сряда, 10 август 2011 г.

КАКВО КРИЕ БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И ЗАЩО ТОЛКОВА ЦЕННИ ТАЙНИ, ПАЗЕНИ ОТ ВИСШИЯ РАЗУМ, СА ПОВЕРЕНИ НА НАС, БЪЛГАРИТЕ

Всеки от нас постепенно започва да осъзнава отговорността и силата, която ни носи това, че сме българи. Късметлии сме, че точно ние и то в това интересно време сме родени на тази земя. Знаете вече предполагам, че българин не е етническо понятие, а духовно състояние и ангажимент към света като цяло. Духовни учители. 
Скоро ще разберем, че мнозина, които интуитивно от различни точки на света се насочват към страната ни и заживяват тук, са българи по дух. Независимо къде са родени. И те ще бъдат наречени българиТОВА ГО ЗНАЕМ ОТ ДЪНОВ И ОТ СЛАВА СЕВРЮКОВА, ВАНГА СЪЩО Е ГОВОРИЛА НА ТАЗИ ТЕМА: Докато има живот на Земята, българите не ще изчезнем. Затова, казвам ви, богоизбрани сме. Други народи ще се заличат, ние не.
           Въпреки упадъка, трябва да се гордеем с народността си. Открай вре­ме сме изпращали в забвение най-страшните пороби­тели. Не трябва да търсим признание, че носим горд дух, а да го заслужим. Предстои да бъдем почита­ни в Европа и по света! От племето ни ще излязат умни същества. Ще го прославят извън пределите на страната. Радвайте се, че живеете в България!
          
