имена изглеждат представени в Г-галския келтски език или Великобритания, а не в Ирландия. От тях Птолемей съобщава, че Манапиите са разположени в източната част на Ирландия, приблизително в сегашната Ко. Уиклоу.
Въпреки че нямаме абсолютно доказателство, много учени отдавна приемат, че тези Манапии са клон на Менапии, племе на Белга от северната Галия, разположено около устието на Рейн, което яростно се противопостави на Цезар до 54 г. пр. Хр., също произвежда Марк Аврелий Маузеус Караусиус, изтъкнат военен командир на Римската империя, който се е обявил за император през 286 г. сл. Хр. като Manaig, като Monaig и Monach са вариации в правописа.На снимките: Така изглеждат днес къщите на наследниците на Фир Болг на ирландския остров АРАН.

С течение на времето, както отбелязва TF O'Rahilly, испанците Manapii или Manaig, се придвижват на север от Leinster (в който Cúigiú или „Пето“ на Ирландия откриваме Co. Wicklow), оставяйки името си на Druim Monach („Drumanagh“) и на брод, наречен Scenmenn Monach в северната част на Ко Дъблин. В крайна сметка те се превърнаха в Monaig / Manaig в Uí Echach Ulad (West Co. Down), а също така и в квартал Loch Éirne ("Lough Erne") в това, което сега е Fermanagh. По-късно те станали известни като Ел Манах и дали името си на Ферман.
В ирландските сеанши (закон, история, генеалогия), Manappi или Manaig са класифицирани като клон на Fir Bolg, точно както Menapii са клон на Belgae на континента.

Ползвана литература:
1. Lebor Gabála Érenn, редактиран от RAS Macalister. Лондон: Ирландско общество на текстовете, 1938-1956. Том IV, pps. 35-36
2. Céitinn, Seathrún. Foras Feasa Ar Éirinn - историята на Ирландия, редактирана от David Comyn и Patrick S. Dineen. Лондон: Общество на ирландските текстове, 1902-1914, том I, стр. 200),
3. За английски превод на Cét-Chath Maige Tuired вижте отличния уебсайт на Мери Джоунс на адрес http: //www.maryjones.
us / ctexts / 1maghtured.html.
4. Cath Maige Tuired: Втората битка при Маг Туил. редактирана от Елизабет А. Грей. Naas, Co. Kildare: Общество на ирландските текстове
(Cumann na Sgríbheann Gaedhilge), бр. 27
5. Бърн, Франсис Джон. Ирландски крале и високи крале. Dublin: Four Courts Press, 1973. Стр. 106


петък, 21 декември 2018 г.

СВЕТЛИ ДА СА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ


 Скъпи приятели, 
Пожелаваме ви Светли Коледни празници и
Благодатна Нова година!
Нека тези приказни дни
донесат много топлина в домовете ни,
светлина в душите и сърцата ни!

Очакваме ви след празниците - на 25 януари 2019 г., да отпразнуваме заедно Новогодишната Гала-вечер на ПР-агенция VIP Communication
На прага на своята 13-та годишнина агенция за публични комуникации
VIP COMMUNICATION  продължава да насочва усилията си към все по-широкото представяне на значими постижения в различни сфери на бизнеса, туристическата индустрия, здравеопазването, образованието, международните отношения и други сфери от обществения живот.
Новият календар на агенцията за 2019-та – със снимки на призьорите от престижните церемонии през изминалата година, ще бъде представен по време на традиционната новогодишна вечер на 25 януари в най-новия и изискан клуб на столицата – Diligence Club (бившата легендарна Ла Страда). 
През изминалата година VIP COMMUNICATION получи поредно признание – Организацията на Обединените Българи съвместно със Салон Журналист към СБЖ връчи отличие за Родолюбиви каузи „Будител 2018“ на управляващите съдружници на агенцията  PATRICIA KIRILOVA  и Дончо Георгиев. Военни организации отличиха агенцията с почетен плакет „Шипка“ за популяризиране на вековната ни история сред подрастващото поколение.
 За поредицата си от инициативи, свързани с популяризирането сред бизнеса на кампанията за съхраняване на човешкия ни ресурс и поощряването на младите хора, които искат да останат в България, управляващите съдружници на агенцията станаха Коледна корица на сп. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, медиен партньор на събитията ни през годината.
По традиция VIP COMMUNICATION стартира събитийния сезон с церемонията Balkan BUSINESS AWARDS 2019. Тя ще отличи най-значимите постижения на компаниите, които усърдно работят и допринасят за развитието и инвестират в бъдещето на икономиката на Балканите. Подробности в нашия сайт - http://vipcompr.com/.

събота, 24 ноември 2018 г.

В ТОЗИ ЧЕРЕН ПЕТЪК МИЛИОНИ БЪЛГАРИ КУПУВАХА НЕНУЖНИ ВЕЩИ, А СТОТИНА - ПОМОГНАХА ЗА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОбзети от истерията на безсмисленото пазаруване в черния петък може би не разбрахте, че около стотина българи превърнаха петъка в снежно бял и добротворен. За всички нас той изобщо не бе черен, а изпълнен със светлина и добри каузи.
Благодаря на Мисис България Ана Иванова, която даде идеята за тази благородна кауза - да подкрепим Националната програма ДЕТСКО ЗДРАВЕ - ПИРОГОВ.
Деца и възрастни, лекувани в Пирогов, предоставиха свои картини и диамантени гоблени за благородната кауза.
В кампанията с детски творби се включи и училището за деца с нарушено зрение ”Луи Брайл” в София по инициатива на зам.-директорът Любомир Велков.
Свои творби за благотворителния търг предоставиха - художничката със световна слава Любов Тотева, изследователката Мила Салахи, създателката на ръчно изработени бижута Тианка Георгиева, дизайнерката на уникални колиета Мария Йончева, както и майсторът на сладкарските бижута и на декора Младен Манджуков - MLADMAN. Ние с Мила и целият ни екип предоставихме нашите книги за томболата на събитието.
Благодаря и на дизайнерката Жана Жекова, която облече с вечерна рокля от най-новата си колекция моя милост.
Благодаря на младите таланти от Мюзик Бокс, на 11-годишната Аглея Канева и на певицата със златен глас Галиана Арсова, че направиха празника ни толкова светъл. 
В този ден всички присъстващи на събитието отделиха от средствата си не, за да напълнят торби с вещи, които дори не им трябват и ще събират прах, а дариха за каузата ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ. За каузата - НАШЕТО УТРЕ.


И така над 5500 лева бяха събрани в подкрепа на благородната кауза. 
Болницата направи и специална сметка за дарения за програмата, която обхвана с профилактични прегледи над 7000 деца в цялата страна:
 СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЕТО – „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“
 IBAN: BG55 CECB 9790 2045 1599 00
 BIC: CECBBGSF УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Кампанията продължава!

сряда, 14 ноември 2018 г.

А ЗА БЕДНОСТТА НА ДУШИТЕ НИ КОЙ ЩЕ ПРОТЕСТИРА?Новината за деня, която няма да чуете от нито една медия е, че докато протестираме срещу високите цени, никой не се сеща да протестира срещу бедността на душите ни!
А България е била велика, когато е била империя на духа, давала четмо и писмо на над 300 милиона души по света!
Днес сме масово неграмотни, мързеливи и не само спираме човешката еволюция, но я връщаме назад. Със здрави и прави мъже, които нито работят, нито учат, нито ги интересува какво се случва в България!

