неделя, 27 юли 2014 г.

НОВО НАЧАЛО ЗА ЖЕНСКОТО НАЧАЛО

Според духовните учения ни предстои ново завръщане на женското начало - отстъпване от Егото, което 2-хилядолетия господства над света чрез каноните в религиите, отдаващи водеща роля на Мъжа и поставящи Женското начало, Природата и Земята в подчинителност,с цел пълна изява на мъжкото Его и произтичащите от него възходи и разрухи. 
Днес живеем в материален свят, плод на тази хилядолетна изява на мъжкото начало. 
Природата, Богинята Майка, е експлоатирана до краен предел и всичко в нас вече крещи - пазете въздуха, пазете водата, пазете храната, пазете Децата!
Всичко в днешния ни свят, достигнал уж невиждано материално и техническо развитие, показва, че сме платили свръхвисока цена - замърсеният въздух ни разболява, водата - също, храната ни е отровна, Децата - все по-болни. 
Защо се стигна до тук? 

Религиите от хилядолетия се занимават с понятието Женско начало, а учените не спират да изследват ключовете към това понятие. Известният руски синолог Евгениий Торчинов също изсведва тази идея въз основа на трансперсоналните изследвания на американския учен с чешки произход Станислав Гроф.

Гроф прави интересен паралел между основните принципи в религиите и четирите етапа от процеса на раждане. Всички те имат отношение към връзката на зародиша с майката и начина, по който тази връзка бива прекъсната. Нарича ги базови перинатални матрици (БПМ):
БПМ I, наречена още „амнионната вселена". Тя се формира по време на вътреутробното развитие. Това е етапът на първоначално единство с майката, преживяван като благодатно състояние, изпитване на космическо единство, океански тип екстаз и пр.
БПМ II, наречена още „поглъщане от космоса и безизходност". Тя се формира в периода на първите контракции в затворената система на утробата. „Тук се нарушава първоначалната хармония и равновесие на феталното съществуване" (3, с. 33). Основно е преживяването на антагонизъм с майката. Символните образи, които съпътстват това преживяване, са свързани с изпитването на физическо и психическо страдание, чувството на безизходица и пр.
БПМ III, наречена „броденето между смъртта и прераждането". Това е периодът на преминаване през родовия канал. Тук е налице интензивност на страданията до космически размери, „вулканичен" тип екстаз, преживяването на смърт и възкресение.
БПМ IV, наречена още „преживяване на смъртта и прераждането. Съответства на отделянето от майката и формирането на нов тип отношения. Основни тук са усещанията за разширяване, светлина, изкупление и второ раждане, приятни усещания, съпътствани от кризисни преживявания.
Въз тази основа Торчинов обобщава „За религиозните преживявания, свързани с перинаталните матрици, е характерен архетипен символизъм..., подчертаване на намиращите се в динамична връзка образи на загубено блаженство, страдание, смърт, възкръсване-възраждане или възстановяване на изходното блажено състояние" (2, с. 43). Според него това виждане заляга в шаманските вярвания и религиозните системи на Близкия Изток и античността. Изводът е, че в основата на част от религиозния опит са видовете преживявания, основаващи се на връзката с майката. Има религии, наблягащи на единението, има и религии, базиращи се на процеса на разделение, и такива, които акцентират преди всичко на разделението. Религиите, базиращи се на идеята за разделението, показва най-вече мъжко усещане и по-точно усещането за изолираното его.
Древните, пък и  ние днес, свързваме Майката Природа, Земята Майка с женското начало, което дарява хармония и блаженство. В по-новите религии от последните 2-3 хиляди години човечеството обръща поглед към Духа, свързван с мъжкото изначалие и стремежът към Отеца, тоест Бащата. 
"Ранните християни наричали религия само собствените си разбирания, за да ги разграничат от не християнските вярвания, обединени под термина "езичество". Християнството е религия като път за възсъединяване и примиряване на човека с Бога - човека, отпаднал от Бога и застанал на пътя на греха. Това е специфична представа на юдео-християнските религии. Наричайки се религия, християнството се противопоставя на езичеството.
Така в религията, разбирана в този, несъмнено тесен смисъл, на преден план е изведено мъжкото начало. И не случайно в този тип същински религии жената има подчинено положение и не може да бъде свещенослужител. Природата тук е само обект, който трябва да бъде завладяван и използван, подобно на жената.
В езическите вярвания, от друга страна, преобладава женското начало. Там жената често има ръководна роля и обикновено е свещенослужителка. Природата е свещена.", пише в статията си "Женското начало в религиите" доц. д-р Антоанета Николова, преподавател във Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски".
На базата на всичко това може да намерим ключа към случващото се с жените в хилядолетния път на историята. Новите религии отреждат водещо начало на духа-мъжа, а майката природа е подчинена да изпълни всички прищевки на трансформацията от материалното Его до израстването на Духа в днешния мъжки свят. 
В Християнството жената също има водеща роля, макар и подценена от каноните - Богородица и Мария Магдалена, двете жени, които нито за миг не предават Христос. Благодарение на тези изкуствено наложени канони, силата на жените е отнета и е превърната за цели две хилядолетия в роб на мъжкото Его. В древността историята ни показва един друг свят, в който Богинята Майка, Майката Природа и Майката Земя тържествуват в образите на  Нефертити, Клеопатра, Жената Котка-Бастет  и Атина Палада. Без да подчиняват мъжете, но с целия потенциал на Женската любов, сила и вдъхновение.
Богиня-майка е основно божество в много митологии и религии. Тя е покровителка на плодовитостта и плодородието, на жените майки и стопанки, но и на девиците, пазителка е на култа към Слънцето и живия огън, както и покровителка на животните и лова. В тракийската религия се счита, че Тя е изначалното божество, Тя е Всичкото, Космосът. Богинята самозачева  и ражда сина си - Богът, който е виждан като Слънце и Огън. По този начин се постига космическото равновесие, обяснен е природният цикъл и кръговратът на живота и смъртта.

