петък, 30 юни 2017 г.

ГОСПОЖО ВЪНШЕН МИНИСТЪР, АКО ИМА МАКЕДОНСКИ ЕЗИК, ЗНАЧИ НЯМА БЪЛГАРСКИ!

Външната ни министърка Захариева за пореден път доказа, че политиците ни не само са неграмотни исторически, но това ги прави и опасни за националните интереси на България. 
Нещо повече - от опит знаем, че България е била велика само когато са я управлявали просветените и посветените! 
Днес, уви, това ни липсва!
Думите на Захариева, че България ще признае "македонския" език?!?, каквото и да означава този език, предизвикаха съвсем логична реакция сред исторически грамотните българи. Те напомниха, че министри няма как да признават езици на други държави, защото това не е тяхна работа. 
Но пък тези "гениални" изблици на госпожата дадоха нов повод на крайните сърбо-македонски емоции и страсти, които по традиция заразиха и социалните мрежи. 
В този смисъл един от македонските тролове написа на стената ми под линка с цитата на Захариева за езика на съседите ни: В днешна България живеят над 2 милиона македанци, защо де ни ви присъединим към нас!
Тъй като политиците ни хабер си нямат от това кои земи са се наричали македонски и защо в днешно Скопие никога не е имало такова понятие, тъй като попада в друга етническа зона, близка до днешните албанци, малко минути за ограмотяване с извори и хроники от древните автори: 
Тук ще видите карта от бащата на историята Херодот, която ясно показва къде сме били още в онези древни времена. По-късно ще пожем на външната ни министърка и защо българите сме свързани с Троянската война, много преди да се заговори за Алекс Македонски в световната история.

Най-старото население на Балканите е българското, което виждаме от картата на първата ни държава, обединила седемте български рода - преди 15 хилядолетия:
 Тези граници остават почти до 8-9 век, когато сме имали империя Велика България - от Сибир до Будапеща. Вследствие на българската цивилизация там, пазим името на най-голямата река в този регион - БОЛГА, наречена Волга. 
Да видим сега има ли такова чудо държава Македония в картата на Херодот: 


Не намираме Македония и при Херодот, а пък на него се позовават всички световни учени. 
Докато гледаме тази карта с една огромна Тракия, напомняме други хроники за истинското име на Тракия, което е АРИАНА. В този смисъл в нашето еттическо име БОЛГАРИ, или БОГАРИ, както са ни наричали до 14 век, носим нашия произход - АРИ от Ариана. Напомням на госпожата и на всички бесни и самозабравили се сърбо-македонисти, че още два народа в Европа пазят в името си произхода от Ариана - БавАри и ХунгАри. 
Ето цитат от хрониките на Стефан Византийски - Тракия със старо име Ариа. 


  

Да видим има ли българи в Троя, много преди Алекс Македонски?

Ето, значи българи има, македонците къде са?
Да видим техният единствен исторически герой, в когото се кълнат и на когото крепят цялото си държавно наличие, с каква армия е постигнал всичко, което е имал: 

Българите са част от войската на Алекс Македонски? 
Четем още: 

Отново българи при Алекс Македонски......
В този ред на мисли добре е да се ориентираме, че имената Македонски, Охридски, Зографски, Хилендарски, Софиянски, Беровски - каквато е фамилията на моята баба от рода на Ильо Войвода и Димитър Беровски, не означават етническа принадлежност, а град или място, от което хората са родом или където са живяли. Както няма държава Охрид и Берово, нито София, така няма държава Македония. 

Продължаваме да търсим македонците, които твърдят, че са говорили на днешния македонски много преди минаването на Аспарух през Дунава:


Битолски надпис от 1015 година? Самуил е българин! Ясно написано, само да има кой да чете! В редица речници за езиците срещу Македонски пише - виж Български....
За да обогатим историческата грамотност на външната ни министърка и на всички държавници, предлагаме и няколко карти на Европа от последните столетия. И там липсва това чудо, наречено Македония:
Ето карта с историята на Сърбия от 18 век - ясно виждаме размерите на България със зона Македония.

