сряда, 31 януари 2018 г.

ЕЛЕНКО АНГЕЛОВ С РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА УЧЕБНИК ЗА МЪЖЕРецензия за книгата УЧЕБНИК ЗА МЪЖЕ: Патриция ли, знам я, е как, нали Кирилова, да бе приятелка ми е, добра!
Тя е от онези секси дами, които на екзистенциалния въпрос „колко прави 1+1“, без свян ще отговори с усмивка, че е равно на 69!
От Патриция можем само да се учим.

Съчетала тяло, наследено от пра-пра баба й Афродита и глава за бизнес от пра-пра дядо си Хермес, тя с чаровна усмивка не се колебае винаги да изправя кривите краставици. 

Практическите й съвети и уроци са едно необходимо и достатъчно условие мъжът да си бъде мъж, а джендърът да си ври с другите подправки в тенджерата под налягане.

Желая успех от сърце на УЧЕБНИКЪТ И ЗА МЪЖЕ, и винаги да бъде с пълен член!

С обич, Еленко Ангелов!

четвъртък, 25 януари 2018 г.

ЗА КОНВЕНЦИЯТА, ТРЕТИЯ ПОЛ И ПРАВОТО МИ НА БРАК С КУЧЕ
Честно да призная, това с Конвенцията за защита правата на жените, която защитава и избора на всеки да е мъж, жена, трети или четвърти пол, ме провокира да се боря за правата на всички, които лежат в заведения за психично болни, защото твърдят, че са Наполеон, Атила и други велики личности от световната история.
Защо ни ограничават само до сексуалния избор?
Като търсим равни права на всички, да допълнят в тълкуването, че както мога да си избера да съм трети пол, да имам право да избирам, че съм извънземно, кацнало от Луната, или че съм Дева Мария, Клеопатра и всичко, което имам право да избирам да бъда.
Или да бъда куче например, не човек. Това да се добавя в документите ми, както и третия пол разни организации вече имат право да добяват!
Също така да се гарантира правото ни да правим не само еднополови бракове, а и бракове с животни!
Ако обичам кучето си повече от всеки друг, защо да нямам право да сключа брак с него? Или с коня, с кравата си и т.н.? Да имаме право да си осиновим и други кучета и деца, за да е пълно семейното ни щастие?
Не се ли усещат, че така не гарантират права на нормални хора?

вторник, 16 януари 2018 г.

АДВОКАТ ХАРИЗАНОВ: НЕДОМИСЛЕНИ ЗАКОНИ ПРЕЧАТ НА БИЗНЕСА

   Адвокат Явор Харизанов от адвокатско дружество ХАРИЗАНОВ И ПАНЧЕВА е завършил Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има 10-годишна практика в областта на Търговското и вещно право. Специалист по Интернет право, с технически познания в уеб-разработките, Интернет търговията и интелектуалната собственост.

- Адвокат Харизанов, в средата на декември м.г. бързащите за Коледна ваканция депутати гласуваха като на инат промени в Трудовия кодекс, които вързаха ръцете на бизнеса за седмици, дори месец. Защо тази поправка предизвика толкова проблеми?
- Защото текстът на поправката явно не е бил съобразен с останалото търговско и данъчно законодателство, както и не са направени нужните консултации и не е взето становището на бизнеса, експертите в  Търговския регистър, НАП, а също и Главна инспекция по труда. Ефектът от това решение беше отново за сметка на бизнеса. В продължение на седмици, на практика бе спряна възможността да бъдат прехвърляни дружествени дялове, вкл. и между съдружници.
Промяната в чл. 129 ТЗ има ясна цел: да не може да се прехвърлят дяловете във фирмата без да бъдат доказани определени обстоятелства, а именно:
1. че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения и обезщетения и
2. че няма неизплатени осигуровки на работниците и служителите.
Казано на човешки език, ако днес реша да прехвърля моята фирма на името на сестра си, аз няма да мога да го направя, защото длъжностните лица по регистрацията ще изискат да удостоверя, че съм платил заплатите и осигуровките на работниците и служителите си. Дори никога да не съм имал работници и служители.
Проблемът е в това, че поправката влезе в сила преди да бъде начертан ясен ред, по който ще става това удостоверяване. В резултат, длъжностните лица в Агенция по вписвания започнаха да изискват от търговците документи, които на практика администрацията на Република България не издава: удостоверения от Главна инспекция по труда, а също и от НАП, от които да е видно, че условията на чл. 129 ТЗ са спазени. Това естествено може да се определи като „връзване на гащите” от страна на Търговския регистър, за което естествено, той не може да бъде корен.

