неделя, 16 юли 2017 г.

ПРЪСТЕНИТЕ НА ЦАР КУБРАТ ПРОГОВОРИХА! КАКВА Е ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ?Неизвестни и неочаквани факти от българската история излизат наяве след разчитането на три от пръстените, намерени в могилата на великия български държавник Кубрат. Освен титлата ЦАР, истинското име на Аспарух, което изобщо вече не звучи персийско и ранното Христианизиране на българите от Стара Велика България какво още можем да научим от разчитането на Кубратовите пръстени?
Интердисциплинарният екип „Руните говорят“ в състав: Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев и Николай Иванов, Даниел Калчев - прави сензационни открития относно живота и управлението на нашия велик владетел Кубрат! В екипа ни, нетрадиционен според представите на академичната общност, са включени хора от различни сфери на науката, всеки силен в своята област.
Събрани заедно, ние ставаме единно съзнание. Най-любопитното за нас е, че почти не се познаваме визуално. Работното ни място е социалната мрежа Фейсбук, чрез която се обединихме в името на Род и Родина. Работим всеки ден, безвъзмездно и неуморно, като даряваме от знание за истинската ни история, защото то е за българите, а не за лична облага и полза.

- Какво ни разказва съкровището на Кубрат, открито точно преди 105 години в Украина, с.Малая Перешчепина, Полтавска Област?
Първо трябва да обясним, че това не е гробът на Цар Кубрат, както се спекулира. Научният термин е кенотаф –мним гроб без тленни останки, построен на особено важно място. Академичната общност, ако въобще има такава вече в България, трябва да е наясно, че всички български царе са погребани на родна земя!
В конкретния случай имаме царско съкровище – датирано още преди приемането на християнството и предмети от самото покръстване на Цар Кубрат – приел името на едни от апостолите на ИСУС - Тома.
Сред съкровището са три пръстена, единият от които е с много дълъг текст – този на българския владетел.
Върху пръстена на Цар Кубрат или Тома са изписани най-важните събития от историята на българите и има пълно описание на българската държава към датата на неговото царуване, на царската фамилия и покръстването или приемане на християнството от трите български племена, под скиптъра на Цар Кубрат. Друго, което е важно, че има изписан завета на великия български Цар Кубрат – неговите наследници да пазят учението на християнството чисто и да владеят, и пазят исконната българска земя на Балканския полуостров – Едем.

- Каква е ролята на Йоахим Вернер?

- Тезата на Йоахим Вернер - „налице е не обикновено съкровище, а останки от погребение на виден представител на аристократичната върхушка на номадски народ, обитавал южноруските степи през VII в.” е безкрайно некомпетентна и по същество обидна за всеки що-годе запознат българин с нашата история. Първо, Цар Кубрат е владетел не само на трите български племена, а на първообраза на федерална държава, в която влизат множество царства на тирейски (български) племена от Кавказ и Урал до р. Висла и гр. Будапеща. Второ, т.нар. „номадски народ” е построил множество градове на територията на империята, управляваната от Цар Кубрат. Трето, фантасмагориите на Йоахим Вернер за «задгробния живот на погребания вожд» и художествения стил на обредните предмети нямат нищо общо с обредността и култа на Царя-Първожрец преди приемане на християнството и тези след неговото покръстване и превръщането му в пазител на чистото учение на ИСУС. Четвърто, Йоахим Вернер е верен последовател на друг немски учен-фантаст Йеронимус Волф от XVI век, създател на кабинетното понятие Византия и „Корпус на историята на Византия” в поредица от 34 тома – надминал барон Мюнхаузен в неговото творение по измислици и фантазии за историята на Източната римска империя. Тази история на Източната римска империя, която е създадена от Цариградската Патриаршия в срамен сговор с Ватикана за да бъдат разединени и владени държавите на изток и на запад на тирейските народи (на практика почти цяла Европа, част от Азия и северна Африка), да бъдат противопоставяни една на друга, да се заличи историята на българите – наследници на първият царски тирейски род, на Орфе (й), Богородица и ИСУС. Трябвало е да бъде заличено кой народ е създал Великата тирейска цивилизация, която е фундамента на човешката цивилизация.
За гореописаните «заслуги» немския «историк» Йоахим Вернер е избран за чуждестранен член на БАН през 1984 година от нашите «учени».
Българските учени могат и следва да са обективни изследователи на истинската българска история, без комплекси за малоценност, да не очакват чужди „учени” да ни разказват нашата история, тъй като в повечето случаи до сега тези разкази са ненаучни и антибългарски.