Ето карта на държавите в Османската империя, Македония все още я няма.

И още една карта на ЕВропа без държава Македония. 

Ето и цитати от хроникьорите в онези далечни години: 
"Страбон... пише,че Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи [пеласгийско племе]. Н.Грегорас потвърждава казаното от Ливий, Страбон и Плутарх споменавайки, че в древността Македония била заселена с мизи. 
А според Св. Йероним, Л.Дякон, Д.Хоматиан и др. мизи и българи е един и същ народ. 
След битката при Пидна Македония попада под римска власт и част от населението,желаещо да запази свободата си се изтегля на север от Дунав, далеч от легионите на Вечния град. 
Мигриралите тракийски поселници на Македония не забравят родните си места. 
В късната Античност дедите ни започват да изтласкват римляните от земите си и да освобождават поробените си събратя. 
Това, че българи освобождават българи се е знаело много добре, защото се казва, че дедите ни обединили Родината си по закона на родовото право - Qua Vulgares qui jure gentili sibi patriam subjugates... 
А за това, че и Македония е спадала към освободените земи научаваме от твърдението - Vulgaria patriam quae in Illyrico constituta est- Българското Отечество намиращо се в Илирия. 
Трябва да се отбележи, че Македония е част от Илирия. 
През VI- ти век, цели сто и тридесет години преди Аспарух да извоюва пълна независимост, областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи- Inter Thraciam vel Macedoniam et Mysiam Inferiorem modo Bulgari habitant."

Картите прилагам тук благодарение на Красен Пътеков. Благодаря му!

петък, 23 юни 2017 г.

Директорът на Общинския музей в Приморско: Вече имаме трезор за 6-та степен на сигурност Директорът на Общинския музей в Приморско Даниел Пантов  лично работи при археологическите разкопки на могилата, където е открито  златното съкровище на тракийски аристократ от края на IV, началото на  III в. пр. Хр., по времето на Лизимах.
Накитите са за конската сбруя, намерени в разбита и претърсена гробница в една от могилите край града. За да останат в музея в Приморско, общината е финансирала закупуването на специална техника с охранителна система за съхраняване на  находката.

- Господин Пантов, година след откриването на златното съкровище, какво ново има от работата на Вашия екип по тези разкопки?
- Тези разкопки на практика приключиха с откриването на златното съкровище през есента на миналата година. По въпросния обект тече процедура за изготвяне на проект за реконструкция на съоръжението, в което бяха открити накитите. Защото при откриването им установихме, че то е било разрушено, вероятно IIIIV в. сл. Хр., или малко след неговото изграждане. Голяма част от строителните материали (квадри) открихме в насипа, който е бил възстановен незнайно защо след оскверняването.


 

