вторник, 7 февруари 2012 г.

ЗАЩО ИМА ЗЛО? ЗАРАДИ ПРАВОТО НА ИЗБОР, КОЕТО НИ Е ДАЛ СЪЗДАТЕЛЯТЗАЩО ИМА ЗЛО? ЗАРАДИ ПРАВОТО НА ИЗБОР, КОЕТО НИ Е ДАЛ СЪЗДАТЕЛЯТ


Когато говорим са тъмни сили, дали не объркваме идеята за нашия Създател, който е сътворил всичко в нас и около нас. Бог е любов. В него няма тъмни сили. 


Къде са  тези тъмни сили и тъмни ли са те, или смисълът е друг?


Когато говорим за тъмни сили, аз ги намирам само в нас хората. Никъде извън нас ги няма. Проявата на зло от нас е резултат от липсата на съзряване и осъзнаване, за мен това е проява на дивото и зверското - в разни цитати от среща с неземни и по-развити от нас цивилизации често се среща това определение за нас. 
. Тоест - докато ние сме като зоопарк в очите на по-развитите и неземни цивилизации, ние ще имаме проява на зло. Когато осъзнаеш, че Създателят е едно безкрайно добро и ти си част от него, когато си счупиш главата след серия от лъжи, злодеяния и подлост, в следствие на което животът ти отива на кино, осъзнаваш някакви човешки истини. И имаш както винаги свободата да избереш - ще се промениш ли към това добро, което те е създало или ще си зверче, което вредейки на другите, убива себе си...
Как се проявява злото в нас през изминалите не сто, не двеста, а хиляди години и защо не сме се променили за това време, а оставаме зверчета?
Не чак толкова отдавна, преди едва 70 години, нашата уж развита цивилизация допуска унищожение на милиони хора, всички те, както и ние, сътворени от Създателя! 
Кой може да си позволи да сложи край на милиони животи и защо Всевишният е допуснал това да се случи? 
Пак стигаме до правото на свободен избор, което ни е дадено, за да научим най-важния си урок - да бъдем Човеци. 
Често ни говорят за съдба и карма, която се утежнява от нашите действия, ако те са навредили някому. 
Според всичко, което сме чели за тежестите върху тази карма, излиза, че животът ни предлага да избираме и това е наше свободно право - да бъдем добри или да вредим на другите. 
Ако сме във войската на Сталин и Хитлер и трябва да убиваме невинни - правим ли го и с какво оправдаваме това свое действие? 
Ето и кратки анализи и коментари на две от най-зверските и касапски изяви на човешките ТЪМНИ сили.


Сериозни издания като "Комсомолская правда","Московская правда" и "Комерсант" стигат до едно фрапиращо число за жертвите на Сталин. Александър Солженицин в „Архипелаг Гулаг” определи загубите на СССР по време на войната на около 45 милиона, включително и с избитите като „ренегати от фронта, т.е. разбирай – попадналите в немски плен”. 
    Тези цифри стреснаха руските историци и в края на 90-те години на 20 век „официално” приеха, че става дума за 26.6 милиона жертви по време на Втората световна война. 
  Кому е било нужно цялото това море от кръвопролития? На един човек, който е накарал хиляди други да убиват? Какво са постигнали с това свое действие? Нищо! Никой не е заживял по-добре след подобна проява на жестокост... 


Заживяхме ли по-добре и научихме ли се на човещина след като демонстрираме вяра в Бог и следване на стъпките на Христос?


Две хилядолетия след като Христос ни показва пътя, за да сме човеци, е възможно да се родят двама, които да обърнат този път, все едно Христос никога не е бил тук?!? И да повлекат след себе си милиони, които забравят това, което 2 хиляди години се проповядва в християнството. 
Да не забравяме, че в името на Христос, който проповядва, че Бог е любов, са извършени част от най-големите касапници в историята на човечеството.


Защо е толкова противоречиво отношението към Кръстоносните походи и защо те нямат нищо общо с християнството, независимо, че Ватикана застава зад тях?