Следва да се отбележи обаче, че Агенцията по вписвания не реагира адекватно, тъй като няколко дни след като проблемът стана кристално ясен, на уеб сайта й се появи съобщение, с което на търговците беше казано, че до до приемането на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти, те ще се доказват от работодателя, т.е. от самите търговци с удостоверение. По този начин бизнесът беше изпратен за зелен хайвер, тъй като адвокатите започнаха да подготвят такива удостоверения и те бяха подписвани и подпечатвани от търговците и прилагани като част от документацията за продажбата на дялове. Въпреки това, отказите продължиха.

Впоследствие, от 01.01.2018 г. влезе в сила промяна в ДОПК, чл. 87, ал. 11 и 12, съгласно която стана ясно че установяването на част от тези обстоятелства ще става служебно по електронен път от Националната агенция за приходите. За целта, НАП ще трябва да определи реда, по който това ще става. Това обаче, все още не се е случило, а дори и да се случи, то ще реши само половината от проблема. Така е, защото по отношение на трудовите възнаграждения и обезщетенията, другата замесена институция, Главна инспекция по труда, публикува на страницата си съобщение, че няма законово задължение да издава такива документи, каквито Агенция по вписвания изисква. Нещо повече, аз мисля че ГИТ дори не разполага с такава база данни и дори да й се вмени такова законово задължение, тя няма да може го изпълнява чисто практически.

- Агенцията по вписвания отказва да вписва промени в собствеността на фирми, без да е ясно защо. Вие, като юрист, как се справяте с тази ситуация?

- Не можем да се справим. След публикуване на съобщението на сайта на Търговския регистър, ние започнахме да подготвяме за клинтите си удостоверения, които бяха подписвани и подпечатвани от търговците. Но отказите продължиха и то в пълно противоречие с указанията на Министерство на правосъдието и информацията, която се намираше на собствената им страница. Аргументите на длъжностните лица бяха напълно логични: че тези удостоверения имат чисто декларативен характер и никаква удостоверителна сила.
По този начин длъжностните лица в Агенция по вписвания дадоха много ясен сигнал към законодателния орган и тези, които вземат решения за такива поправки - те следва да бъдат съобразени и консултирани с експерти, които познават въпросната материя. А това са именно Търговския регистър и хората, които работят там. Трябва да има механизъм, по който такива промени да бъдат обсъждани със съответните лица, които имат нужните юридически и практически знания, имат по-всеобхватен поглед и биха могли по-добре да съобразят ефекта от едни такива промени.

- Същата агенция няколко пъти връща на адвокатите откази за вписвания, с искане на допълнителни документи. Но с внасянето им, отново се получава отказ. Това законно ли е?
- В случая, длъжностните лица по регистрацията правят всичко възможно да действат законно, а ако има пропуски, те са резултат от административно-бюрократичния нонсенс, в който ги е поставил законодателния орган.

- Изобщо законни ли са тези откази, особено когато става дума за прехвърляне на дялове между собствениците, а не на трети лица, каквато е мотивацията за промяната в този кодекс?
- Законни са, но са резултат от лош закон.

- Какви трудности очаквате да донесе на бизнеса всичко това?
- Агенцията по вписвания е един от добре работещите органи в последните 7-8 години. Много неща бяха направени, вкл. по отношение на намаляване на тежестта за бизнеса: беше предвидена и добре въведена възможността да се работи по електронен път, в резултат на което бяха намалени и таксите. Всичко това даде много на бизнеса. Смятам, че проблемът постепенно ще бъде изчистен и нещата ще си дойдат на мястото.

- Какви са най-честите абсурди, с които се сблъствате?
- Сблъсвкваме се и с големи, но най-честият абсурд, с който се сблъсквам, е малък. Това е удостоверението за актуално състояние и тези, които го изискват. Вече почти 10 години, Търговският регистър е електронен. Можете да посетите сайта www.brra.bg и да видите в реално време кой е собственик, кой е управител на дадена фирма, да се запознаете с финансовите й отчети и т.н. Въпреки това, все още има счетоводители, които искат от хората  хартия. След като регистрираме дадена фирма, ние обясняваме на клиентите си, че единственото, което ще получат е 9-цифрен номер, който идентифицира фирмата им сред останалите.  Без решения, без удостоверения. С този номер те могат отидат в банка, при нотариус или в НАП и никой няма да им иска документ на хартия, който да доказва, че фирмата съществува. Въпреки това, все още има хора, които изксват тази хартия и то без ясно да осъзнават, че написаното на тази хартия може да не е вярно. С удостоверението за актуално състояние, Агенция по вписвания удостоверява определени обстоятелства към определен момент. Тези обстоятелства може да бъдат променени за 4 дни. Затова тези удостоверения нямат никаква юридическа стойност в оборота. Те са наследство от времето, когато фирмите се вписваха в окръжните съдилища и всяка фирма си имаше фирмено дело и  БУЛСТАТ номер. Сега регистърът е електронен. има уеб сайт, на който всичко се вижда.