–  Започнахте подводна археология в района на Ропотамо, какво очаквате като резултат?  
- През 80-те години на миналия век международна експедиция установи наличието на останки от селищна структура от Бронзовата епоха и Късната Античност. Вероятно селището от късната античност е претърпяло природен катаклизъм, който е вдигнал водното ниво и в момента останките му са под водата.
Проучва се жилище или складово помещение в което се откриват множество керамични фрагменти и цели съдове. Изследваната площ обхваща два квадрата с размери 5 на 5, или общо 50 кв. м. Добрите резултати са следствие от предварително изследване на територията с георадар. Водеща институция там е Центъра по подводна археология.-         - Черноморието е люлка на световната цивилизация, поне според чуждите учени. Нашите явно са по-скромни, но предвиждате ли проучването на по-древни пластове, които датират от най-ранните до този момент изследвания по земите ни – Варненски некропол с датировка 5-6 хилядолетия назад?
- Разбира се желанието ни да проучваме обект от V – то хилядолетие е голямо, но към този момент нямаме информация и данни за наличието на такъв на територията на община Приморско. Продължаваме проучването на според нас перспективни участъци, в които след време може да се окаже, че има следи от този период. Паралелите са естествени и логични за цялото Черноморие, на за съжаление този процес изисква големи ресурси. В тази връзка за по – прецизни проучвания предстои закупуването на георадрна апаратура, която ще доведе до много по- добри резултати.
–  Не е тайна, че разчитате на финансиране главно от  Община Приморско и благодарение на  кмета д-р Димитър Германов, който дава пример на много други общини с ръста на туристически поток към културно-историческите обекти в региона. Разчитате ли и на друго финансиране при разрастване на проучванията?
-         - На първо място искам да изкажа благодарност за подкрепата на кмета на община Приморско за това, че отчита важността на нашата работа, която допринася за развитието на културно-историческото наследство и популяризирането на културния туризъм. Той е безспорно много важна част от туристическото развитие на всички общини в България. Развиваме се с бързи темпове само и единствено благодарение на личното отношение към работата ни от страна на Кмета на община Приморско - д-р Димитър Германов. Показателен е фактът, че като млада институция, само на две години, нашият музей разполага с модерна експозиция и новоизграден трезор, отговарящ на 6-та степен на сигурност и покриващ всички изисквания за съхранение на ценни експонати от рода на Панагюрското златно съкровище. Относно финансирането – разчитаме основно на общинския бюджет като се надяваме и на частни дарителски инициативи.
-          
-    - Какво предстои да изследвате в следващите месеци?
   - Към момента екипът ни извършва археологически проучвания на място, което е в съседство с въпросната могила. Обектът представлява отново могила от среден тип с височина на могилния насип до два метра. За сравнение – проучената през миналата година беше с височина 6 – 7 метра. Вече сме на етап проучване на могилния насип. Установяваме два хронологични периода, датирайки ги чрез откриването на фрагменти от битови керамични съдове.  Първият период е установен в източния сектор на могилата и се датира от IIIIV в. сл. Хр. Вторият период – в западният сектор е синхронен с могилата, която проучвахме миналата година – края на IV началото на III в. пр. Хр. Така че в следващите месеци предстоят детайлни проучвания на евентуално гробно съоръжение.

-         Кои според Вас са най-важните културно-исторически обекти за развитие в района на Приморско?
-         За мен като изследовател всички обекти са еднакво значими. По – важното е да бъдат подробно проучени, за да се извлече максимална информация от времето на обитаването им. Като с по-голяма площ са крепостите при река Ропотамо – Фармакида, Лъвска глава, Маслен нос, Малкото кале, тракийското светилище Бегликташ и крепостната стена Урдовиза в град Китен.

Едно интервю на Патриция Кирилова

вторник, 20 юни 2017 г.

НАПИСАХ ПИСМО ДО ПУТИН: ЩОМ ВИЗАНТИЯ ВИ Е ДАЛА АЗБУКАТА, ЗАЩО НЕ ГОВОРИТЕ И НЕ ПИШЕТЕ НА ВИЗАНТИЙСКИ?

Другарю Путин,
заедно с всички подопечни крепостни селяци, които пращате да стават за смях - тъй като не ви се получи с азбуката, дадена от Византия и от Македония, което все е било България, ще ви улесня за следващите милиционерски изявления с цел подмяна на исторически факти.
Няма да сбъркате, ако се изпуснете утре, че азбуката за крепостните ви селяни, които не са имали ни език, ни букви, е дадена от Украина - това ще е най-близо до истаната, защото там също е била България, много преди пръкването на Киев - хиляди години, да не говорим за смехорията Киевска Рус - която няма общо с Москва и окупацията на българската империя, с цел ограбване и заробване.
Не случайно и могилите на българските държавници Кубрат и Аспарух намираме именно в Украина. Тази тема не ви допада, но фактите са по-важни от митологията на съветските ви другари.
Няма да сбъркате, ако кажете, че азбуката е дадена на крепостните руски селяци и от Румъния - тя до 14 век е част от България и много по-късно, пак с помощ от Русия, се променя езикът и буквите. Но все още в центъра на Букурещ има плочи, писани на стария български език.
Няма да сбъркате, ако кажете, че азбуката ви е дадена от Молдова, или от Сърбия?! Те също по времето на заробването на империята Велика България от рушките племена са били част от Дунавска България, освободена през 681 г. от робството на Римската империя. Тогава един от синовете на Кубрат - Аспарух, пресича Дунава, за да освободи българите и да създаде една свободна от робство империя. В историята може да прочетете срещу много от имената на българските държавници в Дунавска България, че са царе на българи и ромеи, власи, гърци и т.н. Както руският робовладелец Иван Грозни се обявява - докато дунавска България още е под османско иго, за цар на българи и руси. Ако сте грамотен, може да четеге по темата. Не отива на руски премиер и президент (много често си сменяте ролята и вече не помня какъв сте) да се изказва толкова неграмотно. Дори така да са ви задължили другарите-началници от КГБ.