- Какво е писмото върху тези пръстени?
-
Писмото е комбинирано от нашите древнобългарски руни, които са основата на всички писмени системи в света и азбуката на Тот, което се казва и в самия пръстен:
„На Аза (душата, епифизата) за Светлината (Азо ра) и съдбата писха през вековете на божият слуга Тот с Богатството (азбуката).
Ясно се казва и кой ще прочете пръстена. Става ясно, че това може да бъде само българин. „Битието (животът) на царя добре скрито в Кръста е. И с магия ще се прочете от клоните (българи) на царството. Дървото (родът, от който произлизаме) с ръцете си ще посеят и построят.
От Жреца Цар (есеиа-жрец, мъдрец, есеите-кастата на Исус) с ръцет, с вати (ватан-първоезика на руните, нишката). Умът от Извора ще им дари! И ще се радва, и ще спрат мъките в ковчега когато от Светлината ще се посее!”


 - Защо твърдите, че Кубрат не е кан/хан, а цар?
- Ние не твърдим, а го доказвам! В пръстена ясно и то не един път е написано:
"Кубрат Е и Т’Сара, и Хляба!”. Друг е въпросът, че до ден днешен никой не е потърсил и не е обяснил какво означава самата титла цар. Оригиналното звучене е Сар, но както знаем докато един език стигне до ниво аналитичен, какъвто е родният ни език или обяснено – език, в който морфемите (най-малките смислови единици в езика) могат да съществуват самостоятелно и се смятат за отделни думи се използват така наречените определителни членове. Самото название показва, че те членуват. В пръстена на Цар Кубрат се използва Т' и става Т’сар-царят. След известен период те се сливат и се преобразуват в буквата ц, въпреки, че е запазено съчетанието тс в много думи-детски, Комитска, датски и т.н.
Самата дума идва от амазихт, езикът на берберите-племена, населяващи днешна Африка, които също са обучавани от нашите предци, доказано от генетика, антропология, език и традиции. Публикуван е доста обширен материал от нашия екип на тази тема. Това става някъде около 2500 г. пр. Хр.
Амазихт е един от най-древните езици в света, както и неговата писмена система, която произлиза от нашите кунаи (руни) и носи името тифинаг (тифтинг).
Грешно е да се смята, че бербер идва от турски език - в българския няма турцизми. Турският език е сбор от много езици. Не означава и варварин – berber идва от глагола в бохарският египески диалект borber – бутам, боря и beri: beri- нов, млад; или berber – сварен. В нашия език има две значения сварен-сготвен и сварен-диалектна форма на заварен. Казано на съвременен български - младите заварени (местни) воини. Да, те наистина са били воини. Самите те се определят като Свободните хора. Думата САР буквално означава без примеси, в случая - чистокръвен. Тук трябва ясно да се каже, че престолонаследникът винаги е първородният син, а ако няма син, титлата може да се приеме от брата на владетеля – това е обичайното право на първия управляващ род.

Това обяснява и традицията на царските и аристократични династии до днес-да не се изкривява кръвната линия на потеклото. Що се отнася до думите КАН И ХАН, когато не се познава семантиката (значението на думите в езика) на езика се греши, но нямаме достойни „учени” да си го признаят и да се подреди един път завинаги историята такава, каквато ни я разказват артефактите. Обяснимо е и защо ние не получаваме хонорари за нашата дейност, не получаваме и титли, а те точно обратното - и ако признаят, губят всичко! Но това е въпрос на личен избор и съвест!
1. кан-част-Кан Ас ю Биги - Част от звездата на бигите, нарицателно име на българите. Имаме доста запазени думи с таза база - кана, кантар, канта, канче и т.н.