Поне такива ми пишат в социалните мрежи - на сто един грамотен се среща.
Ще кажете: Това са изключения? Ако е така на сто един ще е неграмотен, а не обратното.
Бедните духом много лесно могат да бъдат манипулирани - това виждаме вече десетилетия наред. Точно заради това лесно ни делят и ние не можем да поставяме ясни условия като Суверен каква държава искаме да създадем. Вече 29 години вървим в посока проба-грешка. С повторение на едни и същи грешки. С надежда някой да ни оправи - я Путин, я Тръмп, а извънземните. 
Уви! Никой извън нас - българите, няма интерес да имаме силна и работеща държава. Такива са законите на политиката. 
Никой извън нас няма да даде рецепта как да стигнем до върховете, които са поставени от нашите велики предци. Но те са били грамотни - просветени и посветени в най-ранна възраст. Първо са ги образовали - после са им поверявали България. Сега е обратното - образоваме ги, докато управляват. 
Какво делим всъщност? Делим себе си и противопоставяйки се на леви-десни, сини-червени, граждани-селяни - само губим и ставаме все по-лесни за манипулация. Защо? Пак заради тази неграмотност и духовна бедност.
А истината вади очите ни! 
Как може 29 години да чакаме да се роди нещо читаво от брат и сестра, например? В природата няма как да е здрав човек от един и същ генетичен материал. Нападаме се взаимно - като то е едно и също. 
За това едно и също пиша вече 20 г. И на мнозина не им харесва.
Не им харесва, че докато ДС се меси в политиката - и нейната палава дъщеря Мултигруп, нищо хубаво не ни чака.
Децата ни го виждат вече по-добре от нас! И ни се чудят.
С нас или без нас, те ще направят промяната съвсем скоро.
Системата е сбъркана. А система не се сменя с избори - исторически доказано! Ние самите трябва да се променим - а това е най-трудното. И да осъзнаем, че сме бедни духом и отглеждаме търтеи, които нито учат, нито работят! А мрънкат!
Силна държава се прави със силно гражданско общество! Което ние нямаме!


вторник, 6 ноември 2018 г.

ЛИПСАТА НА РАБОТНА РЪКА И ПОДБИВАНЕТО НА РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СА ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА МСП


 Борислав Димитрачков, и. д. Главен секретар и директор на дирекция „Интернационализация на МСП“:
ЛИПСАТА НА РАБОТНА РЪКА И ПОДБИВАНЕТО НА РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СА ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА МСП


  
 -Г-н Димитрачков, развитието на малките и средните предприятия е приоритет в предизборните програми на всички партии, тъй като те съставят над 90% от икономиката в страната. Каква е равносметката в разгара на мандата в края на 2018 г.?
  - Предвид, че гръбнакът на българската икономика са малките и средните предприятия, чиито дял през последните две десетилетия надхвърля 99% от общия дял на предприятията в страната, развитието на техния капацитет и възможности, както и поддържането на тяхната конкурентоспособност е изключително важно перо в националната икономическа политика. Микро, малките и средните предприятия генерират около 61% от БВП на България. Това са около 74 млрд. лева оборот. От тях повече от 50% от всички средства са в рамките на малкия бизнес в страната.
В момента секторът на МСП изостава от световния дял на технологично развитие, тъй като бизнесът акумулира и създава сравнително нисък дял инвестиции в иновации и научно-развойна дейност. Въпреки това през последните няколко години нараства делът на иновативните предприятия, както и качеството на предлаганите стоки и услуги, което е следствие от правителствената политика за насърчаване развитието на МСП.
Малките и средните фирми са генератор на нови работни места и спомагат за повишаване на конкуренцията на пазара. Те проявяват по-голяма гъвкавост в кризисни ситуации и притежават бързо променяща се вътрешна организационна структура. Имат възможност по-бързо и лесно да внедряват иновации и нови технологии, което е техният принос в повишаването на конкурентоспособността на българската икономика.

   Агенцията насочва основните си поощрителни мерки към иновациите на МСП и към участието на българските фирми на международни изложения. Има ли вече резултати от тези мерки?
Иновациите са сърцевината на европейската политика. Тя е насочена към създаване на подходяща творческа среда за развитие на инициативата, на научната и технологична инфраструктура, на патентната система, подпомагане на фундаменталните и приложни изследвания, иновационни проекти с пазарна реализация и др.
В духа на европейската политика от страна на България през 2005 г. бе създаден Националения иновационен фонд, разработен като Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия.  Основната цел на фонда е  да насърчи създаването на научно-приложни и изследователски проекти и  реализация на нови или значително усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал и технологично равнище на предприятията.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 000 лв., а срокът за изпълнение на проекта - до 18 месеца.
         От създаването на Фонда са проведени 9 конкурсни сесии за набиране на проекти, 7 конкурсни сесии са приключили, 8-мата е в изпълнение. 9-тата конкурсна сесия бе обявена през май 2018 г. и е в процес на оценка на постъпилите 72 бр. проектни предложения. Общо за 8 конкурсни сесии са сключени договори за финансиране по 470 проекта, а предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 83 549 983 лв.
По втората част от въпроса ви – с организирането на национални участия в международни панаири и изложби в чужбина и страната агенцията подпомага експортните дейности на МСП в следните аспекти: установяване на преки контакти с чуждестранни партньори; увеличаване на износа; разширяване пазарите на българските компании; повишаване ефективността на тяхната дейност; запознаване със световните тенденции в съответния бранш. Участието на България в международните панаири и изложения показва, че се търсят най-много вина, традиционни наши храни, като повечето са биопродукти, козметични изделия на основата на розовото масло, мебели, фармацевтични продукти, ИКТ услуги и др.
От началото на 2018 г. агенцията е организирала национални участия на 25 международни панаира в чужбина и страната, като своя продукция са представили 184 предприятия. Повечето от проявите са финансирани по проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ по ОП „Конкурентоспособност и иновации“.
Проучването за оценка на въздействието сред фирмите, участвали в промоционални прояви, организирани от агенцията, изведе няколко съществени извода:
-        76,5 % от всички фирми износители са успели да навлязат на нов непознат за тях пазар;
-        64,3 % сключват допълнителни поръчки за износ на вече познат пазар;
-        41,8 % от фирмите осъществили износ са осъществили и двата вида ползи;
-        11,2 % са успели да разширят не само износа си, но и продажбите си на вътрешния пазар.
-    Над 80% от фирмите заявяват, че поддържат кореспонденция с партньори, с които са установили връзка по време на международна промоционална проява. Близо 77% от всички фирми, очакват дългосрочно партньорство с установените контакти, а 73% очакват и сключване на бъдещи сделки.
-  Преките ползи за икономиката на страната от участието в промоционалните прояви се изразяват главно в разкриването на нови работни места, като 54,7 % от фирмите, които са разширили производството си, са създали нови постоянни работни места, а 20,8 % са разкрили временни такива.


 - Какви са основните проблеми в развитието на МСП в България и ползвате ли европейския опит, за да ги решавате?
- - Постигната финансова и икономическа стабилизация на страната позволи да се направят важни стъпки за създаване на адекватна среда за развитие на малкия и средния бизнес. 
Липсата на работна ръка, нерегламентираният внос, подбиващ цените на родното производство, регулаторните режими и административният натиск, липсата на свеж финансов ресурс, както и предизвикателствата пред т. нар. кръгова икономика са сред ключовите проблеми, стоящи пред МСП от производствените сектори на икономиката.
За да можем и ние самите да си отговорим на този изключително важен въпрос изпълнителният директор на агенцията е планирал две спешни мерки. Едната е организиране на поредица от работни срещи с представители на браншовите организации в България, за да получим обратна информация за реалните проблеми на бизнеса. И другата мярка е систематизиране и анализиране на получените препоръки, мнения, оплаквания, критики и изготвяне на доклад до министъра на икономиката, с препоръки какви последващи стъпки трябва да се предприемат, за да се отстранят проблемите.
Преобладаващият брой МСП са в сферата на търговията и услугите. Голям брой фирми не преследват растеж и увеличаване броя на заетите, около 2/3 от малките и средните предприятия продават на локалния пазар, а само около 1/4 на националния. Има труден достъп до технологии и ноу-хау и недостатъчен опит в областта на маркетинга, стратегическото планиране, счетоводството и администрацията и т. н.
Ниските данъци са основен елемент от държавната подкрепа. Близо 70% от запитаните предприемачи твърдят, че могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес. Над 55%  се обединяват около мнението, че държавата съдейства за развитието на предприемачеството. Според 26% от запитаните, данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът получава от държавата. За 13% субсидиите, възможностите да участват в европроекти и програмите са подкрепата, от която имат нужда. Само 46% от запитаните, успяват да намерят пазари за продукцията си, също толкова обаче имат проблем с реализацията на стоката си. Отново бизнесът поглежда към институциите – 43% от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да пласират продукцията си.