- Бюрокрацията ли създава повече проблеми на бизнеса или правно неграмотните депутати? 
- Бюрокрацията създава проблеми на бизнеса по традиция. Бизнесът обаче се учи бързо и вече изисква електронни услуги, които да му пестят време. Тези електронни услуги все още не са дошли или идват в много компромисен вид, който не върши работа. Има много причини за това: големият брой служители в администрацията, които биха станали излишни, честите смени в ръководствата, техническата грамотност и обезпеченост, изпълнението, изграждането на бази данни, а също и някак липсва воля по различните нива. В момента ние разработваме платформата www.bezgishe.bg. Тя ще събира и ще дава указания за всички електронни услуги, които гражданите могат да ползват.

- Какво ще посъветвате всички, които имат проблем с прехвърлянето на дялове?
- Ако могат, да изчакат. Или да си намерят упорит адвокат.


Едно интервю на Патриция Кирилова

събота, 13 януари 2018 г.

КАК ПОЛЯКЪТ ДОНАЛД ТУСК ДАДЕ УРОК ПО ИСТОРИЯ НА НЕГРАМОТНИТЕ НИ УПРАВНИЦИНеочакван урок по история на древната българска държава произнесе при откриването на българското Европредседателство не български политик, а председателят на Европейския съвет и бивш полски премиер Доналд Туск. Още по изненадващо е, че речта му не е писана с помощ от българи, а от ирландеца Хюго Брейди. Наследникът на предците ни от Ирландия е журналист, пише за „Гардиън” и „Файненшъл таймс”. През последните три години стои зад речите на Доналд Туск.  
"Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка, кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача – да се поднови европейската перспектива за целия регион. Вие винаги сте били решителни и смели, което потвърдихте и през последните години."
Хиляди българи от цял свят гордо вдигнаха глава след тази реч на поляка, който за разлика от българските политици не каза и дума за редовно спряганата от управниците ни измислена от вражески нам интереси 681-ва година, не каза дума и за славянската писменост, нито за славяните, макар комунизмът да промени учебниците и в Полша по този исторически въпрос.  
Нормално ли е европейски политици да говорят за древността на България и за българите като наследници на Спартак, а нашите официални историци да повтарят зле скалъпена огризана история на древния ни род, с което да ставаме за смях в цял свят?
Не е ли време децата ни да учат истинската история на България, а не да се чудят като някой чужденец им каже, че това е най-старата държава в Европа - въпреки опитите на наши съседи да пренапишат световната история, истината отново излиза на бял свят?
Трябва ли да възпитаваме нихилисти, като в родните училища не става и дума за връзката на Спартак с българите? А се повтаря антибългарската пропаганда, че Аспарух е тюрк и идва на кон от монголските ширини, за да създаде с други тюрки като него държава на име България, сливайки се  с някакви славяни, за които историческите хроники упорито мълчат?
На коя друга нова държава от този период - 7-8 век, великата Римска империя плаща данък? С основанието, че тази земя принадлежи на българите по родово право? Нали са тюрки?  
Няма отговор и на друг основен исторически въпрос - защо всички древни хроникьори пишат за Троянската война и за войската на Ахил, съставена от мирмодонци-българи? Троянската война, за тези които са грамотни колкото политиците ни исторически, предхожда Спартак и всичко, което се е случвало в Европа, с хилядолетия?
Закърмените с антибългарска идеология мозъчни инвалиди, които пишат учебниците на децата ни по история, мълчат и по друг важен въпрос - Защо в кореспонденцията си с папа Инокентий II, великият ни цар Калоян - пръв спрял касапското нахлуване на тамплиерите в българския град на царете - Цариград, казва, че българите сме от келто-латински произход, не казва нищо за славяни и за тюрки? 
И защо папата му пише: "С удивление разбрах, като прочетох документите за българите, че ти произхождаш от древен царски род, създател на Рим!"?
Все въпроси, на които не намираме отговор нито в официалнтата ни история, нито в учебниците ни по история. Затова политиците ни до ден днешен излагат себе си и нас, като повтарят публично, че България я има от 681-ва и че азбуката ни е славянска?!?
Срам и позор за всички нас, наследници на най-великите духовни водачи и царе в световната история. Дали духовен възход на днешната цивилизация, по думите на друг европейски политик - Франсоа Митеран. 
Ето и част от речта на Доналд Туск, произнесена при откриването на българското Европредседателство на 11.1.2018 г. в Народния театър в София. Публикувана е в сайта на Европейския съвет към ЕС - consilium.europa.eu:
„Отечество любезно, как хубаво си ти!Как чудно се синее небето ти безкрайно!Как твоите картини меняват се омайно!При всеки поглед нови, по-нови красоти.“
Тези думи на Иван Вазов, чието име носи този театър, улавят духа на днешното празненство. „При всеки поглед нови, по-нови красоти“ – тази мисъл ме съпътства днес като председател на Европейския съвет и като поляк. Защото като поляк аз добре разбирам колко много работа, кураж и решимост ви е струвало на вас, българите, да постигнете тези европейски успехи за вашето Отечество. Никой не ви е дал нищо даром. Вие самите, на първо място, сте творците на този исторически обрат, на тези „нови, по-нови красоти“.
По-младите поколения навярно свързват театъра, в който се намираме сега, по-скоро с известния актьор Захари Бахаров и ролята му в култовия сериал „Игра на тронове“, отколкото с поезията на Вазов. Историята на Балканите е по-драматична и по-интересна от сценария на „Игра на тронове“, макар в нея да няма дракони. Всички ние бихме искали настоящето и бъдещето на Балканите да наподобяват по-малко сценарии на драматични филми. Стабилност, сигурност, благоденствие – това заслужават хората в целия този регион. А Европейският съюз съществува, за да превърне именно този сценарий в реалност.
Добре е, че един от приоритетите на българското председателство е бъдещето на Западните Балкани. Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка, кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача – да се поднови европейската перспектива за целия регион. Вие винаги сте били решителни и смели, което потвърдихте и през последните години. Ето защо аз вярвам, че вашето председателство ще бъде толкова резултатно, колкото преди четвърт век беше Христо Стоичков в световната купа. С министър-председател, който би могъл да сплаши не един тракийски воин, ще се справите.".
Интересна подробност: Дядото на днешния председател на Евросъюза Йозеф Туск през 1944 е служил в резервните части на СС. 
При това, се е записал в наказателните отряди на Хайнрих Химлер доброволно, по идеологически причини. 
И съдейки по фотографията, е бил и в състава на СД, която се е занимавала с издирване и арести на евреи в Полша и отправянето им в концлагери.
Приликата между двамата е изклюмително видима на тази снимка. 

