понеделник, 31 декември 2018 г.

КАЦАЛ ЛИ Е ХРИСТОС С КОСМИЧЕСКИ КОРАБ И КАКВО КРИЯТ УНИКАЛНИТЕ ИКОНОПИСИ В БЪЛГАРИЯ


Преди няколко дни черквата в село Добърско, в която Христос е изобразен с приличащата на космически кораб сияеща аура - меркаба, официално е  обявена за културна ценност от национално значение с предоставен статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Средновековието с категория „национално наследство“, съобщава сайтът СЕЛО.БГ. Предложението е на директора на Национален институт за недвижимо културно наследство.
Години наред легенди се носят за този "космически" стенопис в Добърско, който е сред най-ярките образци на изкуството и християнската култура у нас. Църквата е строена през 1112 година според 
голяма мраморна плоча, вградена пред олтара. През османското нашествие тя е опазена и превърната в непристъпна крепост на Християнството и на българския дух. Никога не е опожарявана или събаряна. Тя е част от 100-те национални туристически обекта на България.
По стените й има над 460 изображения, част от които уникални и различни от наложените канони. Например образите на свети Димитър и свети Георги  са в цял ръст, а не на кон. А при сцената Сретение Господне Христос е с вързана на плитка коса.
Най-голяма популярност църкавата придоби със стенописа „Преображение Господне”, където аурата на Христос години наред бе описвана като космически кораб. С църквата „Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ Разложкият регион се превръща в един от най-популярните обекти за туризъм у нас. 


Запознатите с Библейските канони често се възмущават от търсенето на сензации и извънземни теории за тези стенописи. Които не се срещат само в църквата в Добърско - има ги на много места в България, на Балканите, в Русия и Украйна. 
(На снимката е стенопис от скалния манастир в Иваново - датировка 12-13 век.)
Всъщност така се изобразява сцената на Преображението. От евангелията знаем, че Исус Христос в проповедите си говорел за себе си като предсказаният и очакван Месия (Спасител). След една беседа с учениците си за предстоящите му страдания, кръстна смърт и Възкресение, Исус се изкачва на планината (в евангелията има планини, но да уточним, че в Йерусалим няма и това никара да мислим, че най-вероятно цялото действие от Новия завет е на нашите земи) с трима от апостолите - Петър, Яков и Йоан. Уморени от пътуването те заспиват. И докато се молел, Исус  изведнъж се издигнал над земята и засиял в силна светлина. Лицето му заблестяло, дрехите му станали искрящо бели. Като свидетели на това от небето се явили Мойсей и пророк Илия, които разговаряли с него за предстоящите драматични дни. 
(Стенопис от манастир в Букурещ - 16 век)
Учениците се събудили от блясъка на божествената слава и се удивили от видяното. Апостол Петър казал: ”Господи, добре ни е да бъдем тук! Да направим три сенника - един за Теб, един за Мойсея и един за Илия, и да останем тук, огрени от тази невеществена, божествена светлина, обгърнати от този дивен покой." 
След това пожелание на небето се появил облак и се чул глас: ”Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение! Него слушайте!" Учениците паднали на земята и като дигнали очи, видели единствено Исуса.  Преображение Господне е сцена от Библията, който предшества  Разпятието и Възкресението, т. е. още в земният живот на Исус. Той не "каца" и не “отлита” от земята, а е озарен от небесната светлина. Свидетели на сиянието са трима от учениците му, а целта е да им се покаже божествената същност на техния учител, когото следват, но не винаги разбират. 

(Още един "космически" иконопис - от българската църква в албанския град Берат)
За Преображението разказват евангелията на Марк, Матей и Лука. Ето един от тях  (Марк 9:1-9):
"... И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила. И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Йакова и Йоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия и Мойсея, и разговаряха с Иисуса. Тогава Петър заговори и рече на Иисуса: Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени. И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте! И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Иисуса. А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите."

събота, 29 декември 2018 г.