В интервю за списание Аргументи, историкът, философът и религиоведът Александър Дворкин отговаря на въпроса: А по какъв начин походите противоречат на християнското вероучение? Нали това е била свещена война за освобождаване на Гроба Господен?
- Самата идея за свещена война е съвършено несвойствена на християнството. И в ранното християнство, по-късно и в Православието, е имало достатъчно нееднозначно отношение към военната служба. Имало е християни, които са служели в армията и са ни известни канонизирани от Църквата мъченици-воини, но е имало и християни, които са отказвали да воюват. По различни причини. 
Първо, армията е била езическа и е възниквал въпросът за принасяне жертви на идолите - а мисля, че на всички е известно как християните решават този въпрос за себе си. 
Второ, изобщо не е било ясно може ли християнинът да участва във война. Тук мненията се разделяли. В крайна сметка, приели, че християнинът може да участва в отбранителна война и даже трябва да защитава своите роднини, близки, земята си. Но в същото време никой не е отменил заповедта “Не убивай”.  
Дворкин допълва нещо много важно: "В християнския Изток никога не е имало романтично отношение към професията на военния, към рицарската смелост и тям подобни - всичко това, което се е култивирало в младите християнски държави на Запад, които са наследили култа към войната от своите езически предци. Младата кръв е кипяла, войните в Европа са се водили постоянно. А византийците възприемали войната като сурова необходимост и по всякакъв начин се стремили да я избягват, като предпочитали да плащат данъци на варварските племена, вместо да влязат в кръвопролитие. Още повече, че това било икономически по-изгодно, защото разходите за водене на бойни действия при всички случаи били по-големи. Освен това по този начин им се удавало да подчинят тези племена и да ги използват. Войната в някакъв смисъл им се струвала позорно дело; възприемали я като провал на политиката и още по-позорна им се струвала войната между християни.
Светът лежи в зло, ние сме несъвършени и именно затова ни е необходим апарата на насилието, с който си служи всяка държава - армия, полиция, съдебна система. Да, това също е зло; но по-малко зло в сравнение с кървавата анархия и “закона на джунглата”. Ако светът беше съвършен, нямаше да има нужда от насилие. Тук можем да си припомним историята на еврейския народ в периода на Съдиите. Когато евреите поискали от Бога цар, Той им дал цар, но именно като по-малкото зло в конкретната ситуация. След като народът е загубил тази нравствена висота, на която би могъл да има Бога за свой върховен господар, то по-добре цар, отколкото пълна анархия. Така е и с войната - макар и зло, но все пак по-малкото, в сравнение с безнаказаните убийства и беззащитността на мирното население."
  Тоест - към войни и мракобесие са склонни младите цивилизации, които още живеят на принципа на канибализма, който им е останал от дивите предци... 
   Този канибализъм слага край на Византия и нейната цивилизация, в изграждането на която участват и нашите предци - траките. 
   Българският цар Калоян спира едно от нашествията на кръстоносците - през 1204 г., когато убиват, изнасилват, палят и рушат в православния център Константинопол. Калоян пленява, а по-късно убива техният водач - кръвожадният Балдуин. По това време се носят легенди, че Ватикана произнася смъртната си присъда спрямо българите и че тази присъда не е отменена и до днес. 
По-късно именно западните християни правят възможно навлизането на Османската империя на Балканите, която е подпомагана от британците и французите цели пет века, за да държи в кома православните държави. 
Това обяснява защо православната църква на Балканите не е двигала меч срещу християни, както католиците, а по-късно и православните руснаци, също наследници на нецивилизовани племена, решили да завземат територии, за да създават свои държави на мястото на установените вече. 