вторник, 9 януари 2018 г.

Наш екип с революционно откритие: Защо Борис Първи е бил император на Българската и на Римската Империя

Монограмът му е продаден на търг в Хамбург преди месец

Поредното откритие на интердисциплинарния екип Руните говорят 2 променя изцяло написаното в официалната българска история. Откритият монограм на Михаил III Император на Източна римска империя, но очевдното в случая е, че на него пише Дуло – името на древния царски род на българите.
Най-тъжното е, че този важен за българската история артефакт не е изложен в музей в България, а е продаден на търг в Хамбург съсвсем скоро - на 16.11.2017 г., на срамната цена от 118 евро. Линк към аукциона - ((https://www.coinarchives.com) .
От екипа задават един единствен въпрос към Цариградската патриаршия (включително и нейните правоприемници) , към Ватикана, към редакторите на Библията и към „академичната “ общност в България:
АКО НЕ СА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ БОРИС I И МИХАИЛ III, КАКВО ПРАВИ ДУЛО ТАМ!?
Пусната е и първата информация от печата, която показва рода и потеклото на Царя на Царете Борис –Михаил. Интересното е, че този текст е написан на Вати с български руни, комбиниран с азбуката на Тот, позната днес като коптска и близка до днешната българска азбука, според американските лингвисти. Същите руни бяха открити и преведени от трите пъстена на царя на царете Кубрат и на канонизирания Тервел.
Ето и превода от монограма на Борис-Михаил:
„Тия са от Управляващият Род, Звездите! Борис от Управляващия Род на Учителите е! От А*Тила Вуйчото! От Бащата Котис потече, от виждащите в Пулии (обл. Пулия, Италия). От Дома на Вълка построен (Рим) , от заровените сити!”.
От екипа коментират още: „Този печат налага да се пренапише онази част от историята, която се отнася за Царя на царете Борис I на Българската империя и познат като Император на Източната римска империя под името Михаил III. Велик български владетел, който никога не е бил побеждаван от Източната римска империя – това е първо. Това покръстване, за което е писано толкова много, е само във фантазиите на болните мозъци от Цариградската патриаршия (съчинено по време на османското робство)“.
Сред първите мисионери на ранното християнство при тиреите Св.Карп и Св.Ерм са подкрепяли Учението на Исус с това на Орфе(й). Съществувала е икона на Св. Орфе(й), но след Първият вселенски „християнски” събор иконата на Орфе(й) е била премахната. Забранено е било дори да се произнася името на Орфе(й), но тиреите в Римската империя скришом пеели песните му. Епископ Никита Ремесиански е покръстил бесите през 396 г. Евангелията от Учението на Исус, които разпространявал Никита Ремесиански, са написани с думите на Орфе(й):
„Люби ближния си!”; „Не убивай!”; „Аз съм пътят, истината и животът.”
Приемането на християнството е една вековна традиция в Българската империя. Чрез Познанието и вярата са присъединявали пристигащите племена.
Фалшификацията на черноризците е била необходима, за да си припишат несъществуващи заслуги към българският народ и неговите велики владетели. Има ред други неща, които са ни известни за управлението на Царя на царете Борис I. Предстои тяхното публикуване.
"Най-важното е, че имаме безспорни доказателства за лъжите на „трите демона“ и е време да си понесат заслуженото!", допълва екипът в състав: Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова,  Стефан Ганев, Николай Иванов и Даниел Калчев. четвъртък, 4 януари 2018 г.