2.1. хан- закон, законен. 2.- полк, военен термин.
Дълбоко ненаучни и несъстоятелни са различните теории за българския произход – туранска, иранска и прочие. Тези теории се сриват, като пясъчни кули с днешна дата, за да изгрее величието на историята на Българският народ и България! В никакъв случай не трябва да се мислим за Богoизбрани, за всеки има място под Слънцето, както се казва всички сме божии чада!Ние имаме по-велика мисия!
Богoизбрани сме! ДА ПАЗИМ ПОЗНАНИЕТО И УЧЕНИЕТО, ДА СМЕ УЧИТЕЛИ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ - ФАКТ!!!
Органът,с който говорим, ясно го показва: Уста - означава Учител и отново идва от амазихт берберският език. Уста Кольо Фичето е най-яркият пример.
Думата език е с български и албански бази -ез-извор, ик-диалектно на излез – от извора излязъл. Българската история е част от историята на Великата тирейска цивилизация, а тя е фундамента на историята на човешката цивилизация! Изненадите от нашия екип тепърва предстоят- разказ от пръстена на Бела от Абдера - съпругата на Астир, познат ни под неправилното име Аспарух. Всички наши последователи и врагове трябва да знаят: Ще се борим докрай за пренаписването на историята ни и ако все още има „учени”,които да са българи по дух, нека си помислят върху думите ни!
- В пръстена има и пророчества,какво гласят те?

- Да,така е ще го цитираме: „Огнена девойка ще се роди! Слушайте я за написаното и да пише от потеклото! Нейното е да види Тис заровеният с анкха (живота)! И родовете да изкове с ръцете си тази!
Сама ще съшие руните и Управляващия Род ще скове! С Божията сила влиза и ражда я в Царството, от тишината ражда я Тис. И от заровените камъни на Мисзо(исус) ще види, ще прочете и ще се завърнете!”.


Едно интервю на Патриция КИРИЛОВА4 коментара:

 1. Великолепна статия!
  Благодаря!
  Дали сме толкова много на Света!Крайно време е Истината да излезне наяве!!!
  България ще бъде! Възкръсва като птицата Феникс от пепелта, отърсва се гордо и заявява :"Била съм преди векове, и ще бъда!"

  ОтговорИзтриване
 2. Много ви харесвам! Целият екип 2 сме ти на сърцето и се надявам да сте винаги в него и когато няма да съм на Земята!!! Сетих се за още нещо - преди почти двайсетина години човекът, който възкреси дружеството на Димитър Съсълов - Димитър Димитров, по онова време депутат от НДСВ реши да ми подари книгата нао Самия съсълов - "Пътят на България". Тогава май не й обърнах достатъчно внимание, но тия дни се сетих за нея и за авторът й. Вие, Екипът, какво мислите за този човек и неговия необикновен труд - въпросната книга? Благодаря предварително за отговора и вниманието ви към мен!
  ДедоВладоПуенсионерчеНемладо

  ОтговорИзтриване
 3. Откакто се помня, чета за "орела на Аспарух". Става дума за сребърния орел от с. Вознесенка, Украйна, на който някои побързаха да разчетат монограма като ЕСПОР (Есперих/Аспарух). Само че този монограм съвсем ясно се разчита като ПЕТРОУ (Петру -"На Петър"). За сравнение вижте монограма на печата на митрополит Петър (6-7 в.) от колекцията на Дъмбартън Оукс, Вашингтон, който е идентичен с този на "сребърния орел на Аспарух", но на обратната страна пише "митрополиту" (μητροπολίτου). Да не би да се окаже, че Аспарух е бил митрополит? :) Ето до какви безумия може да доведе полетът на фантазията, мотивиран от "родолюбиви пориви". Орелът си е типичен късноримски легионерски знак - аквила. Няма Еспор, няма хан, няма прабългарски беркути.