    Неотдавна бяхте гост на осмото издание на годишния форум с награди за луксозно строителство, архитектура и дизайн. В България отново се наблюдава ръст на продажба на имоти и бум на строителството. Какви са проблемите на МСП в този сектор?
Не са идентифицирани специфични проблеми пред МСП в строителния сектор, като изключим конкуренцията, с която трябва да се справят пред големите строителни компании, които печелят обществени поръчки и могат да работят по различни проекти, включително с европейско финансиране. Проблемите ще се конкретизират след провеждане на работните срещи с браншовите организации в контекста на предишния отговор. Отдавна в агенцията не са правени такива работни срещи и анализи и това е добра практика, която ще бъде възстановена в полза на МСП в България.
Предизвикателство, но и възможност за развитие пред сектора е решението на ЕК от 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС да използват много малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. Новите изисквания са част от стремежа на ЕС за засилване на потреблението от чисти енергийни източници. Европейският парламент одобри на 17 април промени в директивата за енергийната ефективност на сградите. Те задължават страните в ЕС да подготвят дългосрочни национални стратегии, които да гарантират, че до 2050 г. сградите в ЕС почти не използват външна енергия. Промените насърчават използването на „умни“ технологии за намаляване на енергийното потребление и налагат въвеждането на точки за презареждане на електрически автомобили в паркингите на новите сгради.

 Колко български фирми са сключили договори да изнасят продукти извън границите ни и кои държави проявяват интерес към българските производители?
Направеното проучване за оценка на въздействието сред фирмите показва, че 56,6% от МСП, участвали в промоционални прояви на ИАНМСП, сключват договори за износ. Почти две трети - 66,4 %, от всички договори за реализиран нов износ са в диапазона до 100 хил. лв., а 16,3 % от всички фирми са сключили договори за над 300 хил. лв.
Вече пета година агенцията поддържа Националния експортен портал и рубриката с голям интерес от българските компания „Чужди фирми търсят бизнес партньори“. Постъпилите запитвания са както от европейски компании, така и от азиатски, американски и т. н. И за най-различни стоки. Логично, значителна част от постъпилите запитвания са от европейски компания, тъй като България основно търгува с ЕС.

 В кои сфери на бизнеса МСП бележат ръст в развитието и в кои има спад?
Определено много добре се представя ИКТ секторът. Той държи близо 50% дял от износа на бизнес услуги и е с най-висок иновационен интензитет и с най-много регистрирани патенти. България наистина има с какво да се гордее в тази сфера - много българи са водещи кадри в най-успешните IT компании, а вече и у нас започнаха да се развиват много добри фирми. Страната ни отдавна е призната и като добра дестинация за аутсорсинг на подобни услуги. Друг добър пример е мебелната индустрия. Има мебелни клъстери, които дават възможност на малките български производители да участват в по-големи проекти. Това е сектор с традиции, с квалифицирани кадри, с възможност да произвежда и малки, и големи серии, при това с добър дизайн и на добри цени. Хранително-вкусовата промишленост също има сериозен принос за развитието на  икономиката на МСП и е с най-голям дял в производството по отношение на заетостта и приходите. Световно признати са българските козметични продукти на основата на розово и други етерични масла, което определят браншът сред водещите експортни сектори на българската икономика.
Производството на резервни части за автомобилната индустрия също бележи ръст на развитие – български фирми са сключили договори с международни автомобилни компании и се ползват с отлично реноме. Шивашките услуги, в които се работи предимно на ишлеме също имат траен тренд на развитие, като все повече български компании произвеждат свои колекции, а някои вече имат утвърдени брандове.
Отраслите, в които се забелязва спад, са химическата промишленост и машиностроенето.

   Предстои четвъртото издание на Балканските награди за туристическа индустрия, на които отново ще бъдете гост. Туризмът е сред основните сфери в развитието на икономиката на Балканите, а България има все още нереализирани ресурси в този сектор. Как подпомагате МСП в сферата на туризма?
Сектор туризъм не попада в сферата на въздействие на агенцията, определена от държавната политика на България. Има специално създадена структура, но при определени условия двете държавни структури си взаимодействат. И конкретен пример в тази насока е участието на туристически фирми на националния щанд, организиран от ИАНМСП, на изложението  за вносни стоки China International Import Expo (CIIE), 5-10 ноември 2018 г., в гр. Шанхай, Китай.
МСП в сферата на туризма ще бъдат подпомогнати и чрез анализа на техните проблеми след проведените работни срещи с браншовите организации, като ще решаваме възникналите затруднения съвместно с другите държавни институции с цел развитие на малкия и средния бизнес в сферата на туризма.
При разработването на политики за икономическо развитие както на национален, така и на регионален мащаб, туризмът следва да се разглежда в комплекс със съпътстващите индустрии, с които е свързан. Едно проучване на Асоциацията на хотелиерите в Италия показва, че всяко ново работно място в туристическия бранш автоматично води до откриване на нови от 4 до 7 работни места в обслужващите сектори. Това показва какъв потенциал има туризмът по отношение развитието на слабо населените и неразвити икономически райони. Тези райони (най-вече на морския бряг и планините) в България са изключително богати на културни и исторически паметници, артефакти от древни цивилизации, автентично и уникално традиционно производство на биологични храни и напитки, природни забалежителности и биоразнообразие. Въпреки това населението в тези райони е сравнително малобройно, с ниски доходи и с ниско ниво на предприемаческа активност. Целевите усилия и политиките за подкрепа на туризма и предприемачеството биха могли да увеличат икономическия просперитет не само в тези сравнително слабо развити райони, но и да повишат икономическото представяне на национално равнище. Това може да се реализира чрез въвеждането на иновативни бизнес модели и цифровизация на туристическите дейности с интегриране на местните  производители и доставчици на стоки и услуги, което да бъде атрактивно за младите предприемачи и да осигури икономически просперитет на слаборазтите райони.
ИАНМСП участва в международен проект с такава основна цел, представен за финансиране по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. С помощта на проекта е предвидено да бъдат проучени опита и добри практики за успешни цифрови бизнес модели от ЕС и да бъдат разработени предложения за мерки за интегриран селски туризъм. Резултатите от проекта, ако бъде одобрен, ще доведат до разширяване на капацитета на политиците и заинтересованите страни за прилагане на интегрирани мерки за развитие на културно-историческия туризъм, ще бъдат разширени уменията за трансфер и прилагане на социални иновации, ще се стимулира младежкото предприемачество и компетенциите на младите предприемачи. Същевременно целим и създаване на мрежи и групи по интереси, за да се разчупи стереотипа и капсулирането на малкото предприятие, което ограничава неговото развитие. Искаме да подобрим и уменията за провеждане на съвременно дистанционно обучение за предприемачите, чрез организиране на курсове, базирани на образователни методи за цифрово свързване и дигитално образователно съдържание.

                     Едно интервю на Патриция Кирилова за нейния блог
Снимки ВИП Комюникейшън ПР

вторник, 30 октомври 2018 г.

ОРОЦИ ЗА МЪЖЕ: ЛОВУВАЙТЕ СПОРЕД ДИВЕЧА, ЗА ДА НЕ СТЕ НА ПРАЗНА ЯСЛА

Или аз не съм в час с модерните свалки на 21 век, или мъжете тотално са изтрещели и са изгубили типичните си природни умения да ловуват според дивеча насреща...

Ако е теле, не е нужно голямо усилие, ако е овца - също може да се мине тънко, ама с перде като мен все пак поне малко фантазия е нужна (според запознати - свалячът има три брака и е готов за четвърти, пък и бил много вървежен сред жените)...
Той: Може ли да ми дадете вашия номер?
Аз: Нямам номер!
Той: Как е възможно в 21 век нормален човек да няма номер?
Аз: А кой е казал, че съм нормален човек?