ПОЗИЦИЯ НА ЕКИПЪТ 2 - ПРИЕМАНЕТО НА ТРЕТИ ПОЛ Е САТАНИНСТВО

Българите са наричани БОГАРИ - тоест Божи ари или Народът на Бог, не за друго, а защото са следвали Божиите закони за човешки ценности, свобода на духа, равенство и братство чрез любовта.
Дори да приемем, че днешните ни политици погазват Конституцията с приемането на някакъв техен трети пол (явно при раждането им и на техните деца, акушерите са ги писали като такива, защото нас не са ни писали като друго освен Мъж или Жена), те имат основание да си признават техния трети пол.
Ние, българите, и първи Християни в Европа, заедно с арменците, пазим чистото духовно учение.
Христос идва на земята преди 2 хиляди години, не за да учи българите, а онези народи, които са тръгнали по кривия сатанински път. При тях морал няма - секс се прави с деца, с братя, сестри, майки и бащи, животни и т.н. Няма никакъв проблем да са толкова уродливи, че не трети, четвърти, а и 77-ми пол да имат.
САТАНАТА затова е уродлив, защото е искал да покаже, че е по-велик от Бог. Резултатите са видни и днес в лицата на най-богатите сатанински фамилии, които се сродяват помежду си и лицата им губят човешки облик.
Днес живеем в сатанински свят. Любовта е обезценена, здравето и животът ни също. Важен е само Богът на Парите.
А в Библията четем: " (Бит. 1:27). Без да се прави разлика, Бог благослови и двата пола и даде заповедта да се 'плодят и размножават', както и правото да покорят земята и да имат власт над всички живи същества."
Бог благославя два пола! Трети пол няма при Него, нали?
И още: "Стих 11: Но все пак пред Господа нито мъжът би съществувал без жената, нито жената – без мъжа. [...]"
А за третия пол нищо не се споменава. Защо ли?
Да тръгнеш срещу Бог и срещу духовната мисия на народа, който ти е дал кръвтта си и божествения огън, е тежка карма.
Какви ще са последствията за тези, които не помнят мисията на своя род, скоро ще разберем.

сряда, 3 януари 2018 г.

Как Милен Антонов излекува майка си от рак - без скъпи лекарства и операцииМилен Антонов е родом от Видин, прекарал ваканциите на село, тичайки гол и бос по улиците близо до природата. Завършил средно специално във видински механо-техникум, след което висше в ТУ София, Компютърни системи. Израстнал в нормално средностатистическо семейство - патриархален тип. "От малък имах изключителен интерес към незримото. Търсех отговор на въпроса: „Какво е да слееш дух, ум и тяло в едно“, което ме заведе до бойните изкуства (Карате, Кунг Фу, Уин Чун и др.), където мислех, че ще открия отговора. Но получих само фрагменти", споделя той.
Паралелно с това изследвал окултизма,  минал през религии като Будизъм, Индуизъм, Християнство, Херметизъм - осъзнавайки, че всички те говорят за едно и също, ползвайки различни думи и изрази. Но по това време информацията не му е била достатъчна и продължил да търси отговори чрез по-меки практики като Чи Гун, Тай Чи и различни видове Йога.
"Докато продължавах да търся, срещах интересни хора – духовни учители, лечители, търсачи, но така и не ми се изясняваше картината. Всичко беше фрагментирано, хаотично, разхвърляно. Имах много знания и информация, но ми убягваше същността. Исках да ги живея нещата, а не просто философски да ги знам. До момента, в който две събития не наместиха всичко и яснотата, и свободата дойдоха в живота ми. Ракът на майка ми и инцидента, който ме вкара за месец в инвалидна количка. След тези опитности всичко си дойде на мястото. Всичко стана леко и простичко", допълва Милен Антонов.

