четвъртък, 29 ноември 2012 г.

ЖЕНИТЕ - РОБИ В ПАТРИАРХАТА, МЪЖЕ В МАТРИАРХАТА?


Усилено опитвам да запазя мъжкото в мъжете, но явно матриархатът така бързо навлиза в съзнанието на всички, че борбата е обречена....
През последната година особено забелязвам, че единствените, които искат услуги от мен, помощ, съдействие, подкрепа, съвети, които плачат като недобозали бебета от най-малкия проблем, са мъжете.
А тези, които се готови да помогнат и да спасяват в трудни ситуации, са..... жените.
Май е време да приема реалността?

КАКВО ДОНЕСЕ НА ЖЕНИТЕ ПАТРИАРХАТЪТ?
Винаги ми е било интересно защо някои религии така аборигенски се отнасят към жените - освен, че ги нареждат по значимост след кравите, овцете и козите, ги увиват в чаршафи и дори очите им не се виждат.
Да не говорим за полигамията и за странния им господарски подход - да ходят пред жените като създатели на света и да ги отделят на други маси, а те като башибозуци да се ширят далече и по мъжки.
По този повод в разговор с младия мъдрец Влади Данаилов стигнахме до тежък спор: "И ти трябва да се загънеш с чаршаф, да не подлудяваш мъжете. Всеки мъж като види хубава жена и полудява, не може да мисли за друго"....
Значи изводите са:

1. Мъжете са доста лабилни, щом заради жени спират да мислят;
2. При нас жените няма такъв проблем - никой мъж не може да ни наруши баланса;
3. Следователно жените са по-съвършени от мъжете, което е ясно и без да го казвам;
4. Според мен е много по-логично и естетично мъжете да са забулени с чаршафи - за да заживеем в един по-красив свят;
5. Едва ли някой може да оспори, че жените са по-красиви, а явно и много по-съвършени;
В крайна сметка - единствената причина мъжете в цял свят и хилядолетия наред да ограничават жените и да ги мачкат, а ЕС чак сега се сети да дава равни права на половете, дори Джон Ленън го изпя в рими: "Жената е негъра на света", е че като физически по-силни, но напълно осъзнали безсилието си пред слабите жени, използват силата си по най-вандалски начин, за да смачкат по-хубавата част от света!
Но надявам се това няма да продължава вечно...

Най-големият страх на мъжете си остава женското начало, което явно от създаването на човеците е било проблем не само за Адам, но и за първата жена, която е била създадена като него по подобие на Господ Бог, а не като Ева - създадена от единственото ребро Адамово без костен мозък.

Това е една от най-интересните и все още неизследвани библейски теми, които водят до хилядолетия потъпкване на правото на жената да е равна на мъжа.

Ето и цитат за това странно различие между жените, което виждаме и днес - свободните и независимите, а от друга страна - кухите лейки:

"В един от текстовете на Кабала, написани през 13-ти век - Sefer ha-Zohar ("The Book of Splendour") от Spaniard Moses de Leon (c. 1250-1305), се казва така:
"По времето, когато Йехова създаде Адам, той създаде и жена, наречена Лилит, която също като Адам бе взета от земята. Тя бе дадена на Адам като съпруга. Но възникна спор между тях и тя изрече забраненото име на Йехова и бе прокудена." Т.е. конфликта е между мъжа и жената, между Адам и Лилит. Ето обаче защо:В Alpha Beta of Ben Sira (Alphabetum Siracidis, or Sepher Ben Sira) е обяснено, че конфликтът между Адам и Лилит възниква, защото Адам искал да подчини Лилит на авторитета си, изисквайки от нея да лежи под него по време на съпружеския акт.
"Защо трябва да лежа под теб?" попитала тя "Аз също бях създадена от пръст и следователно съм ти равна." И, когато Адам се опитал да я подчини чрез сила, Лилит в гнева си изрекла магическото име на Бог, което било забранено, издигнала се във въздуха и го напуснала."


Няма коментари:

Публикуване на коментар

НАШИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СЪС СЕНЗАЦИОННИ РАЗКРИТИЯ ЗА ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Интердисциплинарният изследователски екип „Руните говорят 2“ с ново откритие, което показва какви вреди нанася иманярството върху бълга...