Идеята за плодородието и за многообразието на света, обожествяването на жената, е от най-ранна епоха - още от неолита (VІ хилядолетие пр. Хр.). Тогава  се появява в голям брой култови статуетки и шества върху огромен географски ареал, който включва целия Европейски Югоизток и въобще района на Източното Средиземноморие.
Присъствието й по-късно, от края на бронзовата епоха (ХVІ - ХІІ в.пр.Хр.), когато вече за местното население се налага наименованието траки, е закономерно явление. Тя е господарка над всичко и всички - всеобемна и всемогъща сила, която определя ритъма на живота, цялата пъстроцветна мозайка на действителността, като покрива всички равнища и сфери на дейност, както в космоса, така и в обществото.

Това са фигури на Богинята Майка, открити при археологическите разкопки в Дуранкулак, датирани на 7 хилядолетия.

Атина Палада в  митологията е богиня на мъдростта и войната. Тя е една от главните фигури  и по своята значимост е равна на Зевс, а в периода на матриархата в митологията, даже го превъзхожда.

Баст (наречена по-късно Бастет) е богиня на радостта, празниците, танците, музиката, плодородието, покровителка на бременните жени в египетската митология. Също е въплъщавала животворната и лекуваща сила на слънцето, за разлика от Сехмет - символ на изпепеляващата му сила. Вярвало се, че лекува болните и помага на реколтата да узрее. Изобразявана е като жена с глава на котка или лъвица, с кошница в ръце. Понякога е изобразявана просто като котка. Дъщеря на бога на слънцето Ра.

Нефертити е царица на Древен Египет от XVIII-та династия (14 век пр.н.е.), съпруга на египетския фараон Аменхотеп IV (по-късно Ехнатон). В превод името ѝ означава „Идващата красота“ или „Красавицата, която идва от там“.

Клеопатра е египетска владетелка, живяла през I в. пр.н.е.. Тя е последната управлявала представителка на Птолемеите, династия произлизаща от Птолемей I Сотер, който е един от военачалниците на Александър Македонски. Неин баща е Птолемей XII Авлет, а майка ѝ вероятно е била негова наложница с възможен местен египетски произход. Името "Клеопатра"  означава "Бащина слава"; пълното ѝ име е Клеопатра Теа Филопатор и Филопатрис, което означава "Богинята Клеопатра, любимка на баща си, обичаща родината си".

Мистериите около Савската царица -Според Библията (Първа книга на царете; текстът до голяма степен се повтаря във Втора книга на летописите) неназованата царица на страната Шева чула за голямата мъдрост на Соломон, цар на Израел, и отишла при него с дарове от подправки, злато и скъпоценни камъни. Тя била силно впечатлена от мъдростта и богатството на Соломон и благословила неговия Бог. Соломон също ѝ отвърнал с подаръци и „всичко, което пожелала“, след което царицата се завърнала в страната си. Някои пасажи от Песен на песните понякога се интерпретират, като свидетелстващи за любовни отношения между Соломон и Савската царица.
Савската царица се появява като „Царица на Юга“ в Евангелие от Матей, а в Евангелие от Лука Исус Христосзаявява, че тя и ниневийците ще съдят евреите, отхвърлили учението му.