неделя, 21 октомври 2018 г.

ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА


Изискването за преразглеждане на официалната ни история, която поругава ролята на българския дух в развитието на днешната цивилизация. Спешна промяна на историята на България,  изучавана в училищата и университетите“:

Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации, свързани с културно-историческото ни наследство и представители на суверена, изискваме в навечерието на Националния ни празник  да изпълните едно от основните си задължения – отдаване на почит към вечния Български дух, допринесъл за развитието на днешната цивилизация, поне според световни авторитети.
Преди 5 години отново направихме изискване до всички вас, което бе първата ни крачка към промяната - премахване на тюркския произход на Аспаруховите българи от държавните сайтове, което години наред показваше липса на национална и историческа грамотност във всички нива на държавното управление.  
По повод подмяната на славната българска история с външна и вътрешна намеса, отново задаваме въпроси, които са свързани с погазване на историческата памет на предците ни:
Защо великият български владетел Кубрат все още фигурари в учебниците по история и в академичното ни образование като кан/хан, след като доказано е приел Християнството в Цариград още в детските си години? Възможно ли е да носи корона, след като титлата му е кан и хан, а не Цезар-Цар, както внукът му Тервел – според монетите с негов лик?
Как Тервел през 7 век – много преди лъжата с покръстването на българите от Борис Първи, е канонизиран от  Християнската църква за светец, като не е Християнин? Ако е бил Християнин, защо неговите наследници пак са с неясна религиозна ориентация и едва при Борис Първи българите са Християнизирани?
Време е да се отвори истинската история на българите и тя да залегне в учебниците на нашите деца, които да знаят своя род и произход, да уважават корените си, а не да растат като цветя без корен и да ги превръщаме в емигранти-чуждофили.
Време е Министерството на културата да направи ревизия на всички музеи в България, в които българите се появяват чак през 19 век, за да освободят България от Османската империя. Преди това има племена и етноси, които са дълго оспорвани от експертите като: траки, славяни, римляни, гърци, византийци, османци и така до 19-ти век. Да се подведат под наказателна отговорност всички учени, подменили историята ни, което води до пълно поругаване и обезценяване на значението на българската духовна роля в днешната цивилизация, за което много чужди експерти отдавна са си дали високата оценка.
Изискваме да се въведат в учебниците ни след 100 години забвение писмата на цар Калоян до папата – това е един безценен български източник и светъл поглед върху хилядолетната ни история.
Наш дълг е да дадем правилна насока на енергията на подрастващите поколения, да породим национална гордост в съзнанието им, да възпитаме морално-волеви качества и интелектуални интереси, взаимно зачитане, уважение към обществото и Отечеството за едно пълноценно, цивилизовано и проспериращо общество.
Очакваме вашия отговор в рамките на 14 работни дни от внасянето на писмото.
Подписи на родолюбиви организации и изследователи, подкрепили „Изискването за преразглеждане на официалната ни история, която поругава ролята на българския дух в развитието на днешната цивилизация. Спешна промяна на историята на България,  изучавана в училищата и университетите“:
Организация на Обединените Българи, председател Живко Бъчваров:
Сдружение Велика БОЛГАРИА, председател Патриция Кирилова:
Изследователски екип РУНИТЕ ГОВОРЯТ – Мила Салахи:
Българско археологическо сдружение с председател Красимира Лука:
Сдружение Общество и Сигурност:
ВМРО – Червен бряг:
Борислав Стамов, историк:
Зорница Максимова, учител:

вторник, 9 октомври 2018 г.

ЗА ПОЛИЦАИТЕ, ЛАНЦИТЕ И СБЪРКАНОТО НИ ОБЩЕСТВО
Не, не грешите! Това не е кметът на Галиче...
Това е разследващият полицай на едно от най-бруталните убийства не само у нас. И то на журналистка - майка и жена. За което пишат с големи букви медиите в цял свят.
В този вид началникът на криминалната полиция в Русе застава пред камерите и дава отговори на болезнени въпроси. Въпроси, които режат с нож сърцето на цялото ни общество.
Пиарката на МВР си беше позволила преди няколко месеца да ме коментира след като изпратих въпроси за интервю през нея - защото такъв бил редът, до един от началниците в ГДНП. Дали бил сигурен, че аз ще представя отговорите му коректно в медиите?!? Вместо да се опитва да ме цензурира, можеше да си свърши нейната работа. За която й плащам аз и всички данъкоплатци - да работи, а не да се прави на умна!!!! Уви - не би!
Сега ще й дам идея как да излезе от тази критична ситуация - да драсне едно отворено писмо до медиите, че полицаят работи под прикритие и влиза в ролята на мутра от 90-те!

неделя, 7 октомври 2018 г.

ПОЛИЦИЯТА ВЕЧЕ ИМА ВЕРСИЯ ЗА УБИЙСТВОТО - ЩЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДИН ОСЪДЕН ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВО НАД ЖУРНАЛИСТИ?


   
 Версията за познат интимен човек, който е извършил убийството на телевизионната водеща от Русе, все повече се поднася като официална в медиите. Според полицията на този етап  най-малко вероятна била версията, че работата на журналистката Виктория Маринова е свързана с жестоката й смърт. Това заяви пред медиите Николай Кожухаров, шеф на Криминална полиция в Русе.
още в първите часове след откриването на тялото полицаите са започнали да работят по версията, че убиецът е някой, който е имал интимни отношения с Виктория Маринова. За това говорел начинът, по който е извършено убийството и неговата бруталност.
Убийството на журналистката от Русе е извършено през деня - в 14 ч. Без никой да чуе виковете й и да помогне? Едва ли е било безшумно? Едва ли сам човек е бил? Едва ли, за да й вземе телефона и ключовете от колата? В България за първи път ли посягат физически на журналисти? НЕ! Арестувани има ли? Осъдени? НЕ! А сега ще има ли?
Срещу мен също има заплахи за убийство от психопати. Вече 22 години. Подала съм жалби къде ли не. 
А това се случва ежедневно с много журналисти у нас. 
И какво следва? 
Нищо! И така ще е, докато си мислим, че някой трябва да кацне от Луната и да оправи сбърканата ни система. В която човешкият живот няма никаква стойност изначение! 


неделя, 30 септември 2018 г.

Който осъзнае Божествения си произход - става българин, категоричен е краеведът Веселин Банчев

Краеведът Веселин Банчев с историческа сензация:


   Който осъзнае Божествения си произход - става българин

Къдржалийският краевед Веселин Банчев, който нашумя със своите дългогодишни изследвания на вила Армира, край Ивайловград, направи сензация с новото си проучване, което бе представено на международния културен фестивал в Пловдив 2018. Банчев е участник със своите изследвания на древността в редица национални и международни форуми за историята на българите.


- Г-н Банчев, по време на международния културен фестивал в Пловдив 2018 представихте едно ваше провокативно изследване за древността „Когато Слънцето беше Бог". Какво се крие зад това Слънце-Бог? 
- Адептите на човечеството, неговите Небесни Учители, са първите, които правят това сравнение, че Бог-Отец излъчва сияние на което не можеш устоя. То е като Слънчевата Светлина, на която взорът не може да устои, подобно излъчваното на небесвото ни Слънце! Само то, е подобно Него – даващо на всички светлина и топлина, без да търси отплата за това!

