вторник, 14 април 2015 г.

КАК РУСНАЦИТЕ ТЪРСЯТ ИСТИНАТА ЗА ПРОИЗХОДА НА АЗБУКАТА, НА КОЯТО ПИШАТ


Руските групи за древна история продължават да търсят поне един що годе логичен аргумент в подкрепа на това, че азбуката, на която пишат, е с гръцки произход, както учат в училище - чудят се какво  общо имат с глаголицата на Кирил и Методий, както отново ги образоват, та и нас също...
Сега са изнамерили някакъв доктор на философските науки да ги просвещава, че преди сакралната глаголица е имало друга азбука и тя била пак славянска...
А дали не пишат с буквите, които им е дала България в далечните средни векове? Тяхната история мълчи по този въпрос. Ето с какви фалшификации промиват мозъците им:
Как писали славяне до крещения Руси? Зачем Кирилл и Мефодий переделывали славянский алфавит?
Официальная наука убеждает, что умением писать мы обязаны Византии,
Похожа ли дохристианская письменность на то, как мы пишем сейчас? Почему славянское письмо трудно разобрать современным читателям? В чем заключается искусство «пляшущей» строчки? Свою точку зрения на эти вопросы раскрывает доктор философских наук, профессор Валерий Чудинов.
Дохристианское славянское письмо существовало в двух вариантах – считает профессор Чудинов. Сакральное слоговое письмо сильно отличалось от более позднего и простого буквенного. Почему сакральное письмо – руница – была доступна не каждому? Кто в древней Руси читал «по слогам»?
Действительно ли славянский алфавит появился раньше латинского и греческого? Какие находки свидетельствуют об этом? Зачем, по мнению профессора Чудинова, Кирилл и Мефодий стилизовали славянское письмо под греческое? Как строчные буквы заменяли скорописью? Почему славянам не пригодилась буква «i»? Как большевики во главе с министром культуры Луначарским избавились от наследия Кирилла и Мефодия? Что сегодня представляет собой славянская письменность?
https://www.youtube.com/watch?v=LMnutEYWTiY

Та моят съвет е да хвърлят едно око на Коптската азбука - така я учат египтолозите по цял свят, азбуката, от която са тръгнали да дешифрират средноегипетския.
Публикувана е в книгата Middle Egyptian, James P. Allen, издание на Кеймбридж, 2010 г. Забелязва се явната прилика с нашата азбука, не с гръцката.   Дори самият учен в книгата си е отбелязал  десетина звука, които са директно египетски и ги няма в гръцкия. Гърците, поради преселенията си от Етиопия и Египет, поради семитския си произход, нямат редица звуци, които ние българите сме горди да имаме:
Коптският Бохарски език, да припомним,  е възникнал 1 в. пр. -1 в. сл. Хр. Или 10 века по - стар от светите братя Кирил и Методий....

Няма коментари:

Публикуване на коментар

КАК АРХЕОЛОГЪТ КРАСИМИРА ЛУКА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА ЮНЕСКО И СЕ ОКАЗА НЕУДОБНА

   Археологът Красира Лука е заръвшила  археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е председател на Българско...