СВЪЗРАНА ЛИ Е ИРЛАНДСКАТА ЛЕГЕНДА ЗА ФИР БОЛГ С БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ

Историята на българските преселения от изток на запад е ярко запазена и до днес в ирландските легенди за Народа на Болг - Fir BOLG. 
В "Книгата за Нашествията", написна от ирландски монах, е отделено особено внимание на героизма и битието на праисторическите народи на острова, наречени ... FIR BOLG. Тези заселвания предшестват легендата за  Tuatha De Danann (келтска слава). 
Разбира се, преводът на Фир Болг и до днес е обект на всевъзможни тълкувания, за да се избегне връзката на този паметен период в историята на Ирландия с българите и техните преселения, налични в цяла Европа и формирали европейското население. А от изображенията на този тайнствен мистичен народ, описан като Скитски, който е бил поробен след Троянската война и бягайки от робство, достига земите на днешна Ирландия, виждаме огромна прилика с нашите традиции, запазени и до днес в Кукерските събори.
Кукерите, наричани още чауши, бабугери, станчинари, дервиши, старци, сурати или джамалари, са типични карнавални форми, запазени от векове.  Това са мъже, предрешени като зверове или типични персонажи (бабата, дядото, царят, бирникът), винаги с маски на лицата, с чанове на пояса и с кожуси с козината навън. Интересни са имената, които носят тези легендарни ирландски герои - Boan, Semeon, Etar, Gann, Ganann, Gosten, Cnucka, Umor, Dela, Anusht, Adar, Таман, Сенган и т.н. И докато учените се напъват да доказват, че най-вероятно Фир Болг е свързан с името на Belgae и с белгийци, от имената виждаме, че те са идентични и с днешните български названия. 
Неоспоримите факти има за връзката на Фир Болг с българските преселения, предизвикани от заробването на земите на целия Балкански полуостров - бивша Ариана, от елините след Троянската война. Този период е белязан векове преди Христа и е продължил  до подписването на договора с източната Римска империя през 681 г. Римското робство е предизвикало миграция на български племена и в други краищана Европа - Италия и Испания, също и Британските острови, носещи името на българското племе Брити (стара българска дума за бръснати). 
Важно е да припомним, че в писмата си до папа Инокентий, цар Калоян, която настявана за връщане на имперския жезъл и корона, напомня на Ватикана, че българите сме от келто-латински призход. "Кой, освен нас- българите, е наясно с Троянската война", пише още той до папата.
В историята на Ирландия освен Фир Болг има преселения и от Северна Африка - берберите, както и от северните нашествия, споходили цяла Европа. 

Lebor Gabála Érenn ( LGÉ ) разказва, че Ирландия е била заселена шест пъти от шест групи хора. Първите три - хората от Сесаир, жителите на Пархолон и хората на Немед - са унищожени или принудени да напуснат острова.Тя казва, че Ел Болг са потомци на народа на Немед, който е населявал Ирландия преди тях. Една от групите бяга "в северната част на света", една група бяга във Великобритания , а друга група - се връща на Балканите. Онези, които отидоха на север, станали Туата Де Данан (или Туат Де), главните езически богове на Ирландия. Онези, които отидоха в Балканите, станаха Ел Болг. LGÉ казва, че те са били поробени от елините и са принудени да пренесат огромни количества тор върху скалист район, за да бъде пригоден за земеделие.  В Cét-chath Maige Tuired се казва, че те са били принудени да се заселят в бедна, скалиста земя, но че са я превърнали в плодородни полета, като са изхвърлили големи количества почва върху нея. След 230 години робство, те започват преселение, което съвпада с времето, когато израелците напускат Египет. В една голяма флота Ел Болг отплава до Иберия и след това в Ирландия. Водени от петте си вождове, те разделят Ирландия на пет провинции: Ган взима Северен Мюнстер, Сенган - Южен Мюнстер, Генан поема Коннахт, Рудрайж поема Ълстър и Слънга заема Лейнстър. Те установяват високото царство и поредица от девет върхови царя управляват Ирландия през следващите 37 години. Последният върховен крал - Eochaid mac Eirc, е пример за перфектно управление на държавата. За Ел Болг се казва също, че съдържат две подгрупи, известни като Ел Domnann и Fir Gáilióin.
След 37 години Tuath Dé пристига в Ирландия. Техният цар Нуада иска да си раздели острова с БОЛГ, но крал Ел Болг Еохайд отказва. Двете групи се срещат на прохода на Балгатан и последвалата битка - Първата битка на Маг Туир - продължава четири дни. По време на битката, Sreng, шампионът на Fir Bolg, предизвиква Nuada на единна битка. С един меч, Шренг отрязва дясната ръка на Нуада. Въпреки това, Fir Bolg са победени и техният цар Eochaid е убит от Morrígan , въпреки че Sreng ги спасява от пълна загуба. [2] Според някои текстове Fir Bolg бягат от Ирландия. Според други, Tuath Dé им предлага една четвърт от Ирландия като своя собствена и те избират Connacht. Езическите богове (Туат Де) са изобразени като група от хора с магьоснически способности.
Без да стигат до твърдения, историците се опитват да свържат Фир Болг с Belgae. Белгите били група от племена, живеещи в северната част на Галия.
И до днес много източници показват, че жителите на по-изолираните острови край западното ирландско крайбрежие са потомци на Fir Bolg. По-важното е, че тези хора също са смятани за почти преки потомци, тъй като населението на западните острови е останало относително недокоснато и непокътнато от влиянията на цивилизацията и напредъка.
Важно е да се спомене, че Алфред Хадън (английски антрополог и етнограф) съосновава Дъблинската антропометрична лаборатория през 1891 г., "с изричната цел да разбере расовите характеристики на ирландския народ". Хората на островите в западната част на Ирландия - наречени АРАН, внезапно станаха много важни, защото техните „чисти родословия” (като потомци на Ел Болг) означават, че те потенциално държат ключа към произхода на ирландската раса. Междувременно в английския лагер имаше голям интерес да се намерят доказателства, които биха могли да обяснят съществуването на „черно“ или „африканско“ ирландско население и наличието на такова примитивно (бяло) население, живеещо толкова близо до Обединеното кралство. А и ирландците често са изобразявани като английски вестници като „Punch“ и т.н.).