            В Библия­та е казано; „Последните ще бъдат първи". Помне­те -от България ще поеме по земята голяма Мъд­рост. Тепърва светът удивен ще узнае онова, което племето ни е дало на Човечеството. Висока е тая чест. Колкото до славяните, на тях принадлежи Бъ­дещето.
         „Ще изтекат черните времена. В България нещата ще се проме­нят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат (предМилена Нейкова).
          Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Затова ви казвам: гласувайте, кой как желае, но гласувайте! Отреденото ще стане, ала всеки трябва да поеме и лична отго­ворност, за да извърши България своята нелека мисия!"
             Пророчицатасочи пръстите на ръцете си: „Два пъти по ей толкова правителства ще се сменят, докато се яви човек, който да не мисли единстве­но и само за собствения джоб..."
            „Разпънати на кръст между Изтока и Запада, между Севера и Юга, пред нас се откроява един единствен избор - Духовността.
Към него нито Западът, нито Изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени да обогатим све­та. А и в миналото сме го правили..."
              Неоценим е психичният заряд на българина. Страната ще преодолее кризата и укрепне. От богоизбрания ни народ ще се роят бъдещи духовни водачи. Това не е случайно - писмеността на сла­вянското племе преди повече от хилядолетие се яви чрез нас. Предстои ние да разширим неговата кул­тура. Това е кармично предопределено.
Помнете, ще удивим ЧовечествотоРодените сред нас откри­тия ще впечатлят света. Тепърва ще се узнае и за приносите ни в историята. Ще дадем на чо­вешкия род големи умове. В областта на наука­та, та дори и в омразната напоследък политика. И това ще стане, но вече по-късно във времето, когато се превърнем в равностойни членове на Европа.     (годината е 1990)
Хората ще заживеят обединено. Границите ще отпаднат, но отделните народи ще запазят самобитност. Едва тогаз България ще роди значими политици-обединители.
Големи умове, помнете, предстои да излязат от нашето племе. Със световен принос в много области на човешкото знание - наука, филосо­фия, изкуство. Тогава страната ни ще е повече от Швейцария. Ще сепревърне в малък примамлив
световен оазис.
            Българското племе никога, ама никога не ще бъде заличено от лицето на земята. Други наро­ди, ще изчезнат, ние - не. Помнете - НИКОГА! Събудената мощ на духа на българина е голяма. Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които сега я напускат един ден горчиво ще съжаляват.
„Таман страната ни ще се пооправи и светът ще тръгне на зле. Но ние тогаз вече ще сме на завет за онова, което иде... То ще трае наполовина на време­то на Втората световна война..." (пред Красимира Шопова).
             Слава Севрюкова конкретизира времето на някои геокатаклизми: „Те ще са на етапи през известни интервали. Към третото десетилетие от вто­рото хилядолетие ще е началото на злокобните събития. Част от тях ще са между 2025-2032".
        „Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя... Оцелелите ще са горе, по високото. Затова България - преобладаващо планинска стра­на - по-слабо ще пострада при бедствията."
Виждам, хората след столетие ще обитават жилища не по-високи от четири етажа. С равни покриви. В синхрон с естеството на природата и на човеците едни с други. Границите на държавите ще избледнеят(пророчествотое от седемдесетте години на миналия век).
         „Държавата ще се срине. Ще се из­редят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат. Напротив - ще я крадат. Щеминават тия, ония... И ще дойде жена, която ще оправи нещата. Това ще стане към 2017-2018 го­дина. България ще се изправи на крака едва тогаз." (пред инженер Стамен Стаменов, прези­дент на Асоциация "Феномени").
 „С промяната много лидери и правителства ще се сменят. Най-сетне начело ще застане жена. Ще възвърне в политическия живот истинското родолюбие и забравените изконни ценности. Това ще ебелег за изплащане на българската карма. Тогава ще се оттласнем напред. Ще настъпи неудържим раз­цвет във всички области." (пред Красимира Шопова още преди 10.11.1989 година)
 „Ще настане чудо през XXI век в Родината."
            България ще я спаси не толкова възстановената икономика, колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се стремим да бъдем център на Светлината.
И в най-тъмни години не угасват лъчите сред будните синове на нашето племе. Все има проблясъци. Но българинът е склонен към леност. Обогати ли се материално, забравя духовното. Тъй е и при дру­гите народи. Затуй сме в недоимък. Но тази период няма да е безкраен (1990 г).
В едно от оптимистичните си прозрения Слава Се­врюковавнимателно загатва: „Да знаете - духът на библейския Давид вече се е превъплътил в Бълга­рия."
Отказвайки да разкрие самоличността му, пророчицата го съзира и щрихира - момче на 7-8 години. Това е през 80-те на миналия век, пред доцент Лилия Методиева и други от обкръжението й споделя:„Държавата ни ще изпадне в критично състояние на границата на оцеляване. Когато е на ръба, духът на превъплътения Давид, тогава неин водач, ще я спа­си. В негово лице България ще даде на света значим политик. Той ще направи много за страната и за Ев­ропа. "
СКОРО ПОПАДНАХ НА ЕДНА ТЕМА В БЛОГ ЗА БЪЛГАРИТЕ, КОЯТО Е ПОВЕЧЕ ОТ ИНТЕРЕСНА. 
СИГУРНО ВЕЧЕ СТЕ ЧЕЛИ, ЧЕ НА НАШАТА МАЛКА ТЕРИТОРИЯ ИМА ИЗОБИЛИЕ ОТ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ, ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО ДЕЙСТАЩИ, ТИП ШАМБАЛА, СЪС ЗАПАЗЕНИ В СЪСТОЯНИЕ НА МЕДИТАЦИЯ ХИЛЯДОЛЕТНИ СЪЩЕСТВА. 
НЕ СЛУЧАЙНО ВАНГА ТОЛКОВА Е ЦЕНЯЛА РУПИТЕ, НЕ СЛУЧАЙНО АМЕРИКАНЦИ И РУСНАЦИ, А И ГЛУПАЦИТЕ НА ХИТЛЕР, СА  СЕ ОПИТВАЛИ ДА ВЛЯЗАТ В ЦАРИЧИНА - ВРАТАТА, КОЯТО НИКОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ОТВАРЯ. НЕ СЛУЧАЙНО В СТРАНДЖА Е ГРОБНИЦАТА НА ЖЕНАТА КОТКА, ДО КОЯТО СЪЩО ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА НЯМАТ ДОСТЪП, ВЪПРЕКИ НАБЕЗИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРСКИ СЛУЖБИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ. 
ЗЕМЯТА НИ Е ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО Е ПАЗЕН ОТ ВИСШИЯ РАЗУМ, А НИЕ НЕ СЛУЧАЙНО СМЕ ТУК И НЕ СЛУЧАЙНО СМЕ БЪЛГАРИ. НЕ СЛУЧАЙНО ТУК СМЕ БИЛИ ОТ САМОТО НАЧАЛО НА НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЩЕ ОСТАНЕМ ТУК ДО КРАЯ Й. ПО ТАЗИ ТЕМА ВЕЧЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО НАУЧНИ ОБОСНОВКИ. 

ЕТО И ЦИТАТ ОТ ЕДНИ ИНТЕРЕСНИ КОМЕНТАРИ ПО ТЕМАТА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕДНА ОТ ВЕРСИИТЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА АТЛАНТИТЕ, КОИТО ЯВНО СЪЩО СА ИСКАЛИ ДА ОТВОРЯТ ТЕЗИ ВРАТИ ПОД ЗЕМЯТА НИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТВАРЯТ. 