петък, 25 юли 2014 г.

ЗАЩО МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ВСЕ ВОЮВАТ?


Духовните учения от векове предричат, че наближава връщането на женското начало, и светът ще обърне поглед към ценности, които до днес бяха измествани от основното "божество" на цивилизацията ни - парите. Без любов и грижи към природата, животните и децата.
Красивите, умни и заредени със слънчева светлина и любов дъщери на Богинята-Майка отново са тук, за да ни покажат с много любов, грижи и духовна енергия как да изградим новия свят, в който ще царува любовта към природата и всички живи същества. Те вдъхновяват с красотата и котешкото си изящество мъжете, които са готови да загърбят егото си, стремежа към парите на всяка цена и да се обърнат към природата и духа, за да сечелят сърцата на тези независими, силни и изпълнени с .любов към света амазонки. Те запалват с примера си слабите и неуверени жени, които нямат силата да отстояват правото ни да живеем в по-добър и обичлив свят.
Според древните митове и легенди, днешната цивилизация е създадена от високоразвито измерение, в което жените са с глави на котки и в някакъв етап от развитието са поробили мъжете (с глави на кучета). Макар да са минали хилядолетия от възникването на тези митове, и до днес имаме странни според духовните принципи на равнопоставеност навици, с които обаче сме свикнали и приемаме за кавалерство - мъжете ни отварят врати, дърпат столове в ресторанти, целуват ни ръка. 
Действия, които показват остатъци от такъв вид отношения, в които жените вероятно са властвали над мъжете. А всъщност трябва да сме равни, така както Бог ни е създал - по свой образ и подобие. 


Богиня Бастет и Бог Ра, папирус

Според легендите в духовните общества Жената-котка, тази богиня Бастет, която пожелава да бъде погребана в Божиите земи на баща си - в Странджа, създава със своя екип от генни инженери арийската ни раса. Расата на духа и на края на земното робство. 
Съюзява мъжа и жената - двата пола, които вече ще се обичат и ще създават деца от Любовта си. Но религиите и до днес се опитват да променят този завет за мир, като игнонират жените, отнемат правата им, с идеята, че те са заробвали в друго време и място мъжете. 
Та това е идеята на книгата ми - да има мир и любов между двата пола и никога вече война!
Темата за разликата между мъжете и жените е безкрайна. Тази разлика виждаме между нашите учители - кучетата и котките. На куче можеш да хвърлиш топка и да я гони, за да я хване и да я върне. Котката никога няма да го направи! Жените и котките са своенравни, мъжете и кучетата ти се радват безусловно.

Ще си позволя да цитирам един българин-емигрант, който ме впечатли с прозренията си - за първи път чух мъж да говори по този начин за двата пола. Тема, която аз често обсъждам с приятели - особената прилика в нравите на котките и жените, а от другата страна - на кучетата и мъжете. И тяхната видима война в мига, в който се срещат. Другите видове животни никога не изпитват подобна агресия, когато се срещнат.

И в същото време, ако отглеждаме заедно куче и котка от бебета, те се обичат по впечатляващ начин.
Ето и цитат от този българин, който блестящо обясни нрава на котките-жени и мъжете-кученца:
Мaika mi kaza - jenite sa kato kotkite, ako ne gi galish i obichash, drug shte gi gali i obicha.
Imam sestra 6 godini po-mudra ot men. krusten sum na baba si i bogotvoria maika si. taka che ot nai-malko 3 jeni sum otgledan i zakurmen da obicham i uvajavam jenite.
Dokato uchihme cial jivot za diplomi, za da izkarame hartiiki i to ne ostana vreme za tova koeto e nai-vajnoto v jivota - a imenno obichta na jenata do teb. Mujete sa kato kuchetata - glupavi, mrusni i se shmatkat napred nazad. dokato jenite sa kato kotkite - chistofaini, gledat si kushtata, nezavisimi i nikoga ne padat po grub. Edno kuche e zavisimo - ako ne go izkarash sutrin i vecher, pravi beli.
Dokato kotkata i ciala sedmica da te niama u vas, tia znae kak da se pogriji za sebe si. Gledat si kushtata i sa domoshari....