След всички "гениални" идеи за азбуката на руснаците, които извират от вас и палячовците, които ви представляват по света, възниква въпросът: КАТО ВИЗАНТИЯ ВИ Е ДАЛА БУКВИТЕ, ЗАЩО НЕ ПИШЕТЕ И НЕ ГОВОРИТЕ НА ВИЗАНТИЙСКИ. А ПИШЕТЕ И ГОВОРИТЕ НА СТАРИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК? Отговорът е, че български не може да се пише на византийски - липсват над 10 звука, които нашите южни съседи, дошли на Балканите преди 3 хилядолетия от далечна Етиопия, липсват. Това са една от най-важните ни букви Б - като БОГ (тази дума дава и нашето име БОГАРИ - тоест, народът на Бог) , Ж, Ч, Ш, Щ, Ю, Я и т.н.

Българските букви са налични по земите ни от над 10 хиляди години. Дали сме ги на света, защото нашият народ дава духовната еволюция на днешната цивилизация - според световните учени, за вас знаем, че няма как да разберете това. Даваме, а не взимаме. Даваме ви четмо и писмо, земята на Велика България сме ви дали, както и богатия ресурс, който позволи вие и вашата клика да станете милиардери, а руско-българският народ да става все по-беден. Това нашите държавници не са го допускали в хилядолетната история на българите. Те не са допускали робство, царят е бил пръв сред равните. Само може да се учите от историята на българите! Те са ви дали всичко, което имате днес!
Стига да не го погубите, както правите с всичко, което крадете и изопачавате!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ, КОИТО Я ОБИЧАТ!

Послепис: Приятели, това мое писмо само за минути бе прочетено и споделено от хиляди българи по света. Благодаря на всички, които ми писаха в подкрепа на думите ми.
На всички тези хиляди, имаше и двама-трима много "умни" и "мислещи" путинисти, които вложиха целия си "интелект", за да оспорят думите ми. Ето анонимката на един от тях с фалшив профил във фейсбук - Галимир Гитев:

събота, 3 юни 2017 г.

Наши изследователи: И ОМИР ПОМОГНА ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ АРИ

Екипът "Руните говорят" – Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев и Николай Иванов, продължава да прави сензационни изследвания за древния произход на българския род.
Преди седмица те откриха най-стария календар, намиран някога в света. Проучвайки артефакти  и следвайки ги, те все по-твърдо и убедително доказват, че нашите предци са не само в основата на Европейската цивилизация, но и на световната. Нещо, казано от много изтъкнати политици и учени по света, но забравено от управниците и историците в България.

Как открихте този амулет?
Случайно. Подготвяме  нов проект и за тази цел  се наложи да проследим хронологията на поселенията в България. Знаехме за Магурата, но някак си пещерата Козарника оставаше  винаги в страни, но всяко нещо с времето си, както се казва. Търсейки най-старите следи от живот в България, попаднахме  на тази безценна находка.