-     Г-н Антонов, през последните дни една от основните теми на обществено недоволство е гласуването на националния бюджет и почти смъртната присъда, издадена на онкоболните. Стана ясно, че зад скандала стоят и фармацевтични интереси.  Неотдавна Вие дадохте пример за лечението на Вашата майка - без скъпи лекарства и операции, напълно успешно. В какво да вярват болните от рак?
-          Те могат не просто да вярват, а да знаят, че път има, че изход от състоянието наречено „болест“ с етикет „рак“ има. Това е едно състояние на тялото, което е напълно обратимо. Не бих нарекъл „болест“, а по скоро нарушена функционалност, застой, затлаченост на биохимичните процеси на тялото, опитвайки се да функционират в една силно киселинна среда. Среда с изключително ниско съдържание на кислород, в която клетките се израждат. Смени ли се средата, сменя се и клетката и патологията изчезва. Нормално е да има недоволство, защото има невежество, липса на лична сила и отказ от поемане на отговорност за състоянието, до което се е докарал човек. Ограниченото виждане е научило човек да търси вън от себе си причините за всичко а пък липсата на сила е прехвърлила отговорноста за състоянието му в ръцете на другиго, чакайки на нещо външно да го спаси възможно най-бързо. Същия този човек с безотговорното си отношение към себе си и околните е създал фармацефтичната индустрия, която просто отговаря адекватно на търсенията му. Недоволството човешко трябва да е срещу апатията и безхаберието, с което се живее живота а не към институциите и корпорациите.