"В момента, в който забравим, че по-малкото зло е все пак зло, когато започнем да го считаме за безусловно добро - попадаме в капана. Когато започнем да мислим насилието като универсално средство за утвърждаване на истината, получаваме някаква друга версия на християнството, която руши всичко по пътя си и носи неизброими страдания. 
Кръстоносните походи са донесли много тъжни последствия на християнския свят. Преди всичко, заради тях пада Византия. А именно тя е удържала ислямското настъпление на Запад и в продължение на много векове е поемала върху себе си ударите на исляма, държейки го далеч от Европа. Нещо повече, Византия постепенно е отвоювала обратно територии, заети от исляма - и виждайки красотата и силата на византийската цивилизация, много мюсюлмани са се обръщали към християнството. Това е бил добре отработен механизъм; той е работел добре и всичко, което се е искало от западния свят е било да не пречи. Но кръстоносните походи нарушават този геополитически баланс", казва още специалистът и продължава: "До началото на кръстоносните походи християнското население в Палестина, Сирия, Египет е било не по-малко от половината, а според изчисленията на някои историци - дори мнозинство. Мюсюлманите са били управляващия елит, а тяхното отношение към християните е било, с изключение на възникващи отвреме-навреме гонения, напълно търпимо. Християните плащали особен данък “джиз”, но им е било позволено открито да изповядват вярата си. Нещо повече, византийският император е защитавал християнското население във всички ислямски територии, и тамошните владетели са признавали тази роля. А населението е знаело: ако стане нещо, императорът ще се застъпи за тях. Това се отнасяло не само за православните християни, но и за несторианите и монофизитите.
След кръстоносните походи отношението към християните в ислямските държави рязко се влошило. А и как да не се влоши, когато Готфрид Булонски завладял Йерусалим и устроил тотално клане на цялото мюсюлманско население, с което направил мюсюлманите най-озлобените врагове на кръстоносците. Ако по-рано те били готови да възприемат западните рицари просто като един от новите фактори на близкоизточната политика, то сега разбрали, че кръстоносците са врагове, с които трябва да се борят докрай. При това мюсюлманите не правели разлика между своите местни християни и европейските пришълци, пренасяйки върху първите ненавистта си към вторите. От друга страна, Византия се провалила като политическа сила, способна да защити своите единоверци..".
http://www.argumenti.net/?p=75
В това интервю руският специалист прави анализ на събитията, които довеждат до това абсурдно състояние на отношенията между държавите днес. Резултатът е повече от ясен: Агресията ражда агресия...Има и още резултати от сбърканата доктрина на Ватикана, която напълно променя идеята на християнството. Ето е анализът на Дворкин: 
"Постепенно в масовото съзнание на западните християни се оформила идеята, че срещу пари е възможно да се получат определени духовни ползи. Появава се теорията и практиката на индулгенциите - паричните пожертвувания, благодарение на които, според мнението на тогавашните католици, се съкращавал срока на пребиваване на грешната душа в чистилището.
И второто, което логически произтекло от кръстоносните походи, е въвеждането на инквизицията. 
През XIII век Южна Европа била обхваната от мощни ереси, с тях по някакъв начин е трябвало да се води борба - и ествествено, Католическата църква се възползвала от използвания вече инструмент: започнали да се организират кръстоносни походи за смазване на еретиците вече вътре в самата Европа. От това по естествен начин произтекло и създаването на специализиран орган за репресии, който преследвал ересите по силов път. Разбира се, и по-рано се е водила борба с еретиците, без да се изключва съвсем и насилието срещу тях, но ако по-рано това се случвало доста стихийно, сега възникнала нарочна структура за това насилие. И индулгенциите, и инквизицията и много тежката криза на папството - всичко това са брънки на една верига."
Ако трябва да обобщим - независимо как хората са се определяли спрямо религиите си, християни или католици, действията им ясно са показвали дали са осъзнали човешката доктрина и Божествената концепция, поднесена на цивилизацията от Христос. 

Агресията, насилието, злото  - превърнато в начин да се постигне добро, е повече от абсурдно. 

Диваците, зверовете, които са вътре в нас, са носители на това зло. След тези зверове тръгват армии от други, за да изпълнят нечовешките намерения, да отнемат чужд живот, без нито за миг да си зададат дори един прост въпрос: 
"След като Бог е любов, аз какво да избера - призива на Сталин, Хитлер и  Ватикана (или кръстоносците) да лея кръв или учението на Христос?". 

Историческите събития показват, че по-дивите, по-млади и нецивилизовани държави или племена са извършители на най-кървавите войни и походи през изминалите хилядолетия. Те отнемат човешки живот, без изобщо да се замислят за човещина и Божествен смисъл в съществуването ни. 
В този смисъл можем да стигнем до извода, че колкото повече един народ, една цивилизация е развита и осъзната, толкова по-малко агресия и зло ще допуска да се случва около нея. Ще търси мирния път, цивилизования. Защото само Бог създава човешки живот и само той може да го отнема... 
Всичко друго е наше човешко самозабравяне, самонадценяване, самоубиване... 