- Според официалната история египтяните също вярват в Бог Ра - слънцето. Къде е връзката с българските вярвания, тъй като в много от днешните български думи сричките Ра и Ар пазят спомена от времената, много преди Египет?
- Историците са единодушни в своето мнение, че религията и културата в Египет, като че не е развита на место, а е превнесена в готов вид отвън и доразвита. Ако искаме да открием изворите на Египетската цивилизация, трябва да се върнем много по-назад от 3 200 г. пр.Хр. 
Как да си обясним това разминаване? Връзката е в Богопознанието предадено от Небесните Учители на народите.
Според древния светоглед на предците ни, светът е видим и невидим; материален и духовен. Разума-Творец на видимия и невидим свят, те са наричали БОГ; разграничавайки Твореца от творението му (сътвореното). Вярвали са, че ТО е Нещото, което им „говори“ мислено и ги напътства. Един Непознаваем и Безкраен свръх УМ – „Извор на знанието и мъдроста“. В продължение на хилядолетия, хората слушали „Гласът на Безмълвието“, и така научили много от космичните тайни. Някои били записани в свещенити книги, други били предадени устно като откровения. Чрез световният език на символите чутото се предавало на хората. Така се създали легендите и преданията, приложени в бита и фолклора.
Целият живот на предците ни е бил ориентиран спрямо почитането на Бога и търсенето на връзка и единение с неговото всепроникващо присъствие. Древните са имали ясно чувство на осъзнатост за божествения си произход и за Твореца си. Извеждайки своя генезис от Непознаваемия и Безкраен свръх УМ, свързвайки го със Сътворителната Светлина на Любовта от вътрешното Слънце – РА, осъзнали своята битийност, като РАзУМ – дар от Създателя, като първа крачка към бъдещото им съ-Творчеството! Потвърждава го следното:
„За племената, формирали българския корен, знаем, че почитали звездната дълбочина на времето. Тяхната религия е била особена, небесна. Те искали, не да се покланят на Бога, а да се слеят с него, защото носели у себе си божествена частица“.
- Казвате, че на египетски тилатата Фар-а-Он няма превод, но на нашия език се разбира като „Разпространител на Божествена Светлина". Това не променя ли цялата световна история?
- Според Свободната енциклопедия (Уикипедия) – Фараон (йероглифно: ) е изведено от древноегипетската дума „pereo”; „пер-аа“ – означаща титлата на владетеля в Древен Египет, в превод „голям дом“, „велик дом“, т.е. „палатът“ където живее монарха на Древен Египет; заради това навсякъде, където се среща, тя означава „цар“.
Вземайки предвид корена „фре“, лесно достигаме до израза „Феруер“ – означаващ: най-чистата част от човешката Душа, свободната, независима като птичка, безсмъртната част от смъртната същност – „Духовният Двойник на Бога“! Превода, който дадох на титлата Фараон чрез „самотворящия се“ български език (защото е един и същ с древнотракийския), той сам даде тълкуванието му в което ще се убедите сами – ФАР – РА – ОН и означава Притежателя (фара) – разнасящ Божествената Светлина, а не от гръцкото Айгюптос; 5 букви и т.н.!?!
Един израз не може да промени световната история, но ако изследователите-историци, обърнат внимание на стотиците български (древнотракийски, коптски или старославянски) изрази (слова, думи), че имат своя еквивалентен превод в египетския език и санскрита, това може да промени коренно нещата.
Тук бих запитал нашите „учони“ – защо отписват многообразието от имена с които народа ни (чедата божии) наричат Създателя си. Най-древните имена за Бога са: Ал/Ел (осъвремененото Ален – Яркосветещ, носител на Енергия – ЕЛектричество), Бал (Голям, Велик), Бел (Белия, Светлия, Сияйния), НъБа със значение „На Бога“ (постепенно НъБа се е изменило в съвременния български език, като – Небе).
Всеобщо утвърдените: Бог-Отец, Бащица, Тата, Азь; свойствените – Райко/Райчо (Носещия Радост), Денкара (каращият деня – Водача на слънчевата колесница), Звезд (променено от гърците в Зевс), Живец (Носителя, Посяващия Живота); египто-тракийските: Ну-Тай (Нути; На-Ти – Даващия, Даряващия – аналогично на Дал, в Китай познато като Дао), Атум („Този който не Е“, „Несъществуващия“, Цялостния“), Ат-Ан (Небесен Баща – познато в Египет като Атен „Слънчев диск“), Ра (Даряващия Светлина – Слънцето), Ре (Сътворяващото Слово) и т.н.
Или имената с които са назовавали Божият Дух-Майка – Раждащата Живота: Ре-йа – „Утроба на Словото“, т.е. „Раждащата Божието Слово“, „Ширшая Небес“ – „Света Богородица“, Котито – „Мъдрост Раждащата“, Хатор – „Небесна Земя“, Бендида – „Донасящата посвещение“, Хестия/Истия – „Исусов Дух“, Диана – „Божествена Майка“ (Баба), Зеринтия – „Разпространения Дух“, Диметра – „Богинята Майка“, Изида – „Изиждащата“, „Сътворяващата“, Первата – „Първата“. Или общоприетите: „Великата Богиня“, „Духът Христов“, „Утешителката“, „Великият Божий Дух“ и т.н.
Не бих пропуснал името с който е бил назоваван Божият Син в древноста: Дион-Исус – „Слънцедатния Исус“, назоваван от бездуховните гърци Дионисус (винолюбеца).
Имал е и други епитети-имена, от които най-известни са: Загрей – „Син-Бог-Слово“, „Духовното Жито“; Сабазий – „Премъдрия Пастир/Учител“; Залмоксис – „Развързващият и Вързващият Пастир“; Асдул/Ездул – „Ездачът“; Сурегетес – „Утринната звезда на гетите“, Озирис – „Озаряващия“ и всепознатите: Херос, Победоносното Слънце, Божият Агнец, Божието Слово и т.н.
                                                    
                                      - Описвате две духовни епохи - златната ера с единството на небето и земята, а след това разделянето им. Как и защо се случва това?
- Относно Сътворението, всички митологии започват, че „В началото съществувал само вечният тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота и безсмъртните богове. От него се родила и могъщата сила, всичко оживотворяващата Любов (Ерос), а чрез нея се появили Мракът и тъмната Нощ. От тях произлезли вечната Светлина (Етера) и светъля Ден (Хемера). Светлината се разляла по света и започнали да се редуват нощта и денят.
Могъщата, благодатна Земя родила безкрайното синьо Небе (Уран), който се извил над Земята. Към него гордо се извисили високите Планини, родени от Земята, и широко се разляло вечно шумящото Море. Небето (Уран) се оженил за Земята (Гея) и от бракът им се родили страшни Титани (шестима синове и шест дъщери). Океан и Тетида дали живот на всички реки, които носят своите вълни към морето, и на морските богини – океанидите. А Хиперион и Тея дали на света: Слънцето (Хелиос), Месечина (Селена), и румената Зора – (Еос – Аврора). От Астрей и Еос произлезли всичките звезди на небето и всичките ветрове: буйният северен вятър Борей, нзточният Евър, влажният южен Нот и западният Зефир, който докарва дъждоносни облаци и … Тук ползвах описанието за началните времена (златните) от т.н. гръцка митология (да се чуди човек, защо не я назовават с истинското й име – тракийска)? А всичко е толкава просто: първоначално ТО (Бог) се ражда от „Космичното Яйце“, което се реело самотно сред Първичният Океан (Хаоса). В един момент Бог се замислил и пожелал да твори! Осъзнавайки силата на Мисълта (Първичното Слово), Той се превърнал в Първия Архитект на Мирозданието! Така Космосът става видимата част от Великото Творение на Вселенският Разум (Бог)! Това е „Златната епоха“, когато всичко още е в Мисловният Свят. От нагнетяването на мисловната свръхенергия (оплождане, делене), „Космичното Яйце“ се разпуква на две части, така се образували Небето (Духовен Свят) и Земята (Материален Свят). За да се хармонизират двата свята, бива създадена връзката между тях – човекът Атам (Адам, защото станал „дом“ на частица от Първичния Атум – Дух и Дихание в материално тяло)! Всичко това откриваме изразено още в началото на Книга „Битие“!
“В началото Бог сътвори небето и земята.
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие.
И Бог създаде човека по Свой Образ; по Божия образ го създаде (Дух).
И Господ Бог създаде човека от пръст из земята (материално тяло).
и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа (Душа)”.
Небе - Дух - Разум - Светлина 5 - Озирис
Човек - Душа - Сила - Слово 5 - Хор
Земя - Тяло - Материя - Живот 5 - Изида