-   Алтернативното лечение на рак винаги предизвиква много спорове по обясними причини. Лекарите предупреждават болните, че ще стане по-лошо, ако не изпълняват техните методи за лечение. Защо тази химия пречи на лечението по Вашия метод?
-          Цял живот в тялото човешко се натрупват отпадъци от модерни храни, трудно обработваеми животински продукти, мръсен въздух, нечиста вода. Процесите са забавени, работещи като кален механизъм. Въвеждайки в тялото ново, непознато за него химически синтезирано вещество, то го приема за отрова и мобилизира целия организъм в овладяването на „ситуацията“, при което всички стартирани очистителни процеси, наричани „Болест“, се блокират и отшумяват, защото тялото се опитва да спаси живота. Приема на химия силно интоксикира и отравя тялото, създава кисела среда и изтощава организма. Химията се отвежда и се складира в клетъчните депа и чака човек да прояви благоразумие и да позволи на тялото да стартира отново очистителните си процеси с цел отвеждане на отпадъци, слуз и токсини извън тялото. Тези очистителни процеси са свързани с дискомфорт и „лечебни кризи“ грешно разбирани и подтискани от човешкото невежество и наричани „болест“. А това е просто един отчаян опит за освобождаване на тялото от отрови.
-      Според Вас лечението с лекарства ще забави изцелението, защото намалява функциите на имунната система и тя не може да си свърши работата. Какво друго съветвате болните, за да има резултат алтернативното лечение?
-          Да, лекарствата подтискат и забавят имунния отговор на тялото, карайки го да търси начини за отвеждане на тези отрови. Средата силно се окислява след прием на лекарства и изцелението не може да разгърне процесите си. Съветът ми е - лекарствата поетапно да се намаляват до пълното им спиране. Преминаване внимателно към по-чиста храна и вода. Естественото природно лечение е цялостен процес, който не може да бъде ограничен само до правилно хранене. Нужно е да се обърне внимание на всички фактори влияещи му, а именно - дишането, релаксацията, движението и най-важното менталността.    
 -      Казвате, че ключето към изцеленито убягва на повечето хора поради липсата на вяра в себе си. Как ги мотивирате да повярват в себе си?
-          Питам ги дали желанието за живот все още тече във вените им. Казвам им, че има решение, отварям им вратата и им показвам пътя. Не мотивирам никой, просто оставям свободната воля да реши дали е готова за коренна промяна в начина на мислене, дишане, движение и т н. Обяснявам им, че тръгнат ли по пътя на промяната аз ще бъда до тях, ще ги подкрепям и насочвам. Ще бъда опора, на която могат да се облегнат в нужда. Разкривам им безграничния висш дух, който всеки един от тях носи. Всичко е възможно и животът е прекрасен.
 Тайната на лечението не е само във вярата, но и в промяната на храненето. Кои храни могат да спасят тялото от болните клетки?
-          Тези храни, в които има достатъчно съдържание на кислород, такива които лесно се обработват и в последствие лесно се отвеждат от тялото, давайки му нужната хранителна стойност. Наричат ги алкални. Това са всички плодове, зеленчуци, семена и ядки приемани в суров, накиснат, леко сварен или запечен вид. Но най-добре спасява тялото от болните клетки спирането на приема на храна за определен период от време, който е нужно да бъде усетен индивидуално от всеки един човек (кога, колко време), когато той е ментално готов за това.
-      Вие твърдите, че няма нелечими болести. Но хората стават все по-болни. Къде бъркаме?
-          Така е, няма нелечими болести, а само едно приспано човешко умче, отказващо да види отвъд него красотата на живота. Колкото по-модерен става животът, толкова по-болни стават хората. Модерно обездвижване, модерно прекомерно натоварване на очите, модерно бързо хранене, модерна емоционалност, модерно плитко дишане, модерен стрес, модерни безкислородни и без светлина молове и работни места, модерно откъсване от природата и от корена, модерно зомбиране, модерно забвение, модерно сляпо следване на модела на поведение на родители и общество – ето къде бъркаме. Но аз се научих да виждам във всичко правилност, защото рано или късно всичко ще доведе човек до избор да се промени ли или .............
 -      Как един човек като Вас стига до тайната на лечението и здравето?  Изминавате дълъг път в изучаването на религиите, бойните изкуства, за да стигнете до тези прозрения, явно познати и на предците ни, които се славят с лечителските си способности?
-          Случи се спонтанно, като катализатор за тове бе майка ми и нейното състояние. В дългото си търсене преди това на отговори на екзистенцилни въпроси (въпреки родителите атеисти), минавайки през религии, философии, учения и практики успях по един много лек и мек начин да систематизирам всичко и да й помогна. Дълбокия ми личен интерес и специфично отношение към Богомилите и от леките намеци от някои хора, директно ми се даде отговор, защо толкова лесно успях да отключа в тази лечителска насока. От „онези“ времена помня това – „Наричаха ни съвършените, защото нямаше страх сърцата ни, а само покой, нямахме обвързаности с нищо земно и тленно, бяхме абсолютно свободни. Болката на физичестото тяло нямаше значение за нас и не ни влияеше. Бяхме отвъд религиите и догмите. За нас животът и смъртта бяха еднакво прекрасни. Живеехме и умирахме със сила. Проявявахме божествената си природа в тленните си тела. Бяхме едно, бяхме божествено свободни.“
 -      Казвате, че благодарение на съвършенството на тялото и на имунната система, то може да излекува, изчисти и възстанови всичко нарушено (дори е имало случай при деца да се възстанови ампутиран крайник). Какъв е методът човек да постигне това?
-          Методът е простичък, както и всичко древно и дълбоко – просто не трябва да му се пречи на това прекрасно тяло J На нещо, създадено по такъв изтънчен и съвършен начин, единственото, което може човек да направи е, да му позволи да разгърне огромния си потенциал, влизайки в състояние на покой. От това състояние на покой тялото, а не обърканият ум, знае най-добре какво да направи и какви изцелителни системи да сработи, за да постигне изцеление. Как да постигнем покоя ли? Ето по този начин – осъзнато и чисто хранене, леко и нежно диафрагмено дишане, релаксация, лека и приятна гимнастика, меко наблюдение на мисловно-емоционалния процес и реакциите ни към околния свят. Но тези всички неща не се правят с определена цел, а се правят заради самото удоволствие от правенето. Ако дишате с цел да се изцелите, изцеление няма да има, защото има цел и напрежение в желанието за постигане на тази цел а ние тук говорим за състояние на покой. Ако се храните с целта да бъдете здрави, но няма любов и покой във вас, истински  здрави не може да бъдете. Когато дишате го правете заради самия процес на дишане, заради удоволствието от правенето. Когато консумирате истинска храна го правете от удоволствието да се слеете с процеса на прием на чиста храна. Не бива да имам и следа от идеята, че го правите за да се изцелите. Думата „болест“ се изтрива и забравя, остава само удоволствието от новия начин на живот. Тогава по естествен и спонтанен начин тялото започва изцелителните си процеси в пълна свобода.