ПРЕДИ ИЗБОРИ 2014 - НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО

Предстоят нови избори.
Не че има какво да изберем - на урните пак ще се наредят 10 маймуни, на които знаем всичките им номера вече.
Както през изминалите 25 години. Избор нямаме! Схемата им работи безупречно, за да могат да крадат още и след деня на вота. Със стотици хиляди купени гласове, още толкова мъртви души и останалите заблудени овце, които им влизат в играта сляпо...
Заради тези маймуни държава нямаме.
И докато могат да крадат, няма да допуснат да съградим България... Защото техният Бог, наркотик, вяра - всичко ценно за тях се изчерпва с парите.
Колкото повече, толкова повече...
Помнете, че българите не ви искат!
Това го показаха и евроизборите - 30 % гласували, от които 15 % мъртви души и 15 % платени с нашите пари от техните субсидии.
И цяла Европа, заедно с щатските сенатори, които се изръсиха тук, им казаха, че не са легитимни пред света. Принудиха ги да си стиснат ръцете и да направят нови избори.
И този път очакват от тях поне 50 %, иначе отново няма да са легитимни пред света.
Когато в една фирма собственикът (суверенът) не гласува доверие на назначените управители, при под 50 % те отиват на трудовата борса.
Защо тези мекерета продължават да получават заплати от нас???
Помнете протестите от зимата на 2013 година!
Българите вече се осъзнаха и няма да приемат същите Ганьовци отново да ги крадат и да дерибействат с геноцид срещу Божия народ - БОЛГАРИЙСКИЯ!петък, 11 юли 2014 г.

КОГАТО НА ЕЛЕКТОРАТА МУ ПИСНЕ ОТ БЕЗВКУСНИ ЗРЕЛИЩА И СЕИРИ


Днес във фейсбук бе споделено едно предложение от наситения на нискокачествени зрелища електорат - СПИРАМЕ ДА ИМ ПЛАЩАМЕ, ЗАЩОТО 25 ГОДИНИ КРАДАТ МИЛИАРДИ НА МЕСЕЦ, ОТДЕЛНО И ЗАПЛАТИ ИМ ДАВАМЕ, НО ПОНЕ НА ПО-КАЧЕСТВЕНИ ЗРЕЛИЩА ДА ГО БЯХА ДОКАРАЛИ...
И едно допълнение от мен -  все още не мога да разбера с чия чужда помощ окрадоха 5 милиарда народни пари от КТБ и сега се опитват да ни убеждават, че някой може да ги изнесе без съгласието на БНБ :)))))) И  убеждават народа, че трябва да им плати поредната показна акция. Когато един народ се съгласи да рушат държавата му и да я крадат безнаказано, се стига до подобна наглост и безочие...

Нищо ново под слънцето - предците ни са играли в този филм до 680-та, когато владетел от Бога - Канасюбиги Аспарух се връща в принадлежащите му по бащино право земи и създава държава, с името БългАриА...

Дали Аспарух отново ще се завърне, за да ни върне и държавата?

Ето и призива на българите в мрежите днес:  
Съвсем отговорно заявявам, че АЗ СПИРАМ ПЛАЩАНИЯТА към държавата - нито данъци, нито здравни, никакви такси, нито билети в транспорта, нито НИЩО!!! ОТ МЕН НЯМА ДА ВИДЯТ ЕДНА СТОТИНКА ПОВЕЧЕ!
А ДА ВИДИМ ОТ КЪДЕ ЩЕ ВЗЕМАТ ПАРИ, АКО НАРОДА ОТКАЖЕ ДА ГИ ХРАНИ И ДА ИМ ПЛАЩА СПЕКТАКЛИТЕ А???сряда, 2 юли 2014 г.

ЗА УРОЦИТЕ В ТИНЯТА НА ЖИВОТА

Както пише в дебелите книги: 
Всеки да си мине по пътя на грешките, това си е само негов път и никой няма право да го минава вместо него. 
Уж, за да го предпази и защити...
Най-добрата защита за хората около нас е да ги подкрепяме, дори когато се гмуркат в блатото, убедени, че ще плуват в бистра вода 
Никой няма да им помогне да видят тинята, ако те сами не затънат в нея и не си научат уроците.
 Уроците, заради които идват на Земята, в крайна сметка :)))

Единственият упрек след затъването към нас е: Защо не ми каза, защо не ме спря?!?
 Защото човек е сляп и глух, когато съдбата му е отредила да мине по пътя на грешките... 
А като прогледне и започне да чува, амнезията е превзела съзнанието и не помни кой как е съгрешил, за да го отърве от гълтането на тинята.

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...