- Фокусирате се и върху вечната тема за ябълката и греха. Как би се развила човешката цивилизация без тази ябълка и без греха?
- Бих попитал многото „богослови-философи“ – в какво се състои грехът на Адам и Ева?!? Изяждайки ябълката те опознават болката (я-болка). Това не е страшно, не е грешно – дори може да се каже, че са подтиквани към това. Тогава къде е грехът? Дали, не ни се вменява „грях“, иминно от техните „братя черноризци“, за да имат влияние над паството! Теолозите съзряха греха в това – че оживената материя, е пожелала да се самоопознае извън принципите на божествеността заложени в нея.
Адам и Ева интерпретират Божието творчество (Бог-Отец – Свети Дух-Майка) на земен план в Битието. Изконсумирайки изкушението те еволюират и осъзнават, „че са голи“ – опознаваки Доброто и Злото чрез опитността на изстраданото противоборство, докато прозрят, че: “Няма Зло, има не еволюирало Добро!”
Защо, символа за познанието на Добро и Зло носи името Ябълка, а не някое друго име?!? Защо, относно „Дървото на Познанието“ сме „предупредени“ че е забранено „от това дърво, да не ядеш; защото, в който ден го вкусиш, ще умреш“, но относно „Дървото за Живот Вечен“, освен забрана, са взети строги охранителни мерки – пази се от Херувим с Огнен меч. И сега е така в живота, родителите се притесняват и нареждат на малчуганите: – „Не прави това, ще се удариш; ще се опариш“, а по-старите (мъдрите) съветват: – „Остави го, като се опари – повече няма да пипа.“
Библейските метафори и имена не са поставени случайно. Пътят (побутването) предварително е начертан, остава да бъде видян, осмислен, разбран и накрая извървян. И тук имаме многомерност на повествованието! Адам и Ева трябва да добият познание, как да отсяват доброто от злото (зърното от плявата). Посочен е дори Пътят за развитие на Адамовия род, от „Дърво до Дърво“. Първо ще изконсумират плодовете (Ябълки) от „Дървото на Познанието“ и след ката му се наситят и развият това познание в себе си, сами ще открият „Пътя към Дървото за Живот Вечен“!

- В реално измерение каква е била тази връзка между човеците и Боговете?

- Същата, като тази между хората в едно семейство или подобна на тази между „Учители и ученици“ но в „Детската градина“.
Така Бащата, отделил децата в нов дом тук на Земята, устроен подобно на този в Небесата. Затова се казва в житията, че в Началните векове – боговете живели редом с хората на Земята (да им помагат и да ги учат – как Децата да си отгледат децата – челядта).
Подобно на Едем от Небесата – била изградено подобие – „Райската градина“ на Земята. Прераснало в училище, а по-късно в Космически Университет – за Душите от всички Светове!

- Днес има ли такава връзка - тоест има ли Богове между хората?
- Да, има! Свидетели сме на хиляди такива – „бог в спорта“, „бог в бизнеса“, „бог“ в това и онова, но най-вече в пошлостта и измамата, налагани ни от медиите като „VIP персони“?!? Има и едни други, Божественни същности до всеки човек, наричат ги Ангел Хранител или Пазител, но не всеки може да ги види и да се научи да общува с тях. Там е бедата, че няма желание да се научат и затова сме на този хал. Но казано е: „Лопатата, с която отсява зърното от плявата, е вече в ръката му, за да изчисти хармана си и да прибере зърното в хамбара си, а плявата ще изгори в неугасим огън.“ Лука 3:17; Матей 3:12

- Правите интересен прочит на думите: РОД-О-ПИ (мястото където е създаден Родът на Бог Живец;), в полите на Майката (при-РОДА), а земята именуваме РОД-и-НА. Защо и тук търсите връзка с Египет?

- Ще дойде време да преоткрием древния си корен и истинските си Родители, не вярвайте на тези, дето ви говорят, че сме сираци. Нашият Отец е Бог Всевишни, Единения Бог – Нуте (Ну-Тай – Даващия) – сиреч този Който Дарява, който е над всичко и всички! От него водят рода си земните люде, затова е познат ката Бог РОД, а родният им дом (по-скоро „Родилен Дом“), зовът РОД-О-ПИ (мястото където е създаден Родът на Бог Живец; Създателят на Живота, Сеячат на зрънцето Живатма)! Там, сред полите на Майка ни (При-РОДА) съжителстват РОД до РОД, много РОДОВЕ, затова се казва, че всички сме РОДНИНИ (от един и същи РОД). А земята си именуваме – РОД-и-НА, сиреч Земята където живее родът на Всичко Даряващия, Сеячът на „Дървото на Живота“! А чрез познанието за Слънчевия календар, умеем да прилагаме Законите Му, в битието си. Други го наричат ТАНГРА (намериха се й такива, които се отрекоха от него)!?! С теонима ТАНГ–РА в древноста са означавали „Космическият Разум“. Това познание за ТАНГ–РА, не е като за Бог на трако-българите и на древните народи, а като Богопознание – (ТАО-АНХ-РА = Пътят към Живот Вечен е РА).
Вгледайте се внимателно в първата снимка (паното на Микеланджело от Сикстинската капела), не виждате ли Семейството на Единия! Прегърнал съ-съществото създадено от Себе Си – Божието Слово наречено Реуа. „Част от Часта“ – Душата – Най-Свята в Небесата. На всичко Майка става Тя, наричат я Маат – „Истината на Света“ (Свети Дух)! На Бога – Мила (Фила), Чиста Светлина – от гърците наричана – София, чрез Вяра, Надежда и Любов попила в себе си на Бога Мъдроста!
Не познахте ли графичните им символи? [

- Каква е разликата между земята Кхем/Хеми (Египет) и Хему/Хемус (Тракия) и защо нашите египтолози са слепи за всичко това?