И когато годворим за тъмни сили, нека ги видим в целия този исторически път кой ги създава - винаги един и същи път се изминава, резултатът също е един и същ. Христос завладява целия свят, без да убие нито един човек и остава да живее в сърцата на човеците хиляди години... 
Диваците и зверовете убиват милиони, за да завладеят целия свят, но не успяват, след тях империите рухват и никой не ги помни с добро...

Хората убиват Христос, не той тях. 

Защо има зло? За да имаме право на избор - добри или лоши да сме...
Злото ще си отиде, когато осъзнаем, че вече не ни е нужно...Когато няма да е необходимо да го използваме за защита от агресията на другите или за да вредим.
То е в нас. Ако не беше в нас, а някъде в Космоса или Вселената, щяхме преди хиляди години да се срещнем с него. И тази среща нямаше да е в наша полза. Защото онези извън Земята са по-силни и по-цивилизовани от нас. И нас ни има заради тяхната добра воля - да не се намесват в правото ни на личен избор да избираме - добро или зло да бъдем. 
неделя, 5 февруари 2012 г.

ЗАЩО ЗЛОТО Е САМО В ГЛАВИТЕ НИ И ЗАЩО, АКО БЕШЕ ИЗВЪН НАС, НЯМАШЕ ДА НИ ИМА?ЗАЩО ЗЛОТО Е САМО В ГЛАВИТЕ НИ И АКО БЕШЕ ИЗВЪН НАС, НЯМАШЕ ДА НИ ИМА?През последните месеци все повече хора се интересуват от темата на 2012-та година - преходът към новото духовно измерение. 
Заради изобилието от информация по този въпрос, която в повечето случаи е взаимноизключваща се, потокът от версии и разбирания е объркващ или забавен, в зависимост от разбиранията на всеки от нас. 


 Интерпретациите на очакваните събития (макар за повечето да не е съвсем ясно какво толкова ще се промени, а и скептицизмът е завладял мнозинството), предвещават наближаването на грандиозни събития... По-любознателните са убедени, че сме избрали да се родим  в най-пиковия и най-значим момент от развитието на цивилизацията ни.  Твърдят също, че скоро ще пораснем (изведнъж явно :) и ще се трансформираме...


За едни новата епоха е шоу, което  се организира веднъж на 26 000 години и само може да благодарим, че сме поканени...


За други - преходът така е накокошинил извънземните и земните в целия Космос, че те водят ожесточени астрални битки с рептилите... Дори се дава за пример и резултат от това земетресението в Шабла от началото на зимата през 2011-та.


За трети "тъмните сили" ги е страх да не се осъзнаем, защото разбират, че губят битката, а досега са се хранили с нашите енергии. Те са ни зомбирали, за  да не се осъзнаем, защото ще загинат без нашата божествена енергия?!? Тези астрални битки ще се прехвърлят и на земно ниво, твърдт още почитатели на небивалиците. Това ще е финалът, пак според тях. Сринати са всичките им бази и бастиони (на кои - рептилите, тъмни сили, илюминатите, лошите енергии?!?). Тази страховита версия допълва, че 90% от децата, които се раждат от около 10 г. насам, са воини. Говори се (но кой го говори това не е ясно), че рептилите са подготвили земетресението в Шабла като цунами и е трябвало да убие поне 150 000 човека (пак не е ясно защо и кои). Спрели са го обаче хората или по-точно онези, които воюват. 


Ние, земните хора, създателите на най-безумните касапници в историята на Вселената може би, не само на Земята, се вайкаме и се чудим от колко кладенеца да доведем вода, за да покажем, че злото не е в нас, а някъде в безкрайните небеса, някакви зли сили водят войни с добрите и положението е повече от страшно... Всъщност - тези безумни войни се водят тук и сега не от извънземните и не в Космоса, а на всички континенти и на всякаква цена с цел някой нещо да спечели от цялата тази касапница, поредна форма за демонстрация на липсата на човещина, на зверщина, на каквато сме способни ние хората, а не тези, които евентуално някъде в Космоса воюват... Защото това зло, което се опитваме да прехвърлим извън Земята и да си внушаваме, че то не е типично за нас, а за някакви тъмни сили, пък ние сме само потърпевши, е лишено от всякакви аргументи...


