събота, 30 март 2019 г.

НАШИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СЪС СЕНЗАЦИОННИ РАЗКРИТИЯ ЗА ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ


Интердисциплинарният изследователски екип „Руните говорят 2“ с ново откритие, което показва какви вреди нанася иманярството върху българската история, съобщава VIP COMMUNICATION. Сребърният пръстен със следи от позлата, чието изображение стигна до екипа, е с родова тамга на Анита (Ани, Яна), съпругата на Царя на царете Бриг, познат още като А*Тила, Етикос Истрос, Прит, Брит - имена на еднa и съща историческа личност, открит в България.
Екипът вече е свалил информацията от пръстена по създадената собствена методика и инструментариум и е категоричен, че вътре ясно са изложени факти и обстоятелства, изобличаващи хилядолетните лъжи и подмяна не само на българската история, но и на историята на възникване и разпространение на учението на Исус от Патриаршията в Константинопол (днес Вселенска патриаршия), Ватикана и редакторите на Бибилията. Тази антибългарска политика се води и днес от някои учени в чужбина, а и у нас.
Ето и коментар на екипа, в състав Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев, Николай Иванов и Даниел Калчев:
„Това е ключов артефакт - в пръстена се разказва не само за подмяната на живота и похода на Царя на царете А*Тила, повтарящ тези на легендарните царе-първожреци Дионис и Орфей за събиране на изгубеното Познание и обединение на българския род, но и за манипулациите на двете църковни кофесии Константинополската патриаршия (включително и нейните правоприемници), Ватикана, както и съставителите и редактори на Библията. 
За тяхното лицемерие и коварство в изпълнение на плана разделяй и владей. Интересна подробност е, че пръстенът съдържа разказа на съпругата на легендарния А*Тила, която е племенница на папа Лъв Велики – царица Анита, с духовно име Иана, весталка на Пития (Питай я) и Иссис, позната като Изида, а за истинността му свидетелства Йоан Касии - известен като Йоан Касиан Римлянина. А всичко това от своя страна уличава църковните хронисти в още една лъжа, имайки предвид датата на раждане и смърт, оповестена в житието на Йоан Касиан; а и на много други Ариани от обкръжението и Духовното общество на българите. 
За съмнение не може да става дума, защото до голяма степен информацията от пръстена на Царица Иана-Анита се преразказва и от Царя на царете Кубрат, с духовно име Тома; царица Бела, съпруга на Царя на царете Астир, познат като Аспарух; Царя на царете Трибелии, познат като Тервел; в преводите от родовите тамги върху един съд от съкровището открито във Врап, днешна Албания, което не е достатъчно познато в България и е разделено в няколко световни музеи. 
Получаваме информация за развитието на писмеността, която не, че не е известна, а просто учените трябва да си извадят главите от някои задни части на така наречената „древна“ Гърция (без да отричаме съществуването на Елада, но тя не е гръцко, а арийско царство); за исеите, които по древната традиция на Ариите-Българите са разделени на три-Исеи, на територията на изконната ни земя, на която сме и днес, Абеи на територията на Западна Римска империя и цяла Европа, Арамеи – на територията на древната Палмирска империя, на практика древна Антиохия и част от Египет. 
Арианите на практика са исеите или от вярата на Ариите, за знака на българите известен като Дуло -IYI, че в името ни е запазен нашия произход АРИ, теза, застъпвана не само от нашия екип. 
Друг любопитен факт е разказът за Лилит - първата жена, която е низвергната по същата причина от същите лица; за Тот, известен като Атланта и неговото Писано богатство – днешната наша азбука, за руните; за Мария Магдалена - съпругата на Исус, също дискредитирана; най-голямо внимание се отделя на бабата на Исус - Ана, майка на Богородица; както и на друг ключов артефакт т. нар. Розета от Плиска. Нашите предци я наричат Звездата:
“Тия са Дуло - Управляващият Род, заклетите Ариани, с руните и душа от Орво, виж на исеите Звездата, де висите разпръснаха я с Азо. Ситите кутите са от Ариа, скрито е за кучето с Y , в ипсилона зашитото стена е!“

В пръстена са дадени и насоки как и къде да се открият оставени писмени сведения. Цялостното проучване ще бъде публикувано в отделна книга на екипа, посветена на живота и делото на Царя на Царете Бриг - А*Тила.

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...