събота, 10 март 2018 г.

ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА


    

Както обещахме - внесохме подписите, събрани от протеста пред Съдебната палата и от петицията с подкрепа на промените, касаещи неизбежна отбрана на българските граждани. Близо 30 години е насъбирана ярост и недоволоство срещу ежедневните жертви, които данъкоплатците дават на престъпността. Насъбраното напрежение достигна своята върхова точка след като пловдивският доктор Димитров простреля престъпник с 9 присъди в дома си.

Арестуването на доктора, който за четвърти път става жертва на кражби в дома му, а наказани няма, предизвика ураган от протести в цялата страна. Пловдив пръв поведе протестната вълна, със събрани хиляди подписи в защита на доктора, а в София ден преди освобождаването му неправителствени организации и общественици събраха стотици недоволни българи пред Съдебната палата, които дадоха своя глас в подписка за незабавни промени в законите, касаещи неизбежната отбрана. В протеста се включиха хора с различни политически възгледи, но обединени от общата кауза ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА. Журналистите Калин Манолов и Патриция Кирилова, инициатори на протеста и подписката, както и сдружение за културно-историческо наследство ВЕЛИКА БОЛГАРИА, изследователският екип 2 - Руните говорят - начело с Мила Салахи, Мотоклан Велика България и много други бяха заедно пред Съдебната палата, за да поискат справедливост и прекратяване на порочната съдебна практика - жертвите да бъдат съдени, а престъпниците - на свобода.

Каузата срещу престъпността обедини българите на фона на русофилско-русофобското разделение два дни преди това - на 3 март, когато хулещите думи на руския патриарх Кирил по адрес на българските управленци, заради официалните им благодарствени писма за деня на Освобождението на България към Украйна, Финландия и към други народи, които са се включили в тази освободителна война, разделиха за пореден път българския народ.
На 9 март родолюбиви българи от неправителствени организации и от парламентарната група на Патриотичния Фронт обединиха усилията си срещу престъпността в България. Бяха внесени хиляди подписи на граждани от цялата страна, които искат незабавни промени в законите, свързани с неизбежната отбрана. Към събраните подписи от София бяха добавени подписи от онлайн петициите, в следващите дни се очаква да се присъединят и други градове, които са правили протести по повод ареста на д-р Димитров.

По време на срещата в Парламента организациите от неправителствения сектор разговаряха с депутатите Искрен Веселинов - зам.-председател на ВМРО и на ПГ Обединени патриоти, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Борис Вангелов, Йордан Йорданов от ВМРО, както и със зам.-председателя на Атака - Павел Шопов. След срещата на ПГ „Обединените патриоти“ с представители на Сдружение „Велика БОЛГАРИА“, мотоклан „Велика България“ и организацията на частните детективи, депутатите и представителите на неправителствените организации обясниха мотивите за подписите за промени в законодателството пред медиите.
„Предложенията са за разширяване на обхвата на неизбежната отбрана – да бъдат включени всички случаи на проникване в дома, във вилни имоти, стопански постройки, нападение в моторни средства“, обясни Искрен Веселинов.
Той обясни, че патриотите подкрепят мнението на гражданите и обеща, че техните виждания ще бъдат представени пред работната група.
Разбрахме се и по много други въпроси относно наказателната репресия и наказателния закон. Бяха дадени много цени идеи за това какво може да се направи за общата превенция и за в бъдеще ще поддържаме непрекъснат контакт с организациите, коментира Павел Шопов от Атака.


Интердисциплинарният изследователски "Екип 2 - РУНИТЕ ГОВОРЯТ", който бе сред организаторите на протеста в София заедно със сдружение за опазване на културно-историческото наследство на България - ВЕЛИКА БОЛГАРИА, подчертават непартийната същност на каузата ЗАЕДНО СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА:

"Нашият екип не е обвързан с политически партии и движения, но това не означава, че нямаме визия за съхраняването и развитието на нашата държава.