"На каква раса - това е доста очевидно, че те не могат да бъдат Фирболги, ако последните са описвани като малки, тъмнокоси и мургави." 
Тоест - наследниците на Фир Болг са високи, светли и европеидни хора. И до днес на островите са запазени имена, които имат значеине на български - Манастири, Долно, Бурен, Мара и т.н.
 Друга силна теория е, че Ел Болг е синоним на хората, известни на Юлий Цезар с латинското наименование „Белга”, т.е. хората от Белгия, които не биха се подчинили на римското управление и избягали във Великобритания и Ирландия. Определяни са за първите, донесли в Ирландия политически структури и бронзова технология. По-късно те били записани като изхвърлени от Ирландия от още по-технически еволюиралата Туата де Данан, но се върнали при цар Аенгус. И днес на най-големия от Аранските острови - Инишмор, има останки от невероятната древна крепост, наречена Дун Аенгус. Ел Болг продължава да живее в западната част на Ирландия и заедно с Туата де Данаан и милезийците се считат за едно от големите келтски племена в Ирландия.
В  митологичната приказка за „Втората битка на Маг Туил“, текстът  отбелязва, че „тези на Ел Болг, които са избягали от (първата) битка (на Маг Туйрил) са избягали във Фомоар и се установяват в Арран, и в Айлай и в (Ман) и в Ратлин.”
Произход на Fir Bolg
Няколко са версиите - главното стъбло на Ел Болг (но не Ел Domnann и Gáilióin) е клон на Belgae, който се е борил срещу Цезар и е дал името си на Белгия. Затова някои може да са дошли в Ирландия директно от Белгия, а други може да са дошли чрез келтска Великобритания (където мнозина са останали и са описани от Цезар като проблем за римското управление). Т. Ф. О'Рахили отбеляза, че "според ирландската традиция те са същите запаси като британците; и собствената им легенда за нашествие разказва как техният прародител Лугад е дошъл от Великобритания и завладял Ирландия". (10) Но можем ли да намерим допълнителни доказателства?Мисля, че можем. Ето един пример.
Птолемей Александрийски пише географията си на Ирландия през ІІ в. Сл. Хр., Но, както посочва Т. Ф. О'Рахили, тя може да се основава на загубената работа на Питеас от Масалия, която пътува до „Претаниските острови“ (т.е. Около 325 г. пр. Хр. И в двата случая географията на Птолемей включва кратък списък на келтските племена в Ирландия, чиито имена изглеждат представени в Г-галския келтски език или Великобритания, а не в Ирландия. От тях Птолемей съобщава, че Манапиите са разположени в източната част на Ирландия, приблизително в сегашната Ко. Уиклоу.
Въпреки че нямаме абсолютно доказателство, много учени отдавна приемат, че тези Манапии са клон на Менапии, племе на Белга от северната Галия, разположено около устието на Рейн, което яростно се противопостави на Цезар до 54 г. пр. Хр., също произвежда Марк Аврелий Маузеус Караусиус, изтъкнат военен командир на Римската империя, който се е обявил за император през 286 г. сл. Хр. като Manaig, като Monaig и Monach са вариации в правописа.На снимките: Така изглеждат днес къщите на наследниците на Фир Болг на ирландския остров АРАН.