Какво би се случило с неземни паразити и разни демони от извънземен характер, с които напоследък се ощъкало тук и заради тях е променено божественото равновесие на Земята? Особено с един демон, който честичко се мести насам от леговището си на Тъмната страна на Луната, като го напече много слънцето през някои от магнитните тунели на щита ни. Обикновено това става на всеки 14 дни в лунарния месец. Нали се сещате, че много лунни религии съгласуват празниците си точно по фазите на Луната.
Опитите на подопечните и ОП-ове тук да докопат Вратата по българските ни земи нямат успех. Дори и да вземат пълен контрол над земята ни, тази Врата (което си е вид Изход за нея от затвора и) си има своите защити. В Изумрудените скрижали е позагатнато какво се е случило последния път при опит на североатлантиците да контролират земите ни. 
QUOTE Видя как атлантите с магията си отварят вратата, която щеше да донесе голяма злочестина на Земята. Тогава душата му бързо побягна обратно в тялото Му. Изправи се Той от свoето Агванти. Повика Тримата могъщи вестители. Даде заповеди, които срутиха света.
Бързо се спусна Обитателят дълбоко под земната кора в Залите на Аменти. После призова силите, които владееха Седмината Господари; промени равновесието на Земята. Атлантида потъна надолу сред черните вълни.
Разби вратата, която беше отворена; разби портата, която водеше надолу. Всички острови бяха разрушени, с изключение на Унал и част от острова на синовете на Обитателя. Запази ги Той, за да бъдат Учители, Светлина по пътеката на родените по-късно. Светлина за по-малките деца на човеците.

Сега следват неистови опити технологично да направят нещичко под Швейцария, като с ускорителя очакват да отворят изкуствен тунел баш към края на следващата година (каква случайност!). Желаем им успех, макар да се съмнявам, че Слънчевият Бог ще остави някакъв демон да пакости по други светове. Единственият начин е да влезе в некой от Дановото коляно и да пробва да настрои човешката вибрация към земната. Както и да е, това са си проблеми на подопечния им "елит", а не наш. Нашата работа е да се държим настрана от всичко, свързано с тия. 
Как обаче хората се чувстват в Крайните времена при променената вибрация на майката Земя?

Това е линк за разкритията за Царичина. 
Защо е толкова засекретено това място, защо търсят скелет там, защо Ванга казва, че още е рано, да не бързаме. 
Изчезналият грал, който се търси там още от времето на Хитлер, за него сме чували, чели и гледали във филмите за Индиана Джоунс, но никой още не е толкова извисен духовно, за да открие тайната на Царичина без да навреди на скритото там. 

Същото се случи и при опитите да се отвори гробницата на Жената Котка в Странджа. Хубаво е, че не сме толкова агресивни, както цивилизациите преди нас, за да упорстваме, без да ни е дошло времето да разберем тайните, които крие земята ни. Защото това отново ще доведе до край на цивилиацията. 

Докато нашите официални учени не само мълчат, но се опитват да прикриват изследвания, които потвърждават древния произход на българите и съществуването им по нашите земи далеч преди Аспарух, световните учени се обединяват около тезата, че има много признаци, че по българските земи е съществувала цивилизация, която е била в пълен разцвет още преди времето на Древен Египет.
В София в началото на 2015 г. беше представен предпремиерно филмът „Забравена цивилизация”, който е заснет по време на научно посещение на светилищата на Белинташ, Харман Кая и Татул в Източните Родопи. В екипа участват проф. Ана Радунчева от Археологическия институт към БАН, археоастрономът Робърт Бовал, геологът д-р Робърт Шок и астрофизикът от НАСА Томас Брофи.
След прожекцията зрителите имаха възможност да разговарят по скайп с Робърт Бовал. В разговора той сподели, че „в България има изключително интересни праисторически обекти с конкретни астрономически характеристики, които наподобяват това, което откриваме в Египет.
Интересното е, че някои от обектите в Северна България са датирани в епоха значително по-стара от традиционното ни разбиране за египетската цивилизация и може да се окаже, че влиянието е дошло от българските земи към Египет.”
Също така археоастрономът разказа легенда, според която египетския сфинкс е бил посветен на фараонска жена от Тракия на име Родопи.
От свое име и от името на колегите си д-р Шок и д-р Брофи, Робърт Бовал изрази възхищението от обектите, които са посетили в България. Със съжаление учените са установили, че тези обекти са почти неизвестни извън страната, затова искат да помогнат да се даде една по-голяма международна гласност за българските обекти. „Международната научна общност не знае какво се намира в България. България е terra incognita за нас.”, каза професор Бовал.
"Следващата стъпка е да предприемем по-задълбочени проучвания, обстойни геоложки и астрономически проучвания.”, сподели археоастрономът.
Той направи и важното уточнение, че с неговите колеги нямат за цел да дойдат и да превземат работата на българските учени. „Напротив! Искаме да използваме това, което те са създали и да му дадем международна гласност, независимо дали ще е през публикации, телевизия или интернет, защото това което имате в България представляват изключителни обекти, за които си заслужава светът да научи.”Няма коментари:

Публикуване на коментар

КАК АРХЕОЛОГЪТ КРАСИМИРА ЛУКА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА ЮНЕСКО И СЕ ОКАЗА НЕУДОБНА

   Археологът Красира Лука е заръвшила  археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е председател на Българско...