Защо сте сигурни,  че това е календар?
Като казваме календар, не бива да си представяме  календар в днешния смисъл на думата. Това е пособие за отчитане на сезоните  и хелиакалният и акроничният изгрев на Сириус, равноденствията. С  открития от първия екип Руническите надписи - Тайната история метод, наречен от нас "Окото на Вселената" не ни е трудно да изобразим в този момент какво са наблюдавали първите хора. Резките, вдълбани в амулета, спазват строго определена закономерност, свързана със Свещената геометрия и способността на човешкото око да наблюдава, защото и то, колкото и странно да звучи, е на същия принцип.
Малко хора знаят, че нашите очи имат структурата на Куба на Метатрон, смятан за мултиизмерен модел на Вселената в Свещената геометрия.
 Намереният амулет в пещерата "Козарника" е на 26 000 г.пр.н.е –най-старият в Европа, а за календара - спор няма, докато не се намери подобен, че е най-стария в света.
.Аналогични рисунки са изобразени и  в Магурата.
Предците ни са следили именно изгревите на Сириус и са знаели за лятното и зимното слънцестоене.
Култът към Сириус се възприема като източник на знание и за тях е бил свещен.
Сириус се проявява като Светлина на Съзнанието,ъразбира се, само, ако има какво да бъде осветено.
Изгревът на Сириус е отбелязвал и прилива на Нил в Древен Египет.
Догоните също за знаели за него.
От проекциите ясно се вижда движението на Сириус и периодите, които са отбелязвали.

 На какво се базира този метод?
 Методът се базира на пресечните точки на равнината с тези на проекционната равнина и не може да бъде изопачаван и преиначаван.
Всяка проекция е уникална сама за себе си, освен, ако артефактите не са свързани по между си.
В този случай при различни изображения, определящи пресечните точки на проекционните равнини, се получават еднакви географски координати и огледални образи на звездните тела.
Знанието, завещано ни от предците, и преродено от нас, е революционен подход в разбирането на артефактите и проследяването на събитията в Зората на Цивилизацията като цяло.
Космогонията на нашите предци надхвърля съвременните научни достижения, защото те никога не са прекъсвали връзката на духовната си вяра, не религия –това са две различни неща, с физическото съществуване.
Без този подход и възобновяването на тази връзка, археологията и историята са изчерпани. Те нямат какво ново да покажат. Примерите за това се виждат най-вече в музеите, където експонатите събират прах зад витрините, а обясненията към тях са абсолютно неадекватни, а по някога дори и смешни. Просто жалка картинка....

Има ли послание в този амулет и какво е то?
Да, има. На този амулет се пази  изображението на първия Триглиф, който по-късно става един от символите на предците ни и основен елемент в архитектурата им. Има  идейно и звуково изражение. Като идея е врата към единия (Бог), трите същности на човека. Като звук е Оти - 1.Баща, 2.Утроба. След Козарника го намираме в Магурата и там, където имаме пръст в изграждането на културата и цивилизоването  на определен етнос.
И забележете това са първите писмени знаци. От тук тръгва развитието на Цивилизацията. Тези знаци се развиват във времето плавно и постепенно, но ние ги запазваме до 10 в. като свещено писмо в кунаите или руните, както сме свикнали да ги наричаме. Те са в основата на всички днес познати ни азбуки.
На Земята Човекът прославя и моли да Види единия Бог и защита.
Господа, виж през вратата Соти (Сириус) бащата.

Какво ново да очакваме от екипа?
В момента подготвяме първото генеологично дърво. Успяхме да намерим корените на предците ни, като за това основна заслуга имат кодираните текстове в Илиада на Омир. Надяваме  се до месец да го представим и да спрат споровете и небивалиците по отношение произхода на нашият народ.
И знайте, в никакъв случай не сте иранци, тюрки, монголци. Омир ни го казва:
И деца на барса (лъва) и дървото (родът в основата на цивилизацията) сме, на Коня, на Вълка сме, Виси (виждащи) - раса от Радапои (Родопите) сме!
Войските сме от Бога дадени, от Мирото!

От нашето Слънце е Майката (женското начало) и от нея е помощта!
Идем пазители (арите) от Меда и Земята на Конника -Родът на Белите сме!

Едно интервю на Патриция КИРИЛОВА

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...