С течение на времето, както отбелязва TF O'Rahilly, испанците Manapii или Manaig, се придвижват на север от Leinster (в който Cúigiú или „Пето“ на Ирландия откриваме Co. Wicklow), оставяйки името си на Druim Monach („Drumanagh“) и на брод, наречен Scenmenn Monach в северната част на Ко Дъблин. В крайна сметка те се превърнаха в Monaig / Manaig в Uí Echach Ulad (West Co. Down), а също така и в квартал Loch Éirne ("Lough Erne") в това, което сега е Fermanagh. По-късно те станали известни като Ел Манах и дали името си на Ферман.
В ирландските сеанши (закон, история, генеалогия), Manappi или Manaig са класифицирани като клон на Fir Bolg, точно както Menapii са клон на Belgae на континента.

Ползвана литература:
1. Lebor Gabála Érenn, редактиран от RAS Macalister. Лондон: Ирландско общество на текстовете, 1938-1956. Том IV, pps. 35-36
2. Céitinn, Seathrún. Foras Feasa Ar Éirinn - историята на Ирландия, редактирана от David Comyn и Patrick S. Dineen. Лондон: Общество на ирландските текстове, 1902-1914, том I, стр. 200),
3. За английски превод на Cét-Chath Maige Tuired вижте отличния уебсайт на Мери Джоунс на адрес http: //www.maryjones.
us / ctexts / 1maghtured.html.
4. Cath Maige Tuired: Втората битка при Маг Туил. редактирана от Елизабет А. Грей. Naas, Co. Kildare: Общество на ирландските текстове
(Cumann na Sgríbheann Gaedhilge), бр. 27
5. Бърн, Франсис Джон. Ирландски крале и високи крале. Dublin: Four Courts Press, 1973. Стр. 106


петък, 21 декември 2018 г.

СВЕТЛИ ДА СА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ


 Скъпи приятели, 
Пожелаваме ви Светли Коледни празници и
Благодатна Нова година!
Нека тези приказни дни
донесат много топлина в домовете ни,
светлина в душите и сърцата ни!

Очакваме ви след празниците - на 25 януари 2019 г., да отпразнуваме заедно Новогодишната Гала-вечер на ПР-агенция VIP Communication
На прага на своята 13-та годишнина агенция за публични комуникации
VIP COMMUNICATION  продължава да насочва усилията си към все по-широкото представяне на значими постижения в различни сфери на бизнеса, туристическата индустрия, здравеопазването, образованието, международните отношения и други сфери от обществения живот.
Новият календар на агенцията за 2019-та – със снимки на призьорите от престижните церемонии през изминалата година, ще бъде представен по време на традиционната новогодишна вечер на 25 януари в най-новия и изискан клуб на столицата – Diligence Club (бившата легендарна Ла Страда). 
През изминалата година VIP COMMUNICATION получи поредно признание – Организацията на Обединените Българи съвместно със Салон Журналист към СБЖ връчи отличие за Родолюбиви каузи „Будител 2018“ на управляващите съдружници на агенцията  PATRICIA KIRILOVA  и Дончо Георгиев. Военни организации отличиха агенцията с почетен плакет „Шипка“ за популяризиране на вековната ни история сред подрастващото поколение.
 За поредицата си от инициативи, свързани с популяризирането сред бизнеса на кампанията за съхраняване на човешкия ни ресурс и поощряването на младите хора, които искат да останат в България, управляващите съдружници на агенцията станаха Коледна корица на сп. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, медиен партньор на събитията ни през годината.
По традиция VIP COMMUNICATION стартира събитийния сезон с церемонията Balkan BUSINESS AWARDS 2019. Тя ще отличи най-значимите постижения на компаниите, които усърдно работят и допринасят за развитието и инвестират в бъдещето на икономиката на Балканите. Подробности в нашия сайт - http://vipcompr.com/.

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...