понеделник, 27 октомври 2014 г.

СЛАВЯНСТВОТО - ИМА ЛИ ТАКОВА ЧУДО


.
СЛАВЯНСТВОТО Е СЪЗДАДЕНО КАТО ТЕРМИН ОТ ИМПЕРСКИТЕ АМБИЦИИ НА ПЕТЪР ПЪРВИ, ЗА ДА СЕ УНИЩОЖИ ЗНАЧЕНИЕТО НА АРИИТЕ КАТО СЪЗДАТЕЛИ НА ДНЕШНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
ЗАТОВА СМЕ БОЛГ+АРИИ - БОЖИЯТ НАРОД. В ПРЕВОД НАШЕТО ИМЕ НА СТО ЕЗИКА ОЗНАЧАВА ТОЧНО ТОВА.
Цитати: "До 18 в. никой източноевропеец няма понятие, че е славянин. Преди Петър І и Екатерина ІІ и руснаците нямат понятие."
""За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593 г. - дотогава „slavi” е всъщност „sclavi" - във византийските извори.
Прозвището СКЛАВИ се е използвало от византийските църковници-хронисти в смисъл на “роби” или “нечестивци” - так са наричали не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите.
/Става дума за "полуарианите" - така в Цариград и Рим наричат Българската църква./""
""Странно защо в учебниците по история няма нито едно автентично изображение на “славяни” или “славянски войни”? Изображенията на славяните в нашите учебници са съвременни (?) рисунки.
Историците така и не успяха да открият автентично „славянско” селище а посочените като такива са само по предположения"".
"В книгата на Орбини - наречена" Библията на славянството" българите са представени като разорители, грабители и убиващи жестоко. В такава светлина се описват цар Калоян и победите му над латините, и на цар Самуил над гърците.
Орбини стига до абсурди и заявява, че “...българите се възгордели повече от всякога, защото вкусили от радостите и богатствата на латинците и като завзели някои техни земи (!?), веднага продължили напред...” и още “..този тъй войнствен народ да не е показал вродената си жестокост “ и “... Тази тяхна страшна жестокост, заедно с другите, изпитал върху себе си и император Балдуин”.
Цар и царица въвеждат "славяните" в Русия
В края на 16 век Русия още не е Велика сила и не е съпричасна на илирийската идея, а току що е завладяла Казан и е покорила волжките българи, за които Орбини нищо не казва."
ПРИЗРАЧНОТО ПОЯВЯВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ НА ЮГ ОТ ДУНАВ
Народността на старите македонци 
д-р Ганчо Ценов
Дали е имало славянско идване... Историята не знае нищо за някаква славянска държава на Балканския полуостров. Тук е имало и има само държави на българи и сърби, а не и на славяни.
Онези, които казват, че е имало славянско нахлуване, разправят за това нахлуване следното: Славяните до 5 век живели на север от Карпатите, в Галиция. Към края на 5 век и началото на 6 век те минали Карпатите и заели Дакия, днешно Влашко, след това минали Дунав и завзели Тракия и Илирия.
А когато се пита – къде са старите жители на Дакия, Тракия и Илирия, се отговаря, че те били унищожени от славяните. Това предположение се опровергава от фактите. Защо славяните, които са унищожили толкова тракоилирийци, не са основали своя държава? Щом славяните били унищожили толкова свят, колкото никой друг народ на света не е правил досега, трябваше да създадат една голяма славянска империя. Такова нещо няма. Вместо това ние намираме славяните покорни роби на гръцката Византийска империя. Победителите били станали роби на победените. Откъде се взеха гърците, които управляваха Балканския полуостров, ако славяните наистина бяха унищожили тук всички гърци и тракоилирийци? Като се имат предвид тези факти, има ли някакъв смисъл теорията, че славяните били унищожили тракоилирийците?
След това се разправя, че тези храбри и жестоки славяни, които тъкмо били изтребили всички тракоилирийци, щом видели една гола, боса и дива тюрко-българска ордица, безропотно навели глави и пожелали да бъдат управлявани от нея. Може ли човек да приеме тези парадокси?
Как славяните унищожили тракоилирийците, най-храбрият народ на старата история, а гръцките селища по брега на Черно, Егейско и Мраморно море не могли да унищожат? Те унищожили илирийците до Адриатическо море, а албанците не могли да унищожат?Няма коментари:

Публикуване на коментар

КАК АРХЕОЛОГЪТ КРАСИМИРА ЛУКА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА ЮНЕСКО И СЕ ОКАЗА НЕУДОБНА

   Археологът Красира Лука е заръвшила  археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е председател на Българско...