Друга версия, която все повече набира скорост е, че тези, които се стремят да експлоатират Земята и населението й, повече няма да преуспяват, времето им за осъзнаване изтече (?!?) Злото идва от от желанието на един ангел да се отрече от доброто, защото иска да властва и да е той господар, пишат още във форумите тези иначе интелигентни хора, които обаче не си задават някои елементарни въпроса, които аз ще им задам.
Като допълнение всичко това е направено и в рими:
"Целият Космос е застанал в защита,
Съюзът на Галактиките е въстанал!
Любовта могъщество ще има,
... С нея никой не ще се справи!"Та ето кои въпроси възникват вследствие на всички тези многословни внушения, че злото е в Космоса, в извънзените, във влечугите, пък ние хората сме толкова добри, че чак не е за вярване...


Човек, и без да е чел всичко изписано по темата, първо подозира, че това е детска приказка. После обаче се пита: Ако вярваме в силата на Всевишния - един ангел едва ли може да се противопостави на тази сила. Всяко зло е за да ни учи на добро, а не за да причини зло просто ей така. Ако вярваме в Онзи горе, разбира се... Ако вярваме в друго, може да приемаме всякакви такива теории, но те нямат логика. 


 В крайна сметка щом Бог е любов, ние да вярваме, че злото съществува в Космоса и някъде се водят междузвездни войни и други щуротии - да приемем, че е така... Но какво прави в това време Всевишния? Не може да ги спре? Не ги е предвидил? Зает е с друго? Нали няма логика в това? И защо го е създал това зло, като ни учи да сме добри и да обичаме?

Да се плашат хората с някакви чудовища, с които Всевишният не може да се справи, това е изкривяване на Божествената доктрина - ако вярваме във Всевишния, нека да кажем какво прави той, докато Злото прави каквото си иска? Но никой не дава отговори на тези въпроси...


Цар Давид е казал: "Аз избирам Божието наказание, защото Бог е по-милостив от хората!". Същото ни показва и Христос, който дава изява на  емоциите си след като е залят от гняв заради търгашите, които не пожалват и храма, устремени към печалбата на всяка цена... Но той не ги наказва с цялата сила на божествената си същност, напротив... Те го наказват впоследствие. Хората убиват Христос, не той тях - това е истината за отношението между нас и Божествената Вселена. Какво би се случило с всеки, който дойде на Земята, за да ни учи да сме подобри, да обичаме и да приемаме любовта на другите? Вече знаем какво се е случило. Бог праща сина си на Земята, а хората го убиват! 
Къде е злото в случая? Извън нас? В Космоса? Ако беше така, отдавна щяха да си занулили...Защото имат тази възможност, за разлика от нас. Но не го правят. 
Каква е разликата между нас, хората на Земята и Бог, който ни е създал нас и всичко около нас? 
Огромна! 
Ние сме в толкова ранен етап на осъзнаване, на развитие и на осмисляне на всичко, което ни се случва, че дори е излишно да говорим на тази тема. За да не задълбочаваме тъгата от истината, която трябва да си кажем за самите нас...
Все пак - ако четейки това искаме да си отговорим на въпроса: В нас ли е злото или извън нас, първо трябва да си отговорим на въпроса: Ако Бог е любов, защо на нас ни е толкова трудно да сме добри и да обичаме? Защо ни е по-лесно да сме част от това зло, което в крайна сметка е само в главите ни? 
Защото най-голямото доказателство за това, че във Вселената зло няма, а то е само в главите ни, е фактът, че още ни има!


И за финал - често чувам, че този или онзи е заспал, и не може да се пробуди и да се осъзнае...


Тук отново подценяваме Всевишния - все едно той не е  предвидил  нашето спане или нашето събуждане? Ние с нищо няма да го изненадаме. Единствената ни мисия тук е да се научим да сме добри и да обичаме, а който вече се е научил, да помага на другите. 
Вярвам, че се справяме добре, щом ни има все още!

сряда, 1 февруари 2012 г.

КРАЯТ НА СВЕТА СЕ ОТЛАГА!