  Кубрат като личност няма. Няма нито един известен ми документ с такова име, който да има доказателствена връзка с българи, с владетел на българи, или изобщо с България.
  Той е събирателен образ съшит произволно от историчарстващи титуловани величия, от няколко личности:
  - Курт (Именника) - Кетрадес - Хорбат/Хорват (от пръстена)
  и още 1-2, за които сега не си спомням точно.
  Но Кубрат няма никъде, никакъв, и в никаква връзка с българи.
  Или ако има Кроват си е живял в Илирия/Панония и никога и никъде отвъд делтата на Дунав. Както пишат хронистите, той е бил "господар на uni, vulgares & contragenses". А т.нар. хуни и българи от цели 2 века преди това се подвизават точно в Панония. Контрагентите(съюзниците) вероятно са по-късните "кровати
  И най-вероятно Теофан да е бащата на Аспарух Потърси да видиш оригналите на източниците и виж там пише ли за българи, пише ли за Кубрат и пише ли за договор. Достойно за титлата "изсмукано от пръстите менте на века" Събития от Македония се телепортират на Дон
  Хора с имена Кетрадес и Кувер се преименуват в Кубрат. Панония става Кавказ. Абе чудесата на българската историческата наука.

  Та тази история със снопа пръчки е само един добре съчинен мит. Още у Езоп(тракиец) има басня с такова съдържание, пренаписана в стихове през ІІ в от н.е. от Бабрий и носеща заглавието „Селянинът и неговите синове”. http://www.bglibrary.net/ebooks/17en/en-bg-bashta-sinove.php
  У нас се знае точно кога се е пръкнала тази история - през 1882 г.в Пловдив излиза "Кратък учебник върху българската история, от най-старо време и до днес", със съставител Стефан Бобчев, в който е включена същата легенда, като в „главните роли” вече са хан Кубрат и синовете му. Откъде ли авторът е почерпил извори за да я включи в учебника, който е иначе копие на историята на Константин Иречек...хаха...

  Титлата на българските владетели до преди 1018 година:
  КАНАС не е нищо друго освен един стар вариант на титлата КНЯЗ, а пълната титла КАНАС У БИГИ има значението КНЯЗ В БОГА ( КНЯЗ ОТ БОГА). Гърците дават превод EK TEOI ARXONTOS – от Бога владетел ( владетел в Бога).
  Никъде в изворите, в хрониките, по каменните надписи няма ХАН, нито КАН! "кан" и "хан" са една и съща дума произнесена по два различни начина. ХАН(КАН/ KHAN| е титла на монголо-тюркските владетели от Чингис( 1162 -18 август 1227) насетне. А българите не са нито монголи, нито тюрки.Впрочем има регистрирана тракийска титла AKENAS – VIII век преди Христа.
  Титлата е KANAC BIГI. Канас У Биги - Княза от Бога. BIГI - БИГИ е падежна форма на Бог.
  Бога, Бага, Биги. Канас е княз . Канас = Кня(е)с(з) Ако премахнем гласните то става още по ясно - Кнс =Кнс(з).
  КАНАСИ – Линеар А, документ с регистрация Ко za 1c – от преди 3800 години.
  АКЕНАС – Фригийски надпис W-07 – от преди 2710 години.
  КАНАС, КАНЕС – Старобългарски надписи от ранното Средновековие – IX век.
  КЬНѦЅЪ – Писмени паметници от Х век.
  КЪНѦЗЪ – Писмени паметници от XI век.
  КНЕЅЪ- Писмени паметници от XVII век.
  КНЯЗ –Писмени паметници от XIX век.
  КНЯЗ – Най-ползваната форма през ХХ и ХХI век.
  Княз е висшата титла! От нея по висша няма! За пример- Княза на Мрака и Княза на Светлината! Е, отгоре е само БОГ!

  ОтговорИзтриване

ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СМЕ НЕЗАВИСИМИ, АКО СМЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ

Съвременните българи свързват Деня на Независимостта на България - 22 септември, с бегли исторически познания и с много тежък трафик на КП...