 .-     Според Вас, хората бъркат, че чакат да бъдат излекувани вместо да се стремят да бъдат здрави. Как да променят себе си?
-          Първо е хубаво да осъзнаят невежеството си. След тази крачка всичко започва да си идва на мястото. Втората стъпка е да опитат, да пробват. Хиляди пъти съм чувал мнения относно месото и млечните, че без тях не можело. Но мнение без опитност каква сила има. Много хора ми философстват, опитвайки се да оборят моите усещания и вяра, но отново каква ценност има в това без опитността. Всичко, за което говоря е минало през моята и на други хора опитност. Заставам непоколебимо и твърдо зад идеята, че ако човек постигне покоя и свободата от обусловения ум изцеленито е сигурно на всички нива.
 -  Цитирам Ви отново:  Болестта е маркер, който казва „Време е за промяна”.  Това ли е начолото на осъзнаването?
-          При повечето хора се получава така, че страданието катализира събуждането на съзнанието в посока различна от тази, в която човек е крачил до момента. Новите изтънчени „болести“ и непосилността на докторите вече да се справят с тях бележи началото на една нова ера на промяна в съзнанието на хората и обръщането им към силата на духа и природата. Там, от където сме дошли, там ще се завърнем доброволно или доброзорно.
-  Помня, че прабаба ми, която ме отгледа, не даваше да се пият лекарства в семейството. Най-много аспирин при настинка, другото беше билки. Не е ли време да се върнем към начина на живот на предците ни?
-          Предците ни носят древно знание и мъдрост. Били са хрисими хора, свързани с живота. Били са дълбоки и древни. Храната им е била умерена, водата чиста, постили са редовно, имали са много движение, свирили са, пеели са, радвали са се на живота, били са свободни, живеели са по природните закони. Не говоря за днешните, тези с подпухналите глезени и безформените тела, движещи се като патета, клатейки се наляво надясно, тези, които отглеждат внуци с наднормени тела и се гордеят с това, тези, които оставят в аптеките 2/3 от пенсията си за хапчета. Тези нямат нищо общо с онези мъдрите, древните наши предци – вечна им светлина. Да време е да се събудим за древната ни природа.
 - Владеене на тялото, отпускане орган по орган и алкална храна - това е част от Вашата рецепта за здраве, който даде резултат при най-близкия Ви човек. След това имате ли още примери на излекувани от тежки заболявания и по същия метод ли го постигнахте?
-          Методът е един и същ, като идеята му е насочена към пълно възстановяване на всички нарушени процеси и вериги в цялото тяло на всички нива. Имал съм случаи с автоимунни заболявания, панически разстройства, рак, диабет и др. „Болестта“ каква е няма значение, всички се повлияват еднакво – просто изчезват, след което по естествен начин с ново по-ясно съзнание и сила хората започват да проявяват интерес и към невидимото – Духът. Аз всъщност не постигам нищо, аз само показвам, че има път, че има начин, отварям вратата и оставям човек да мине сам през нея. Когато се наложи насочвам, но силата си е неговата, промяната си е неговата, опитността си е неговата. Като Богомили носехме отговорността, докато сега са нови времена, в които показваме силата на хората и оставяме отговорността в техните ръце. Така те осъзнават кои са и на какво са способни. Уча хората на липса на зависимост от каквото и да било и на пълна свобода от всичко. Ако те се осланят само на билката и на лечителя как ще разберат и опознаят силата си. Билките помагат, но те са само средство по пътя а не патерица, на която да се осланят докато ходят.
 -  Друга от тайните на успеха е дишането. С какво то лекува тялото?
-          С всичко, когато е приложено правилно и води до покой и релаксация. J  Дишането лекува всичко на всички нива, напрвено по правилния начин с правилното отношение на правилното място. То хармонизира, балансира, успокоява, дава сила, алкализира, детоксикира, прояснява съзнанито, заземява. То е основата за всяко едно изцеление. Модерният живот е направил тялото вдървено и плитко дишащо. Ползва се много малък обем от белия дроб, при което еластичността на съединителната тъкан е загубена. С времето, с усърдие и постоянство еластичността се възстановява, обема се увеличава и дишането заема почетно място в лечението.
 -  Много българи от чужбина също Ви търсят за помощ и са по-осъзнати от българите тук. На какво се дължи това?
-          Българите в чужбина, като че ли са отворили повече съзнанието си за различното. При тях много бързо им се получават нещата, бързо разбират за какво им говоря, лесно го прилагат и резултатите са насреща. Хората в България са малко по-мнителни, трудно се отварят, трудно се решават на стъпката. Струва им се прекалено просто, за да е истина. Подхождат с недоверие и предразсъдъци. Когат кажа на хорта да пробват тези „простички“ неща, се оказва, че не мога да издържат и 5 дни без любимите си отровни навици. Отказват да излязат от зоната на комфорта и на познатото. Уютно и удобно им е там. Предпочитат някой друг да поеме отговорност за тяхното състояние, че дори предпочитат да умрат пред това да направят промяната. Много са малко хората, които като войни стъпиха твърдо и решително на пътя и го извървяха достойно възвръщайки си младостта, силата и красотата на живота. Заедно с тях с усмивка на лице се обръщахме назад във времената на невежество и страдание, гледайки напред в новия истинен начин на живот. Смирено им се покланям пред силата, с която минаха всички изпитания през изцелитения процес. Това са хора за пример и аз им благодаря, че ги има в живота ми!!!
 -  Вашето послание към хората?
-          Да имат силата и смелостта да минат отвъд забвението и удобството на познатия живот. Да излязат от невежеството на обусловения си ум. Да спрат да философстват и да предполагат в удобните кресла зад телевизорите, телефоните и таблетите и да опитат. Да се изправят и да отидат до огледалото и хубаво да погледнат какво се отразява там и дали това, което виждат им харесва. Да се опитат сами да си вържат връзките на обувките без да сядат на стол или на земята. Да погледнат непосредствено децата си, близките си, внуците си и да си кажат честно какво виждат. Да намерят време за истински „разговор“ с близките а не за празнословие. Когато говорят да казват неща, които хранят душата (празнословието и философстването хранят и обуславят ума). Да имат силата да поемат отговорност за всяка своя дума, мисъл и дело. Да бъдат древни, както нашите предци. Да живеят със сила и да умрат със сила!


 Едно интервю на Патриция Кирилова

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...