ДОБРАТА НОВИНА Е, ЧЕ КРАЯТ НА СВЕТА СЕ ОТЛАГА! НЕ СЕ ЗНАЕ ЗАЩО И С КОЛКО... 


Защо си мисля така ли? Защото през последните петилетки ни внушаваха, че дезедорантите, които ползваме, хладилниците и всичко, което ни заобикаля, така изяжда озоновия слой, че той напълно ще изчезне и "вредните" слънчеви лъчи ще ни обезобразят кожата с ефект, подобен на последствия от ядрена бомба... 
Внушаваха ни, че глобалното затопляне с такава бързина ще ни затопли, че цялата планета ще е един огромен тропически пояс.... А какво се оказа? 
Няма нито глобално затопляне, нито дезодорантите ни са изяли озоновия слой. Всичко е част от играта, която тези самозабравили се мушмороци, поели управлението на света, играят с подплашеното многомилиардно население на Земята. 


Ние, българите, на гърба си изпитваме през последните януарски дни на 2012-та силата на глобалното.... замръзване. При температури минус 20 и минус 30 и то тук, на Балканския полуостров, никой трезвомислещ няма да се хване на опашатата лъжа за глобалното затопляне. 
 По-важното е, че докато ни лъжат, че има глобално затопляне, учените измерват траен спад на температурите през последните 10 години. 
 Хората няма как да повляят на климата, това го казват учените. Политиците говорят за екология, докато замърсяват и за затопляне, за да източват държавите с екотакси, равни на милиарди евро. Отдавна стана ясно, че ни лъжат. 
Четете специалистите, не вярвайте на политиците.
Ето и тяхното мнение: 
Катя Георгиева и Боян Киров са учени от Института по слънчево-земни изследвания -  "Няма нито един научен факт – подчертавам: нито един научен факт, който да показва, че СО2 влияе на промените на климата на земята, нито за затоплянето, нито за охлаждането. Според обективните данни последното затопляне на Земята започна някъде през 70-те години на миналия век, най-топло е било през 1998 г., след това има известни колебания в температурата и от 2005 г. има непрекъснат спад. Да, захлаждане само с 0,1 – 0,2 градуса от средногодишните глобални температури, но това захлаждане е факт. Така че по темата с глобалното затопляне се трупат куп фалшификации." 


Оказва се, че тези, които ни внушават страх от слънцето и от глобалното затопляне, всъщност са виновни за замърсяванията в световен мащаб и създават паника сред хората в цял свят. Така ни създават и страх от слънцето, а ние отлично знаем, че нашите предци никога не са ползвали слънцезащитни кремове и никога не са имали рак на кожата... 
Трябва да сме мислещи, за да не ни манипулират по толкова елементарен начин. А не е трудно да видим и без да сме специалисти по екология и медицина тези толкова опашати лъжи...


За хората няма по-важна и здравословна енергия от слънчевата. Атлантите дори са  носили допълнителни усилватели, за да приемат по-голямо количество от слънчевата енергия. 
 Дънов също подробно говори за слънцето, не случайно и богът на древните българи е Танг-РА - като РА е слънцето в много религии. Така че лукавата и антихуманна идея на тези, които искат да ни манипулират и да сме все по-болни като уж се пазим от слънцето с химични вредни кремове, не е от наша полза. Има природни продукти, с които можем да се защитим, хубав зехтин върши същата работа за кожата ни. Защото всичко, което слагаме на кожата, влиза в тялото ни, в кръвта и вредите след това са огромни.

Но както казва Иван Габеров - докато сме в матрицата, изискваща печалба на всяка цена, животът и здравето на хората няма да имат никакво значение. Затова докато ни внушават, че има глобално затопляне, а ние виждаме друго, докато ни убеждават, че кремовете за слънчева защита ни предпазват от изгаряне, прочетете колко лекари свързват тези кремове с рак на кожата, който е следствие на вредните химични съставки. Докато има лъжи, с цел внушаване на страх и печалба от човешкия страх, нищо добро не ни чака. 