- Според нас името Египет идва от разбирането, че земята е владение на Бога, и е дарена на неговите синове – ХОР-РА-ТА(о), да живеят в хармония и разбирателство помежду си! Прочита е следният: (Его+5→Его+аз→Бог+аз→Аз+аз = Бог и човек едно са)!?! Подобен е прочита й на името Балкански полу-остров: (владението на Повелителя „БАЛ“; Владетел на Земята – „КА“ и Небето – „АН“). И двете места са мястото където „Обитава Бог“ – !
Това общество е било наясно, че обожествените същности (Богове), са свързани с Чистата Скала, Камъка или Кеману – „Първичния Хълм“ (Кем/Хем), оттам се получило Кхем – „Земя“ + Ану – „Небе“ = „Първичната Земя на Бога“, наричана още „Небесната Твърд“, „Гръбнакът на Света“ или ТРАКИЯ! - „Четирите колони – подпори на Света“; (F371,T114)* - Тракия, Гръбнакът на света; - (F37)* - Тракия, Трак, гръбнак.
Показана е връзката на Сътворението чрез Божествената Алхимия, чрез нея разбираме смисъла (АЛ = „Бог, Огън – Енергия“ + КШЕМА (санс.) = „Обиталище, пространство“). С „Хима“ в древноста са отбелязвали съзвездие Плеади! В египетския език „Хему“ означава средство за изява на дадена сила. Божествата имат свое „хему“, египетският владетел е „хему“ (облик, въплащение) на Твореца. От всичко казана по-горе, дали не се крие коренът за името на Стара планина – Хемус, а също и на Хималаи?!
За да станем по-ясни, ще продължим повествованието си чрез прочита на една плоча.
Някога, в много далечни времена, народите на Египет (Долен Египет– Кеману/Кемет и Горен Египет – Хем/Кхем); била ръководена от Пастира Тот (Хермес) наричан Фар-ра-он!
Всеки от двата народа, внесъл в съюза – свой собствен свещен стълб или божествена връзка (представен на стелата като жезълът „Уас“ – „власт“ и „сила“ – (зад фигурите) съгласявайки се двата стълба да бъдат свързани с един общ централен лъч – Маат (връзката Бог – Фараон), за да осигурят стабилност на цялата египетска земя. (По Централният Стълб е дадено описанието за това, как Бог-Отец – Сътворителя на Света – „Космичния гъсок“, царувал чрез Тот-Мъдреца върху първичната твърд. Сам съ-сътворява – Земното Слънце (КаБаРа), ставайки Дом на Божествената искра – „Пер“ за вечни времена. Същото повествование се повтаря над двата лъва с добавка, че двете земи са двата хоризонта на Ахет. Над които повелява Мъдроста на Тот – ставайки домове на „Пер“, дарявайки ги с Анкх – „живот вечен“. В добавка лявата страна притежава „Силата“ на „Джет“. Прави впечатление, че така реализираното РЕ – „Небесно Слово“ и Атен – „Крилатия Диск“, образуват символично знакът „АНКХ“ – „Живот Вечен“ като разпрострял се над двете земи БЛАГОСЛОВ.)
Десният стълб – колоната Яхин – бил поставен в Долен Египет и символизирал духовният авторитет; докато Горен Египет донесъл левият стълб – колоната Воаз, която символизира физическата сила и интелекта. Взети заедно, те създават портал между измеренията. Били поставени на изток, за да посрещнат изгряващото Слънце.
Централният стълб символизирал Божествената светлина, впоследствие заменен с Маат - богиня на истината и справедливоста, правосъдието и хармонията, дъщеря на бога на Слънцето Ра. Участничка в сътворението на света, когато е бил унищожен хаоса и възстановен реда. Подобни качества могат да бъдат плод единствено на безпристрасно състрадание и загриженост за народа – най-доброто за обществото.
Изхождало се е от убеждението, че политическата стабилност и просперитет на страната зависят изцяло от това ТРИЕДИНСТВО, състоящо се от двете колони и неугасващата Енергия на Централния Лъч. Маат се определяла едновременно като продукт и източник на динамичната хармония, съществуваща между дуалистичните сили на Духа и Материята. С течение на времето, Маат започнала да се възприема като богиня с щраусови пера в тиарата, символизиращи отдаденоста й на земята. Тя носи „Анкх“, който е ключът към Живот вечен. Египтяните се покланяли пред нея, защото били наясно, че без реда и истината, които тя въплъщавала, техният свят ще се сгромоляса обратно в първичния хаос (което и става, когато е пренебрегната). Тя била разглеждана като женското съответствие на Тот, който е донесъл на народа си Науката и Мъдростта, създателят и пазителят на всички изкуства, познаващ Законите, които управляват Света … но, ги разкрива само на готовите да ги научат.
С течение на времето, божествената връзка обединяваща двете колони била загубена (умишлено разрушена) и свързващият лъч бил определен като обединение от двата – в образа на Яхве – бог на бурите и върховенството – обединяващ израелското царство.
Според историците – Египетската цивилизация е възниква около 3150 г. пр.н.е., като политическо обединение на Горен и Долен Египет при първия Фараон. Разказът от „стелата“ го потвърждава, но… бая се раличава! И слепец да си, ще провидиш разликата във времената и разместването местата на Двата Египета!?! Дефакто – там се говори не за ДВЕ, а за ТРИ места – Трите Стълба на които се крепи Света!?!
                                     

                                       
- Каква е връзката на днешните българи и Божиите наследници - цитирате РА1 АР; Битие 1:27. В нашия език и днес е запазен този Ар - като лекАР, млекАР, пожарникАР?
- Много често забравяме есенцията, че „Съдържанието не е в думите, а между тях“, аз бих добавил – … и в тях!
Защо Иоан, започва с – „В началото бе Словото и Словото бе в Бога!“ Какво иска да ни каже? Че различията между различните прояви на Материята, Енергията, Ума и дори Духа са резултат главно от различната честота на Вибрацията. От Цялото, което е Чистият Дух, надолу до най-грубата форма на Материята всичко трепти – колкото по-силна е вибрацията, толкова по-високо е нейното място в скалата. „Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира.“
Благодарение на резонанса от Живия УМ, се структурират Небесните Закони и се сътворяват всички Светове по формулата:

„Материята е кондензирана Енергия,
Енергията е кондензирана Светлина,
Светлината е кондензирана Мисъл,
Мисълта е кондензирана Любов,
а Любовта е плод на Духа,
Духът е проявление на Бога – Живият УМ.“
Казаното в Битие 1:27, мисля че винаги е седяло като „обица на ухото“ за българите и никога не е забравяно. „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“ Това ги стимулира да назовават част от родовете си със синонимни имена на Бога или Слънцето: богари, балхари, българи, балхики; ази, аси, асти, азери; беси, диобеси, бени, бистони, сапеи, сатри, койлалети, одони, одриси; блегури, белазги пелазги, дардани, даки, дии, дереи, дерони, добери, зерани, алани, трибали, трилатаи, трисили, триглодити, крестони, мизи, саби и т.н. За епитетите на боговете коментирахме по-горе.
Общоизвестно е, че думите носят информация, знания, настроения, идеи, а истината е, че в тях стои закодирано и още нещо, макар то да не е така „видимо“.
Изразът „РА“ в египетския и коптския (тракийски/български), означава „Вечност, Дух“ също й името на „Бога Слънце, Господарят на двата хоризонта, Онзи който се радва в земята на светлината, позната като Ахет“. И е звуков еквивалент на процес, при който най-общо има трансформиране на вещество в енергия, огън. Нека да проверим чрез думата РА-дост. Нима думата не израза освобождаване на енергия, чрез усилване на вътрешното горене? Подобни изрази са: Ра – старо име на р. Волга, Раба (тр), (ег) – „вечна душа“, Радха (сан.) – съпругата на Кришна (сравни с българското Радка, Радост), Райко – Слънцето в тракийската и българската традиция. Рам (тр),(бъл) – свещеното име на Бог – Ра*Бог/Слънце, Ма*истина. Рам (тр),(бъл) – субстанциятя Огън, ляжаща в основата на всички химични и алхимични трансформации, Рама (тр),(санс) – означава, че се изгражда ново химическо, лично поле. Рама (тр),(санс) – водач, вселенски разум, Рама (тр),(ег) – вечна истина.
Щом „РА“ означава преобразуване на материя в енергия, логично е изразът „АР“ да означава обратното – преобразуване на творческа енергия в материя. Спазване на принципа на подобиото или „огледалноста“ – РА1 АР. Да проверим така ли е? получаваме еквивалента – злат-ар, грънч-ар, желез-ар, зид-ар, медник-ар, бръсн-ар …– голям брой творчески професии и занаяти, където наистина главното е ОВЕЩЕСТВЯВАНЕ на творческа енергия – „АР“ трайно присъства. Забележително е: че ударението винаги попада на последна сричка!?!
Много още подобни примери могат да се приведат, и от тях би ставало все по-ясно, че известният на всички смисъл на думите, всъщност е малка част от онова, което последните носят със себе си. Още, че в старотракийските (български) думи, се крие много дълбок основен пласт, който тепърва ще буди интерес и внимание, разкривайки пред все повече хора (дай Боже и изследователи) неща, които смайват. Точно, както се разкрият съкровени, баснословни духовни богатства.