Ние сме за единението на всички, които имат българско самосъзнание без значение на етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние за съграждане на развита, силна и духовна България.

За нас всички българи са свободни и равни по достойнство и права пред закона.

Не делим българите в страната и зад граница, тъй като всеки човек с българско самосъзнание, независимо от неговото гражданство е част от Духовната общност, наречена България.

Ние сме за опазване на традиционните български ценности, националното достойнство, историческата памет на българската народност и заветът на нашите велики предци – ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ.

Всеки, който е готов и приема да бъде част от единната и неделима Духовна общност, наречена България, ние сме готови да работим с него, в името на нашата изконна земя и нека българският дух да пребъде.

Очакваме вашите идеи за обединяване на всички българи, с които можем да съградим днешния национален идеал".!понеделник, 5 март 2018 г.

ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ИСКА СВОБОДА ЗА Д-Р ДИМИТРОВ! СУВЕРЕНЪТ ИСКА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА

Нито един българин не остана безразличен към ареста на д-р Димитров в Пловдив, защото почти всяко българско семейство е жертва на все по-безназаказаната престъпност в България. 
За минути десетки хиляди българи от цялата страна чрез социалните мрежи организираха протести и петиции в защита на доктора, но не само това - те искат промени в закона, който върза ръцете на жертвите и даде свобода на престъпниците. Близо 30 години търпение, за да прелее днес в общонародно недоволство и ярост. 
Докато политиците ни разединиха на уж обединителния  национален празник 3 март, една човешка съдба накара всички нас да си подадем ръка и заедно да направим възможното да заживеем в един по-добър свят! В една чиста и свята България! С общи усилия, без партии и деления.
Ето текста, който ще бъде внесен в Парламента след събирането на подписи от неправителсвени организации, общественици с активна гражданска позиция и всички, които вече нямат търпимост към липсата на правосъдие!
Благодарим на журналиста Калин Манолов за обоснования текст на петицията: 


ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБЪГАРИЯ
Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации и на общественици с активна гражданска позиция, изискваме законодателни промени, които да защитят Суверена от ширещата се и безнаказана престъпност.
 Задържането на д-р Иван Димитров от Пловдив, защитил семейството си от крадци, е пореден повод да поискаме крайно наложителната промяна в Наказателния кодекс, която да разшири понятието „неизбежна отбрана” и да позволи на спазващите закона български граждани адекватно да защитят имота, живота и честта си от престъпни посегателства.
Смятаме, че законодателни предпоставки за успешна и ефективна борба срещу престъпността могат да бъдат създадени чрез възстановяване института на неизбежната самоотбрана, отменен с РЕШЕНИЕ № 19 от 21 ноември 1997 г. по конституционно дело № 13 от 1997 г., докладчик съдията Стефанка Стоянова (Обн., ДВ, бр. 120 от 16.12.1997 г.) .
Решението на КС отмени шестте хипотези от § 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК), при които законодателят приема, че независимо от характера и опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако:
1. нападението е от две и повече лица;
2. нападателят е въоръжен;
3. нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилище, вилен имот или стопански обект;
4. нападението е в моторно, въздухоплавателно, водно превозно средство или подвижен железопътен състав;
5. нападението е извършено нощем;
6. нападението не може да бъде отблъснато по друг начин.
По този начин гражданинът остана отново напълно беззащитен пред лицето на организараната и битовата престъпност, които през следващите 15 години придобиха застрашителни размери. През 1997 г. народните представители, членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите, се обединиха единодушно около становището, че „предвидените изменения в законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от
Министерския съвет, са целесъобразни и отговарят на обществената необходимост във връзка с криминогенната обстановка в страната”. Тяхната цел бе адектватната защита на гражданите и осигуряването на техния спокоен живот; подпомагане на предприемаческата дейност чрез премахване на рекета от борчески групировки; създаването на подходящ климат за привличане на чуждестранните инвестиции. Тези цели стоят и пред сегашното, и пред всяко следващо управление на България. Но са трудно постижими, ако законът защитава престъпника вместо спазващия законите гражданин.
Правото на живот е основно конституционно право. Наред с достойнството и другите права на личността то съгласно чл. 4, ал. 2 от Конституцията се гарантира от държавата. Тогавашният състав на Конституционният съд признава в цитираното си решение, че „средство за защита на личността и правата на гражданите, включително и на правото на живот, са не само наказателноправните норми, които определят кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях. Такова средство, позволяващо защитата на обществените отношения от увреждане и предотвратяването на накърняването им, е и неизбежната отбрана. Тя има за цел запазване на застрашеното право и допуска то да бъде защитено от засягане”.
Още от приемането на Наказателния кодекс през 1968 г. в него има текст за т.нар. „действие при неизбежна отбрана”. Но той продължава практиката от времето на Сталин, когато правораздавателната система нямаше за цел да защити свободния гражданин, а да ограничи свободата му, като го направи лесна жертва на престъпници. От там са и схващанията за „граници на допустимата самоотбрана” и поставянето на правата на престъпниците пред тези на честните хора. В момента чл. 12, ал. 3 от НК, който урежда неизбежната самоотбрана, гласи: „Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище"”. При нивото на битова и органиирана престъпност в България в момента, тази уредба на института за неизбежната отбрана не помага на нападнатия, когато държавата не може да бъде на мястото на нападението. Стига се до парадокса, ако нападението е извършено от повече от едно лице в собствения ти дом и когато нападателите са въоръжени с хладно оръжие, а нападнатия притежава законно огнестрелно оръжие, да не може да го използва, защото това би се приело за превишаване на пределите на неизбежна отбрана.
Уважаеми народни представители,
Предлагаме нова редакиця на понятието „неизбежна отбрана” : "Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, които е защитавал, или намирайки се в тях, е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат за нападателя". Дали ще възстановите старата или приемете тази или някоя друга дефиниция на понятието, жизнено важно е законът да защитава гражданите, а не престъпниците. Възможноста те сами да се грижат за сигурността си, когато държавата не може да направи това, няма да създаде предпоставки за превратно тълкуване, нито ще доведе до прикриване на умишлени убийства като неизбежна отбрана. Има прокурори и съдии, които преценяват при какви обстоятелства е използвано оръжието, има следствени и криминоложки техники, чрез които могат да се съберат необходимите доказателства, които да попречат на възможните злоупотреби.
Настояваме максимално бързо да предпиремете нужните законови промени, за да се чувстват българските граждани сигурни за живота, имота и честта си.

ЗА ЗАКОНОВО РАЗШИРЯВАНЕ НА СТАТУТА НА НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА
Калин Манолов, Журналист:
Организация на Обединените Българи, председател Живко Бъчваров:
Сдружение Велика БОЛГАРИА, председател Патриция Кирилова:
Мото Клуб Велика БЪЛГАРИЯ: Георги Коларов
ДРУГАРЮ ГУНДЯЕВ - КИРИЛ, И НИЕ СМЕ ОБИДЕНИ ОТ ЛЪЖИТЕ НА РУСКИТЕ ПОЛИТИЦИДругарю Гундяев, агент Михайлов или патриарх Кирил, 
не си представям църквата в ролята на политически и исторически инструмент! 
Още повече с лъжите на един поп, че Украйна е била в пределите на руската империя и затова не трябва да благодарим на украинския народ като празнуваме 3 март?!?
Драги другарю!!!! 
Всички руски народи са били част от империята на Стара Велика България, нали така? Това е историята ни преди Аспарух, не се учи в учебниците по заповед на Москва. Питам се: Москва още ли ни управлява?
Питам също: 
Не е ли грях да съдиш, да обвиняваш политици в друга държава, да ги нападаш? 
Не е ли грях да проповядваш друго, освен смирения и вяра в Бог? 
Не е ли грях, да носиш часовници за 30 хиляди      евро, докато руският народ емигрира във всички посоки и живее все по-бедно?                                                  Снимка със скандалния скъп часовник на Кирил, който и                       изтрит с фотошоп, но се вижда огледално на масата!Не е ли грях, да размахваш пръст като втори Путин?
Не е ли грях да искаш милиционерите в друга, не в твоята държава, да обикалят домовете на всеки, който е написал, че не харесва идването ти в България? 
Не е ли грях да унизиш български президент и да го принудиш да забрани украински, финландски и други знамена да се веят на Шипка и то на националния празник на България? 
Не е ли грях уж в демократична държава, ако Русия изобщо е такава, да кажеш публично "човешките права са новата ерес"? 
Като говориш за лъжа, защо не кажеш на Путин да спре да лъже, да спре да краде богатите ресурси на Русия, да спре да трупа милиарди и да остави малко хляб на руския народ?
Не е ли лъжа изпускането на твоя колега от КГБ - адашът ти Владимир, но Путин, че от Македония идват буквите на Русия? 
Не е ли лъжа, че наричате волжките Българи - татари? И други милиони наследници на предците ни от Стара Велика България - днес Руска федерация?
Не е ли лъжа цялата история на днешна Русия, скалъпена върху историята на империята на Кубрат - единствена без робство до идването на вашите племена?