А всъщност докато сме мислещи и знаещи, можем да си спасим кожата :))


И една малка справка от сеизмолозите през последните дни, като в тези райони на света ще е трудно да убедим хората, че краят на света се отлага:
 
- Земетресение с магнитуд 5,6 стана днес в египетския курортен град Хургада, съобщи ИТАР-ТАСС
- Трус с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в източната част на Япония
- По последни данни 150 души са ранени при силното земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер, което разтърси Перу в понеделник, предаде Би Би Си
- отпреди 49 минути - Земетресение от 5,1 по скалата на Рихтер, станало в Румъния с епицентър в района на Вранча, бе усетено слабо в Шумен
- отпреди 11 часа - Силно земетресение с магнитуд 7,3 бе регистрирано край западното крайбрежие на Индонезия, по данни на Геофизичния институт...


Защо искаме да сме еднакви, като безценността ни е в различността

През последните месеци все повече човеци, убедени че са достигнали духовни висини, се палят и бушуват как другите не са се осъзнали, как нямало време, как никой нямало да ни чака?!?


От векове нашите духовни учители ни убеждават, че няма как да накараш хората насила да приемат духовното осъзнаване, ако те не са готови за това. Всеки от нас идва тук с различен път, който трябва да измине. Някои по-рано приключват обучението си и стигат до осъзнаване, на други им трябва малко или много време. Не можеш ученик в трети клас да искаме да се явява на изпити за 12-ти и да ги взима с отличен, нали? В живота е същото...


Вярно е, че и аз съм имала период, в който съм искала всички изведнъж да се събудят, да вярват в ценностите на цивилизацията, а не само в скъпите и лъскави стоки, тоест опитвах се да вкарвам първите класове в последните. Но нямаше ефект - напротив. Срещнах само  явно неразбиране, което предизвика и доза недоверие и отблъскване. 


В България срещам много повече осъзнати хора отколокото в държавите, в които пътувам. Тук мислещите са мнозинство, навън мисленето отдавна е калцирано, защото хора, които мислят, не могат да се управляват сляпо. Светът не е това, което ние виждаме в новините, светът отдавна е със сменена матрица, която няма нищо общо с човешката доктрина. Цивилизация, която се развива върху основата ПЕЧАЛБА НА ВСЯКА ЦЕНА,е лишена от човещина. Ние, българите, трябва да променим точно това. 
Ясно се вижда, че тези, които управляват света, говорят за мир, а правят войни, 
говорят за екология, а предизвикват екокатастрофи, 
говорят за равенство, предизвикват свръхпроизводство с цел свръхпечалби, докато децата измират от глад, 
говорят за разоръжаване, а гласуват бюджети за милиарди, за да създават все по-унищожителни оръжия. 
Това е истината и ние трябва да осъзнаем къде е голямата лъжа - тя е в думите на тези, които ни внушават, че са наш модел за подражание - управляващите американци и европейци.


Ако зависи от нас  - никой няма да гладува, никой няма да студува и ще умираме само по наше желание, чрез възнасяне, както маите... Но това друг го решава, този друг сме нарекли Всевишния и вярваме, че е справедлив. Наистина вярваме!


Духът на всеки от нас е минал през най-срашното, за да стигне до осъзнаване. Грешки, много грешки е имало. Но без грешки, няма опит.


В крайна сметка се раждаме и умираме по решение на Всевишния. 
Труден или лек път имаме, зависи от нас, какви сме ги свършили преди, за да живеем така сега. Никой не ни е виновен за това, което ни се случва. А и вина в живота няма. 
Всичко е съдба, урок, който само ние можем да вземем, тук и сега.


Както казва един мъдрец - Онзи горе предварително знае всичко, което ще се случи тук. И го е предвидил. Така че него няма с какво да изненадаме. Важното за нас самите е да станем по-добри, да се обичаме, за да се върнем пак там, където сме били... В Рая, където няма зло, а само добро. 
Но докато не оценим колко е важно доброто, няма да се отървем и от злото. 
Защото злото е само в нашите глави, никъде в Космоса това зло не съществува... 
Защото Бог е любов!
А не страх и робство, както ни показват тези, които управляват света. 

И ако тях ги има, значи още не сме осъзнали, че Бог ни създава с любов, за да даваме любов и да получаваме любов. 
Докато има и една капка зло у нас, ние е срещаме и този страх,  и това робство. 


И пак стигаме до вечната истина - Онзи горе предварително знае всичко, което ще се случи тук. И го е предвидил.ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...