- Как стигате до извода, че българин е всеки човек, без разлика от религиозна принадлежност, пол, цвят на кожата, националност …, който е осъзнал божествения си произход и има за цел да се завърне в бащиния си дом?
- Да, така е но първата част от изречението – „Българин е всеки човек на земята, без разлика от религиозна принадлежност, пол, цвят на кожата, националност“, трябва да отговаря на втората част, за да се реши правилно „Уравнението на задачата“ в Живота!? Още преди век, учителят Дънов е дал насоки за нейното правилно решени, затова ще ги припомня: „Ще каже някой, че е българин. Това не е достатъчно. Българинът трябва да съдържа три елемента в себе си: тяло, което се ръководи от надеждата и работи без никакви ограничения. Ум, който се ръководи от Любовта и работи без никакви ограничения; и сърце което се ръководи от Любовта и работи без никакви ограничения. Следователно, като знаете какво може да бъде българинът, трябва ли да се обезсърчавате. Трябва ли да роптаете, че сте се родили българи?Когато духовният свят иска да кали човека, да му предаде повече твърдост, изпраща го на Земята между българите. Когато иска да предаде на някой велик дух твърдост, той пак го праща на Земята да се роди българин.Който иска да се справи с мъчнотиите, да придобие твърдост, става българин. Българинът е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин. Казано е в писанието: „Ако баща ви и майка ви забравят за вас, АЗ ще си спомня”. На друго място е казано: „Написах ви на дланта СИ”. Като погледне към дланта СИ, БОГ вижда къде е мястото на българина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат българите, но като погледне към дланта СИ, БОГ казва: „Тук са те”. Заслужава човек да бъде тъпкан от хората, но името му да бъде написано на Божията ръка. Това значи да бъдеш под зоркото око на ЛЮБОВТА”.
Ще каже някои, че това са „химери“, „заблуди подхранващи стари лаври“ – за жалост, така е, но вината си е в нас, че повечето забравихме втората част от изречението, повярвахме на „сладките“ приказки за „демокрация“, които впоследствие ни отровиха живота. Защо се случи това ли? – защото ни учиха, че сме бездомници, скитници и варвари (така пише в учебниците ни по история, а политиците ни, постоянно ни го натякваха) – били сме прости, за жалост повярваме на лъжите им, изменихме на вероюто си, че „Обединението прави силата“!
Защо се получава така ли? – защото повечето са слуги на чужди господари! Защото сами са рушители на старените ни и хулители и оплюватели на светините ни. Преиначаващи словата на старите автори и скриващи възхищението от народа ни на световни авторитети!
***
“Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, отговорността, която Бог повери вам още от началото на създанието на света, именно на вас и вашия род, защото това, що произлиза от Едем, е свято и изначално, и ще се върне пак там, откъдето е излязло, сиреч, в Божия Град, даже Града Христов, слизащ от небесата, в който и се откриваме в Славата Божия като Божии чада! Защото името Траки, братя мои, е едно от най-древните и почетни имена, и от него произхожда и вашият български род изначало. Мнозина се трудиха да проследят корените на този древен род, но не почетоха Словото Божие в труда си и затова и не родиха от Бога плод.”…….;“Защото плодът на Тракийския Род оплоди и Египет, и Асирия, и Израил, според както е писано, и от Тракия заради Христа те приеха благодат върху благодат от Едема още из началото. Понеже и писмените знаци, с които пишеха, не бяха техни, нито думите, с които говореха, бяха открити от тях; и нито дори древните им книжници разбираха докрай Словата Свети, които ревностно пазеха с живота си. Защото в тях премина от древната Тракийска Земя и от Едем, Езикът и Писмото Съвършени, които Сам Господ Бог подари на Тир и потомците му. А това наследие, както вече ви писах, премина от неправедния Тир в праведните измежду неговото по плът потомство, които наистина бяха от Първия Тир (Канара) по плът, но по Дух бяха родени от Вечната Канара и Скъпоценния Камък, Който стана Глава на ъгъла, сиреч от Този, Който е изначало и отпреди Едема, чието вечно име е Иисус Христос. Амин.” (Второ Послание Мелхеседеково до братята в Тракия, сиреч тези, които се наричат Тракийци, а днес българи,1:4-9;4:38-43);
***
Фараонът П’шемалко, съставил комисия от учени жреци, която да определи кой народ е най-старият на света. „От това време“, казва Херодот, „египтяните смятат фригите по-стари от себе си, а себе си – по-стари от останалите народи“. Апуле поддържал това сказание и нарича фригите „първородни“.
***
„Това е народът (българите), който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ в който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези”. Магнус Енодий – „Похвално слово за крал Теодорих” (6 в.).
***
България никога не бърза, защото България е вечна.
България няма вечни приятели и вечни врагове;
България има вечни интереси.
Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния Ледовит океан до Индийския океан. 
 Академик Дмитрий Лихачов
***
„БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ЛЮЛКАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” 1962 г. Шарл де Гол, Франция
***
“БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.” Франсоа Митеран, Франция
***
„Една от историческите заслуги на българите е тази, че задържаха успешно няколко века турците далече от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура по онова време“ Проф. Санте Грачоти, Италия
***
„Украинците, а също така и белорусите, и руснаците, всички си спомняме, че писмеността, културата ни и православната християнска вяра произхождат от България. Искам да припомня и факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан“. Вячеслав Похвалски – посланик на Украйна в България.
***
Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите, че „... В СВЕТА Е ИМАЛО 21 ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕДНА ОТ ТЯХ Е БЪЛГАРСКАТА. РАЗШИРЯВАЛА ГРАНИЦИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ СВОЕТО СИЛНО КУЛТУРНО ВЛИЯНИЕ. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тракийско.“

- Всичко това не ни ли ангажира да сме отговорни - всички българи, към случвашото се на земята?
- Забавни са (стремя се да не кажа по-пиперлия дума) усилията на някои наши „учени“ да наредят „Пъзела“ наречен България, все го редят и все си оставаме сираци-безродници. Приличат ми на онзи нещасттник слепец, за който се казва: „Във вода гази, жаден ходи!“
На всичко отгоре, отричат очевадни неща и вместо да възстановяват и милеят за древната ни история, всячески се мъчат да я заличат и унищожат. Ярък пример са учебниците ни по Българска история и безхаберието на безпросветни „кръстници“, целящи заличаването на безценни топоними и хидроними в нашта страна, без да се замислят за тяхното световно историческо значение. Друг момент е, че от близо век и половина, още нямаме изградена национална политика за изучаване и отстояване на древната ни история, където да се обеденят усилията на различни специалисти и езиковеди, които да я осмислят и изразят. По този начин ще се спрат опитите за нейното политизиране и оскверняване от недоброжелатели. Така ще преоткрием своите древни корени и ще реабилитираме част от своите Будители!
Ще забележим изрисуваните Божествените образи, очертаващи границата на България и ще се вслушаме в Небесната музика и изпятото Слово – съдържащи се в Националният ни Химн! Така ще преоткрим разбирането за изначалния Единен Бог – Нуте (Ну-Тай – Даващия;) – сиреч този Който Дарява, който е над всичко и всички, който е „Все-Вишен“, който е равнозначен на Слънцето, даряващо ни светлина и топлина! Слънцето в нас, към което трябва да се стремим.

- Предците ни видимо са били много по-просветени и посветени от нас - какво е главното им послание към съвременния свят?

- Синовете, на „Синовете на Светлината”, наистина са позабравили „Божията Светлина”, но не са забравили „Завета на дедите си”! Знаят, че България е земната проекция на Небестния Рай, че в нея може да се внесе култура, понеже теренът способства, чрез нейните планини да се трансформира космическата енергия идваща към земята от Всемира. Това е ставало не един път досега, затова „Духовният Свят“ има надежда че пак ще стане!
Ще влезе ли световният човек в жадувания от душата си Божи храм? Ще намери ли себе си? Ще премине ли границата между вярата и безверието, между надеждата и безнадеждието, между любовта и безлюбието? Ще разпознае ли в нея делото на Бога, който вече се изявява на човека чрез своята Премъдрост (надежда има, тази година деня на „Божията Премъдрост“ – София, съвпадна с първия учебен ден)?!? Ще успее ли да обедини човечеството дванадесетте жълти звезди, върху синия фон, около Лъва-Сфинкс – символ на световния космичен дух?
Сътворени сме от Бога, като плът от плътта му – космична плът, от безжизнена материя (огън, вода, въздух и земя). Но чрез добавянето на Петия елемент в нас – Божието Дихание, ние се превръщаме в Безсмъртни Пентаграми – Звезди в Звездното Небе!
От там нататък – изборът, за всеки е индивидуален. Да продължи като: пентоза, пентодактил, пентагон или развивайки божественото в себе си, знаейки, че е храм Божи и дух Божи живее там, да се трансформираме в Човеци, в Синове на РА – ХОР-РА!


Едно интервю на Патриция Кирилова 

Снимки Личен архив

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...