Драги другарю,
всичко около вас е лъжа! И докато тънете в милиционерски мъгли, ние се опитваме да не сме част от вашето театро! Трудно ни е, защото влагате много усилия извън Русия - да си купувате агенти и те да ви се надупват в унизителни пози, каквито видяхме на 3 март. 
Поздрави на другаря Путин от онези будни българи, които няма как да купите! 
Защото в сърцата им гори отънят на българския дух!
Малко история за подложените на крепостно робство векове наред руснаци - не от чужди поробители, а от руския цар.

Не случайно по време на руско-турската война Достоевски гневен пише на руския цар: "Защо допуснахте нашите бедни крепостни селяни да отидат да освобождават уж поробени българи, които живеят в огромни къщи, каквито при нас дори мужиците нямат. А трапезите им са отрупани с ядене, каквото не сме виждали"!
Какво се крие зад гневните думи на Достоевски, които показват, че поробените от руснак руснаци са били много по-гладни и бедни от поробените от османци-българи.
И как да чакаме свобода от руски царе, поробили собствения си народ?!?
Руски робини от времето на Царска Русия.
Столетия наред хората в Русия са използвани вместо впрегатен добитък, за да теглят баржи по реките. Станали са известни у нас най-вече от картината на Репин "Бурлаки на Волге". 
Използването на хора е било по-евтино от коне. А използването на жени е било по-евтино, отколкото на мъже. В обявите от 19 век в руските вестници често може да попаднете на обяви от типа "Заменям кон за пет селяни. Да не пият". Крепостните в Русия - близо 90% от населението, не са имали право дори да бъдат кръщавани, а господарите им са ги наричали на имената на домашните си животни. ( Снимка на руски робини в царска Русия).
Крепостничеството е отменено едва през 1861 г.
Точно в тази година великият Георги Раковски издава брошурата си "Руската убийствена политика за българите." В същата година Българската екзархия прави първия си опит за обявяване на независима Българска екзархия в Цариград. По настояване на руския консул княз Лобанов българските владици са заточени в Диарбекир.
По тона време българите, макар и под османско владичество, строят къщи на два, три ката, строят сами, без държавна подкрепа църкви, манастири, мостове, фабрики, училища и гимназии.
По това време мнозина заможни българи търгуват с цяла Европа, Русия и на териториите на цялата Османска империя.
Пак по това време мнозина заможни и не толкова заможни българи изпращат децата си да учат в престижни училища по света.
Много години след отмяната на крепостничеството, милиони руснаци запазват крепостния си манталитет и робска психика.
След идването на власт на руските болшевики , те практически отново станаха крепостни за цели 70 години.
Много от тях и до днес носят манталитета на крепостни и зависими от императора-господар.ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...